10 ting du må vite om videreutdanning for lærere

To forskere som ser på et batteri, med hansker og bak glass

NTNUs videreutdanningstilbud består ikke bare av undervisningsfag, men også tverrfaglige studier som klasseledelse, rådgivning og digital sikkerhet. Foto Mostphotos.  

Mange er godt kjent med at lærere kan få støtte til å ta videreutdanning fra Udirs studiekatalog gjennom strategien Kompetanse for kvalitet. NTNUs undersøkelser viser samtidig at mange ikke er klar over at lærere også kan få støtte til å ta annen videreutdanning, så her forteller vi deg hvordan du kan studere nøyaktig det du ønsker og andre ting du kanskje ikke visste.

Tekst: Marianne Leirvik Bragstad

1. Du kan få stipend- eller vikarordning for å ta videreutdanning utenfor Udirs studiekatalog
NTNU har videreutdanning for lærere innen en rekke fagfelt som ikke er med i Udirs studiekatalog. Det som er enda bedre er at du kan få samme finansiering med stipend- eller vikarordning til å ta disse tilbudene som dem i studiekatalogen. Les mer om søknadsprosessen og viktige frister (udir.no)

2. Du kan få støtte til å ta mastergrad
Mange lærere er ikke klar over at det også er mulig å søke om stipend- eller vikarordning til å ta videreutdanning som inngår i en mastergrad. Les mer om søknadsprosessen og viktige frister (udir.no)

3. Videreutdanning kan føre til høyere lønn
Det er ingen automatikk i at man får høyere lønn når man tar videreutdanning som lærer. Likevel kan det være mulig å få høyere lønn hvis du tar videreutdanning som kvalifiserer deg for en annen stillingskode, som adjunkt eller lektor med tilleggsutdanning, eller en ny funksjon på skolen. Du kan også ta en mastergrad (se punkt 2), og endre stillingskode fra adjunkt til lektor, eller du kan ta rektorutdanningen eller mastergrad i skoleutvikling og utdanningsledelse som kan gi deg en lederstilling i skolen.

Portrett foto av Odne Burheim i hvit arbeidsfrakk

Jannice Breivold By fra Åfjord tok Rektorutdanningen ved NTNU for flere år siden. Hun synes kombinasjonen av teori og praksis i utdanningen er nyttig og setter pris på nettverket hun får gjennom samlingene. Foto: Anne-Line Bakken/NTNU.

4. Du kan ta videreutdanning på nett – i språkfagene og andre fag

Flertallet av videreutdanningene er samlingsbaserte, men det finnes også mange nettbaserte videreutdanningstilbud, for eksempel i programmering/IKT og i flere språkfag

5. Det finnes skreddersydd videreutdanning for yrkesfaglærere
Du som underviser i yrkesfag kan få støtte til å ta videreutdanning spesielt tilpasset yrkesfaglærere med de samme betingelsene som andre lærere. I tillegg finnes det både samlingsbaserte og nettbaserte studietilbud, slik at du kan velge det som passer best for deg. Se NTNUs videreutdanning for yrkesfaglærere

Portrett foto av Odne Burheim i hvit arbeidsfrakk

NTNU har flere spennende videreutdanningstilbud for lærere på yrkesfag. Foto Elin Iversen/NTNU.

6. Du kan ta videreutdanning som ikke er undervisningsfag
Mange tar videreutdanning for å få flere studiepoeng i undervisningsfagene sine, men visste du at vi også har en rekke tverrfaglige studietilbud, f.eks. relasjonsbasert klasseledelse, rådgivning, samiske tema i skolen eller konspirasjonsteorier i skole og på nett? Dette og mange flere tilbud kan du få stipend- eller vikarordning til å studere (se punkt 1).

7. Du kan ta (gratis) videreutdanning selv om søknaden din blir avslått av Udir og/eller skoleeier
NTNU har mange videreutdanningstilbud som du kan søke direkte på, dersom du ikke er avhengig av stipend- eller vikarordning, se Andre studietilbud. Noen av disse har en studieavgift (se studiets nettside), men en del er også gratis (du betaler kun semesteravgift på lik linje med alle studenter). Disse tilbudene har ofte andre søknadsfrister enn Udirs studiekatalog. Du kan også søke opptak til restplasser i studiekatalogtilbudene etter hovedopptaket i mai (se punkt 1). Følg med på nettsidene våre for å få oversikt over restplasser.

8. NTNU har et unikt tilbud i fysikk for videregående skole
Hvis du er en lærer som ønsker undervisningskompetanse i fysikk eller bare litt faglig påfyll, så har NTNU landets eneste tilbud spesielt tilpasset lærere i arbeid. Les mer om dette og andre videreutdanningstilbud i realfag her: Videreutdanning for lærere i realfag

9. Teknologi og forskningslære
Dersom du er blant de heldige få realfagslærerne som underviser i teknologi og forskningslære i videregående opplæring, så er det greit å vite at NTNU tilbyr flere moduler der du får praksisrettet påfyll som du kan ta med deg rett tilbake til klasserommet. NTNU arrangerer også en årlig ToF-konferanse.

10. Få tid til å ta videreutdanning
Mange lærere lurer på hvordan de skal få tiden til å strekke til for å ta videreutdanning som gir den faglige utviklingen de ønsker. Løsningen avhenger ofte av hver enkelt lærers arbeids- og livssituasjon. Vi har videreutdanningstilbud av ulikt omfang – alt fra 7,5 studiepoeng til 60 studiepoeng, slik at du kan velge den studiebelastningen som passer deg. For mange vil det være en god løsning å velge Udirs vikarordning som reduserer arbeidsbelastningen din tilsvarende antall studiepoeng du tar. For eksempel frigjøres 37,5 % hvis du tar 30 studiepoeng per år. Dersom det er upraktisk for deg å reise på samlinger kan løsningen være å ta nettbasert videreutdanning.

Du kan søke Udir om stipend- eller vikarordning i perioden 1. februar til 1. mars. Se informasjon om søknadsprosedyre og opptakskrav på den enkelte videreutdanningens nettside. Hjertelig velkommen til å ta videreutdanning ved NTNU!

Se alle våre studietilbud her

i

FAKTA

NTNU er blant de største tilbyderne av etter- og videreutdanning for lærere, rådgivere, veiledere og skoleledere. Våre samlings- og nettbaserte studier holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet. Uansett hva din motivasjon er, har vi videreutdanningen for deg som vil utvikle deg VIDERE som lærer!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.