Bare å kaste seg ut i det

Rikke Stensen sier det gir en god følelse av mestring å ha kommet i mål med en mastergrad. Foto: Haakon Nordvik/NTNU.

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

Tekst: Lisbet Jære

Høsten 2019 søkte Rikke Stensen, som er autorisert privatøkonomisk rådgiver Sparebank 1 SR-Bank, på videreutdanningsemnet Ledelse og strategi. Fire år og et halvt år senere, har hun akkurat levert inn masteroppgaven sin.

– Det gir en god følelse av mestring å ha kommet i mål med en mastergrad. Det har vært veldig spennende og givende å studere igjen, jeg elsket det å ha noe å bryne meg på som en avkobling i hverdagen.

Stensen valgte masterprogrammet i Organisasjon og ledelse med spesialisering i Strategi og innovasjon da hun skulle ta videreutdanning. Masteroppgaven handler om et tema hun er engasjert i – hvordan verdiledelse kan hjelpe finansinstitusjoner gjennom det grønne skiftet.

Planen var å studere videre

Stensen bor på Karmøy og har  jobbet i Sparebank 1 SR-Bank, som gjerne kalles SR-Bank, siden 2014.

– Jeg tok en bachelor i økonomi og administrasjon ved det som i dag heter Høgskolen på Vestlandet, og ble ferdig i 2013. Jeg fikk barn siste året, og det førte til at jeg måtte søke meg jobb i stedet for å følge planen om å fortsette å studere.

Hoveddelen av jobben handler om å gi privatkunder råd om lån, sparing og forsikring. Men akkurat den dagen vi tar en prat, har hun vært på et skolebesøk. I samarbeid med Ungt Entreprenørskap har banken et prosjekt der de drar ut på ungdomsskoler og lærer elevene om privatøkonomi.

– Disse skolebesøkene er givende. Jeg synes det er utrolig fint med litt variasjon, og trives også godt med å være tillitsvalgt i Finansforbundet.

– Hun vil rette en stor takk til fagforeningen Finansforbundet, som finansierte store deler av utdanningen.

Perfekt med samlingsbasert studium

I valget av utdanning var det for Stensen viktig at det ikke var et rent nettstudium. Hun ville møte andre og få et nettverk. Dessuten liker hun best å dra på fysiske forelesninger.

– NTNU har et godt rykte, og jeg har hørt fra flere at en erfaringsbasert mastergrad i Organisasjon og ledelse er noe som settes høyt i arbeidslivet. For min sin del var det heller ikke mulig å ta en vanlig mastergrad i og med at jeg var avhengig av å jobbe hundre prosent. Et samlingsbasert studium var perfekt.

Hun satte pris på at samlingene både var i Oslo og i Trondheim så hun fikk reise og oppleve begge byene.

Selv om jeg hadde veldig lyst på en mastergrad var jeg usikker på om jeg skulle klare det, sier Rikke Stensen. Masterprogrammet i organisasjon og ledelse gjorde det mulig å begynne i det små og se det an. Foto: Haakon Nordvik/NTNU.

Kjente på “imposter-syndromet”

I tillegg til Ledelse og strategi, trekker hun fram Finansiering av forretningsutvikling som en annen favoritt blant emnene. Her ble hun utfordret fordi det var en friere oppgave hvor hun selv fikk velge tema og hvilket format oppgaven skulle leveres i.
– Jeg har muligens litt av imposter-syndromet. Selv om jeg hadde veldig lyst på en mastergrad var jeg usikker på om jeg skulle klare det. Så jeg tenkte at jeg begynner litt i det små og ser det an.

Imposter syndrome, eller bedragersyndromet, er en populær betegnelse på et psykologisk fenomen der en person uten grunn eller feilaktig opplever å kjenne seg inkompetent og er redd for å bli “avslørt”.

Hun forteller at mange av hennes medstudenter fikk lederjobber mens de studerte.

– Dette er helt klart et studium som arbeidsgivere setter pris på. 

– For meg var ikke en lederjobb målet. Jeg ville ut av min lille boble, utfordres og lære noe nytt. Jeg har likevel fått noen mer spennende oppgaver, og blir tatt med på utviklingsprosjekter om bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling i finanssektoren

I masteroppgaven sin undersøkte hun nemlig hvorvidt verdiledelse kan hjelpe finansinstitusjoner i det grønne skriftet. Innen verdibasert ledelse er det de menneskelige verdiene i organisasjonen som motiverer og styrer våre handlinger og atferd, og ikke formelle strukturer og regler.

– Det handler om at ledere har et verdigrunnlag som de leder ut ifra. En ser at ledere som har mer personlig interesse innen et felt, som bærekraft, også tar mer initiativ og har større påvirkningskraft. Jeg har sett på hvordan mellomledere kan ta det ansvaret, bruke verdibasert ledelse til å få med seg hele organisasjonen på å bli mer bærekraftig.

Å øke kompetansen er viktig for å skape engasjement. Det er det også å vise at en har aktiviteter og gjør noe i praksis. Hun trekker fram bærekraftfestivalen som SR-Bank arrangerer som et godt eksempel på det.

Lurt å la veileder veilede

– Har du noen råd å komme med til andre her på tampen?

– Da jeg jobbet med masteroppgaven ville jeg ikke sende inn noe til veileder før jeg syntes det var bra nok. Det var ingen god idé, fordi en veileders jobb er jo nettopp å gi råd helt fra begynnelsen for å få en på riktig spor. Han sa til meg; «jeg har da sett et utkast før».

Ellers synes hun at en ikke skal la seg skremme av arbeidsmengden, selv med barn og full jobb er det mulig å få til. Alt i alt så gikk det greit, selv om jeg måtte jobbe ekstra strukturert i perioder.

Fleksibilitet når livet skjer

Stensen satte stor pris på fleksibiliteten til NTNU. De fant løsninger da barna fikk korona midt under eksamen. Hun tok en pause i et år i 2021 da hun gjennomgikk et samlivsbrudd, og det gikk greit.

Stensens råd er at om du finner et studium som ser spennende ut, så er det bare å kaste seg ut i det. Masterprogrammet i organisasjon og ledelse lar deg starte med ett emne og så se det an, da er terskelen lavere.

– Nysgjerrighet og kompetanseheving, det er noe jeg brenner skikkelig for. Jeg har ikke tro på at det er bra å gjøre det samme hele tiden, en må utvikle seg og lære nye ting, avslutter Stensen.

i

Tips

Rikke Stensens tips til deg som ønsker å ta videreutdanning:

  1. Et samlingsbasert studium tar deg ut av hverdagen hjemme og gir deg mulighet til å skape et nettverk
  2. Veilederen er der for å hjelpe, bruk veilederen underveis.  
  3. Finn et studium som du synes ser spennende ut og kast deg ut i det!
i

Fakta

Strategi og innovasjon en av sju spesialiseringer i det erfaringsbaserte masterprogrammet Organisasjon og ledelse.

De andre spesialiseringene er:

Undervisninga er samlingsbasert og du tar ett og ett emne i den farten som passer deg.

Spesialiseringa passer for deg som leder eller planlegger strategi- og utviklingsprosesser i bedrifter. Studiet er spesielt relevant for deg som er involvert i innovasjon, entreprenørskap, produkt- og tjenesteutvikling og bærekraft.

Følgende emner kan inngå i spesialiseringa: 

  • Finansiering av forretningsutvikling
  • Markedsføring og internasjonalisering
  • Strategi og teknologiledelse

Les mer om Masterprogrammet i organisasjon og ledelse

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.