12. jan, 2021 | Bloggpost, Økonomi og ledelse

Ble grunder midt i studieløpet

Portrett av Anne Edissen

Tonje Evanger sier hun hadde stort utbytte av å være MTM-student samtidig som hun startet selskapet Variant. Foto: Frank Foss

– Jeg ble gründer midt i MTM-programmet. Det å starte et selskap har likhetstrekk med det jeg har jobbet med tidligere – det krever mye endring og det krever at en er oppdatert. Det er også en av grunnene til at jeg valgte Master of Technology Management – MTM.

Tekst: Arild Aspelund

Tonje Evanger hadde jobbet 13 år i teknologibransjen, satt i konsernledelsen i et større internasjonalt teknologiselskap og jobbet med fornybar energi og samfunnskritisk infrastruktur da hun begynte på MTM i 2018. Så dukket muligheten opp for å starte noe nytt.

– Vi startet Variant. Variant jobber med tjenesteutvikling og endringsprosesser i samspillet mellom teknologi og design. I Variant har vi fokus på menneskelige behov – teknologi er et virkemiddel for å finne gode løsninger for mennesker.

– Om en mangler erfaring selv, er det mye god læring i å diskutere med andre med erfaring

Erfaring viktig for å lykkes som gründer

Tonje mener erfaring er viktig for å lykkes som gründer. Om en mangler erfaring selv, er det mye god læring i å diskutere med andre med erfaring. Og erfaring vektlegges i MTM-programmet. For å bli tatt opp kreves minst fem års jobberfaring. Årsaken til dette er nettopp at studentgruppen skal kunne dele erfaringer med hverandre og lære i fellesskap.

– Erfaring er viktig for oppstartsprosessen som har mange fallgruver. MTM tar opp temaer som investeringer, økonomistyring, entreprenørskap og innovasjon som alle er viktige i en start-up, og diskuterer relevante problemstillinger i et kollegium med erfaring. Det er enklere å være gründer når en har erfaring. Det ser vi nå. Variant er bare på et par år blitt et solid og lønnsomt selskap med 30 ansatte.

Deltidsstudier ved Cambridge og Aarhus universitet

Tonje vektlegger å være oppdatert for å lykkes som gründer. Det er mange teknologiske muligheter, men spørsmålet er hvordan en kan bruke dem på en god måte.

– Det er mange teknologiske muligheter, men spørsmålet er hvordan en kan bruke dem på en god måte

– Jeg er glad i å lære. Jeg ser på læring som noe en gjør gjennom hele livet. Og ikke noe en gjør unna før en begynner i arbeidslivet.

Som gründer er tid en sjelden vare, og en kan ikke ta fri for å studere på heltid. Derfor valgte Tonje å gjennomføre tredje semesteret av MTM på deltid. Hun tok modulbaserte kurs ved Cambridge University på våren og ved Aarhus Universitet på sommeren. Slik kunne hun ta kurs som både innholdsmessig passet hennes nye rolle som gründer, og som kunne gjennomføres på tidspunkter som passet for forpliktelsene i Variant.

Et helhetlig program

– Grunnen til at jeg valgte MTM er at det er et fullendt program – det er en helhet rundt MTM som er attraktiv. Det har kvalitet med fagkrefter fra både NTNU og NHH i tillegg til de utenlandske institusjonene. Det å lære sammen med en klasse som kjører hele løpet sammen er også bra. En har stor nytte av å studere sammen med andre som også har lang utdannelse og mye erfaring. Ikke minst valgfriheten for utveksling i tredje semester gjør at en kan ta kurs som er tilpasset det behovet som man har. Da kunne jeg velge universiteter og kurs som «spilte opp» til det å være gründer. Jeg så etter kunnskap tilknyttet lederskap, entreprenørskap og design – og det samspillet der. Jeg tok fag som gikk på entreprenørskap, innovasjon og forretningsmodellering, strategi og endring. For min del utfylte Cambridge og Aarhus hverandre utmerket innenfor disse fagene.

Foto av Cambridge University

Som en del av MTM kunne Tonje følge en rekke kurs både ved Cambridge University (bildet) og Aarhus universitet. Foto: Mostphotos.

Tonjes reise viser at det er fullt mulig å fullføre MTM og jobbe som gründer samtidig.

– Jeg jobbet 100 %. Som gründer jobber en jo ikke mindre enn 100 %! Men det er jo en prioritering. For eksempel, masteroppgaven i MTM gav oss muligheten til å studere den digitale transformasjonen som våre kunder står i. Hvordan er den norske konteksten? Og hvorfor feiler organisasjoner på digitalisering? Det var veldig verdifullt å få anledning til å studere dette i dybden og så ta funnene direkte inn i arbeidet i det nye selskapet. En slik mulighet må prioriteres når en får den! Og det er jo mulig! De aller, aller fleste i MTM blir ferdig på tid og gjør det parallelt med annen jobb. Jeg har gjort dette samtidig som jeg har startet Variant, kjøpt hund, bygget hytte, har familie og går i teateret, og… det går an!

– De aller, aller fleste i MTM blir ferdig på tid og gjør det parallelt med annen jobb

Verdifullt for en gründer:

Skal det startes et selskap så må det finnes et behov. Tonje og kollegene i Variant fant behovet tilknyttet å jobbe med design og teknologi i samspill. Tonje oppsummerer det mest verdifulle fra MTM i sin gründervirksomhet som følger:

 

  1. Tryggheten som ligger i kompetanse. MTM har gode forelesere, de beste både fra NTNU og NHH. Minst like viktig er det å trekke frem den mangfoldige deltakergruppen. Det er veldig mye læring i å diskutere med medstudenter som har bakgrunn fra mange forskjellige fag og hvor alle har lang erfaring.
  2. Fleksibiliteten i tredje semester da jeg kunne velge kurs jeg hadde behov for, og at jeg kunne gjøre det gjennom vår og sommer.
  3. Tematikken i seg selv som har vært direkte anvendbar og verdifull. Spesielt har jeg lært mye om store internasjonale selskaper og satt det i kontekst av en start-up. Kunnskap om de store som kan overføres til de ambisiøse små. Dette har hjulpet oss med å lykkes!
i

FAKTA

Master of Technology Management (MTM) er et executive masterprogram med vekt på teknologi- og kunnskapsdrevet innovasjon. Et internasjonalt semester, på heltid eller deltid, med opphold ved MIT Sloan School of Management, Stanford University, National University of Singapore, IfM University of Cambridge, Syddansk Universitet eller Chalmers, er en integrert del av studiet.

Målgruppen for studiet er sivilingeniører, siviløkonomer og andre med fagutdanning på masternivå som ønsker å nå til topps i nåværende eller annen organisasjon.

Les mer om Master of Technology Management (MTM)

Les også

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Vant innovasjonspris

Vant innovasjonspris

Siden 2021 har Lise Skogstad tatt videreutdanning. Hun tar en master i teknologiledelse og digital omstilling. Nylig gikk hun helt til topps i intern innovasjonskonkurranse.

Studier i skvis mellom jobb og familie

Studier i skvis mellom jobb og familie

Har du vurdert å starte på en videreutdanning, men er usikker på om du fikser det i kombinasjon med familie og jobb? Her får du nyttige tips fra flere av våre videreutdanningsstudenter som har erfaring med nettopp det.

Klar for å gå videre?

Klar for å gå videre?

Er du i en jobb du hvor du trives og ser for deg å være i mange år framover?  Vil jobben du har være slik den er nå i framtida? Fikser du den fremtidige versjonen av jobben din?

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.