31. okt, 2022 | Bloggpost, Skole og utdanning

Ble logoped med egen praksis

Portrett utendørs av Christopher Le

Anne Kjeldset tok videreutdanning og startet egen praksis. – Det er fint å være sin egen sjef sier hun med et smil. Foto Eirik Malmo for NTNU

Hva gjør du når du ikke lenger kan fortsette i jobben du har hatt i mer enn 20 år? Førskolelærer Anne Kjeldset tok videreutdanning i logopedi og driver i dag egen praksis i Steinkjer.

Tekst: Lisbet Jære

I 22 år var det førskolelærer som var jobben til Anne Kjeldset fra Steinkjer. Det trivdes hun godt med, men så skjedde det noe som gjorde at hun ble tvunget til å skifte yrke.

– Helsemessige årsaker gjorde at jeg ikke lenger kunne jobbe i barnehage. Da måtte jeg i tenkeboksen for å finne svar på det store spørsmålet: Hva skal jeg nå finne på?

Portrett-foto av Heidrun Grindvold

Det eneste Anne Kjeldset var helt sikker på når hun skulle velge ny retning i yrkeslivet var at hun ville jobbe med mennesker. Foto Eirik Malmo for NTNU

Det eneste hun var helt sikker på var at hun ville jobbe med mennesker. Samtidig hadde det opp gjennom årene flere ganger streifet henne at det kunne være interessant å jobbe som logoped. Etter litt betenkningstid startet hun i 2016 på en erfaringsbasert master i logopedi.  

Trives med å være egen sjef

Det er mangel på logopeder i Norge, spesielt i distriktene. Samtidig er det få stillinger å søke på. Derfor var Kjeldset allerede fra begynnelsen av studiene forberedt på at det å bli logoped kom til å bety en stor endring i livet hennes. Som førskolelærer hadde hun vært ansatt, hun hadde fast lønn og fast arbeidstid. Nå ville hun komme til å starte egen praksis og bli sin egen sjef; tanken både inspirerte og skremte henne.

– Jeg savner litt det å ha kolleger, men trives godt med det å være min egen sjef

Det er mye mer fleksibelt å starte opp for seg selv, og selv om en har det travelt så bestemmer en selv over arbeidshverdagen. Det er for eksempel fint å kunne bestemme selv når en vil ha ferie.

Jobbhverdagen har vært travel siden hun ble ferdig med studiene. I tillegg til at hun driver egen praksis, har hun også hatt noen vikariater, som ved sykehuset i Levanger og i PPT-tjenesten i Inn-Trøndelag.

Givende yrke

Da Kjeldset begynte på masterprogrammet i logopedi merket hun at hun kom til å gå inn i et yrke som både var mer omfattende og mer interessant enn hun hadde forestilt seg.
– En vanlig oppfatning om logopeder er at de lærer barn å snakke, men det er mye mer omfattende enn det. Vi jobber både med voksne og barn, det er både tale- og språkvansker, og ulike problemer knyttet til stemme og svelg.

I dag jobber hun først og fremst med voksne, som de som har hatt hjerneslag eller har nevrologiske sykdommer.

Er med å dekke behov

Det at hun er med på å dekke et behov i samfunnet gjør at jobben oppleves som spesielt givende.

– Det er litt detektivarbeid det å være logoped. Hver og en er unik, så da må en finne ut hva som er riktig behandling for den enkelte.

Gjennom studiene lærte hun hvordan hun til enhver tid skal oppdatere seg på den nyeste forskningen gjennom praksisen. Det er en kunnskap hun har stor nytte av for å kunne tilby så god behandling som mulig.

– Logopedi kan beskrives som et studium som ligger i skjæringspunktet mellom pedagogikk, psykologi og helse. Det gjør det også utrolig spennende.

– Artig, spennende krevende og sosialt

Kjeldset var litt spent da hun begynte på studiene, ville hun like det? Men hun skjønte fort at hun hadde kommet på riktig spor.

– Så da gikk hun målrettet til verks og tok studiene på alvor som det skulle være en jobb.

Hun likte balansen mellom teori og praksis, og muligheten til å bli kjent med mange forskjellige mennesker.
– Logopedstudiet var både artig og spennende, krevende og sosialt, sier hun med latter og legger til: – Det er jo en prosess dette med å endre kurs i voksen alder. Men personlig tenker jeg at en får til det en vil dersom en vil det nok.

I tillegg synes hun at NTNU var fleksible og flinke til å legge til rette for studentene. – For min del betydde det at jeg gjennomførte det fire-årige deltidsstudiet på tre år. Flere av mine medstudenter fikk også gjort ulike tilpasninger.

Tenk i nye baner

Hennes tips til andre som skal endre kurs, er å bruke god tid på å finne ut hva de egentlig liker å holde på med. Da må en tørre å virkelig gå inn i seg selv og kjenne etter.

– Det bør være noen en brenner for, det er det viktigste tenker jeg. Fordi det krever jo en del å studere i voksen alder. Så hjelper det veldig å utfordre seg selv til å tenke i helt nye baner og være åpen for forandring.

i

FAKTA

Erfaringsbasert masterprogram i logopedi er et deltidsstudium for deg som ønsker å bli logoped. Studiet bygger på treårig høyere utdanning og minst to års relevant arbeidserfaring som for eksempel førskolelærer, lærer eller helsearbeider. Behovet for logopedisk kompetanse er stort både i barne- og ungdomsskolen, videregående og høyere utdanning og i helse- og rehabiliterings-institusjoner i Norge.

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Vant innovasjonspris

Vant innovasjonspris

Siden 2021 har Lise Skogstad tatt videreutdanning. Hun tar en master i teknologiledelse og digital omstilling. Nylig gikk hun helt til topps i intern innovasjonskonkurranse.

Studier i skvis mellom jobb og familie

Studier i skvis mellom jobb og familie

Har du vurdert å starte på en videreutdanning, men er usikker på om du fikser det i kombinasjon med familie og jobb? Her får du nyttige tips fra flere av våre videreutdanningsstudenter som har erfaring med nettopp det.

Klar for å gå videre?

Klar for å gå videre?

Er du i en jobb du hvor du trives og ser for deg å være i mange år framover?  Vil jobben du har være slik den er nå i framtida? Fikser du den fremtidige versjonen av jobben din?

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.