Å lære er nøkkelen til et godt og interessant liv

Bildetekst: Ingvill Elvestad Meltvedt valgte å ta videreutdanning ved NTNU fordi de har et godt omdømme, og framstår både som faglig solide og innovative.  – Opplegget har vært kjempebra, jeg er imponert over foreleserne, sier hun. Foto: Merete Torjussen

Reformer og omstilling er blitt den nye normalen i arbeidslivet. Ingvill Elvestad Meltvedt kjenner seg klokere på hva som skjer i dagens samfunn, og hva som skal til for at omstilling skal fungere, etter å ha tatt videreutdanning ved NTNU.

Tekst: Lisbet Jære

Det er bare noen dager siden at Ingvill Meltvedt leverte masteroppgaven innen Organisasjon, samfunn og endring. Det er en av sju spesialiseringer i det erfaringsbaserte masterprogrammet i Organisasjon og ledelse.

– Når du studerer som voksen har du helt andre knagger å henge kunnskap, teori og læring på. Det du lærer sitter bedre, og motivasjonen er langt høyere.

Hun jobber som leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i den ideelle stiftelsen Crux, som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet i Norge.  

Meltvedt har skrevet masteroppgave om et tema som er høyst aktuelt; om offentlig sektor og reformer.

Bør se på effektene av omstilling

Reformer og omstilling er blitt den nye normalen, og markeder og konkurransesituasjon er i konstant endring. Da blir det ekstra viktig å være bevisst på fallgruvene.

– Jeg er politisk engasjert, og det gjør at temaet er særlig aktuelt og spennende. Det er et høyt aktivitetsnivå når det gjelder omstilling og endring. Men før en tar det for god fisk at en vil oppnå de resultatene en ønsker, er det viktig at det er gjort gode forundersøkelser og analyser.
Noe annet hun ser som en utfordring, er at endringer gjerne ikke har rukket å bli iverksatt på en skikkelig måte, før en setter i gang et nytt omstillingsprosjekt.

– Vi bør interessere oss mer for virkningene av det som settes i gang, og utfordre antatt etablerte sannheter.

Fikk lederjobb mens hun tok masteren

Hun mener masterprogrammet med den spesialiseringen hun har tatt, passer for alle som trenger kunnskap om utviklingen i offentlig sektor, og ikke minst for ledere. Selv gikk hun fra en rådgiverjobb i Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) til en lederjobb i Crux hvor hun startet for et halvt år siden.  Ønsket om en jobb med mer ansvar og utfordringer, var en viktig motivasjonsfaktor for å ta en mastergrad.

De som tar Organisasjon, samfunn og endring lærer å analysere og forstå utfordringer knyttet til omstilling, utvikling og nyskaping. Spesialiseringen gir innsikt i hvordan organisasjoner og institusjoner formes av både ytre omgivelser og indre forhold.

Meltvedt har utdannelse innen markedsføring fra BI, og har tatt tilleggsfag om innovasjon.

Jeg hadde lenge tenkt at jeg skulle ta en master, men visste ikke helt i hva. Da dette dukket opp som en mulighet så jeg at det passet midt i blinken. Jeg ønsket blant annet mer kunnskap om offentlig sektor.

Blitt klokere på samfunnet

Hun er også deltidspolitiker, noe som var en medvirkende drivkraft til å studere fag som gjorde henne klokere på samfunnet.

– Kombinasjonen av fag som statsvitenskap, sosiologi og historie har vært god.

Det har gitt meg større forståelse både for hvor vi kommer fra, og hvordan samfunnet har utviklet seg, og hva som skjer i dag.

Hun synes det spesielt har vært interessant å lære om driverne i dagens samfunn, og hvordan den økende kompleksiteten påvirker organisasjoner og offentlig sektor. Og ikke minst hvordan en best kan håndtere endringer og omstilling.

Relevant for jobben

Meltvedt har mye systemkunnskap om temaer som barnevern etter å ha jobbet som rådgiver i Bufdir, men kjente at hun trengte mer akademisk balast.

 Videreutdanningen har vært veldig nyttig, både for den tidligere jobben i Bufdir, og for den jeg har nå. Kunnskapen er relevant for min hverdag, og som voksen skjønner jeg på en helt annen måte hvordan jeg kan ta i bruk teorien jeg lærer i praksis – der og da.

Hun vil også gi litt skryt til NTNU.
– Valget falt på NTNU fordi de har et godt omdømme, og framstår både som faglig solide og innovative. Og jeg har ikke blitt skuffet. Opplegget har vært kjempebra, jeg er imponert over foreleserne.

Noen råd om studieteknikk

Meltvedt begynte høsten 2020, og har akkurat blitt ferdig med masteroppgaven. Hun har to barn og med full jobb og politisk engasjement har det vært travelt. Derfor har det vært ekstra viktig å jobbe så effektivt som mulig. Etter å ha eksperimentert litt med ulike former for studieteknikk, har hun noen råd å komme med.

Jeg har vært opptatt av å organisere studiene på en måte som har medført så lavt stressnivå som mulig. Jeg fant ut at det som «funket» best for meg var å dele opp arbeidet i små bolker, og sette seg mål for hva jeg skulle gjennom hver uke. Om en begynner å utsette ting, kan det fort bli stressende.

Kvantitative mål er altså lurt.

Nøkkelen til et godt liv

Mange kan være litt redde for at de ikke skal klare å henge med som student i voksen alder, at løpet er litt kjørt. Det er hun slettes ikke enig i. Hun har erfart at hjernecellene absolutt ikke var for gamle, de må bare trenes opp slik en må gjøre med hvilken som helst muskel.

– Det er fint å være underveis. Uten sammenligning for øvrig, lar jeg meg inspirere av mennesker som Arne Næss. Han beholdt sin nysgjerrighet og læringsevne gjennom hele livet. Vi skal leve lenge, og det å engasjere seg og lære noe nytt er nøkkelen til et godt og interessant liv.

– Hvordan føles det å akkurat ha levert masteroppgaven?
– Det er deilig å ha blitt ferdig. Men det har vært så interessant å skrive om Barnevernsreformen, at jeg gjerne kunne ha fordypet meg videre i temaet. Det har vært veldig givende å lære noe nytt.

i

Fakta

Organisasjon, samfunn og endring er en av sju spesialiseringer i det erfaringsbaserte masterprogrammet Organisasjon og ledelse.

De andre spesialiseringene er:

Undervisninga er samlingsbasert og du tar ett og ett emne i den farten som passer deg.

Spesialiseringa passer for ledere og andre som ønsker å kvalifisere for leder- eller rådgiveroppgaver i linje, stab eller prosjekter, særlig i kunnskapsintensive virksomheter.

Følgende emner kan inngå i spesialiseringa: 

  • Bærekraftig omstilling
  • Demokratisk innovasjonsledelse og bærekraftig organisasjonsutvikling
  • Offentlige organisasjoner, samfunnsstyring og politikk
  • Sikkerhet og organisasjon
  • Kulturforståelse og mangfold

Les mer om Masterprogrammet i organisasjon og ledelse

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.