Bruk av design i strategiprosesser

Tonje og Hildegunn

Vi erfarer at bruk av designtekning i strategiprosesser som omhandler digitalisering gir gode resultater for hele organisasjonen, inkludert kundene. Derfor har vi utviklet et kurs som hjelper de til å bygge visuelle broer over til digitale omstillingsprosesser.  Tonje Evanger er strategisk designer og universitetslektor ved institutt for design ved NTNU.

Kompetanse i strategisk design gir bedre forutsetning for å lykkes med digitalisering og digital transformasjon i større organisasjoner.

Tekst & Foto: Anne-Lise Aakervik

I dag er mye av organisasjoners strategiutvikling knyttet til digitale omstillingsprosesser. For å være konkurransedyktige og attraktive må digitalisering løftes. Men hvordan gjøre det på en måte som gjør det forståelig og inkluderer hele organisasjonen, og kundene? Jo, gjennom å bruke designtilnærminger.

Kurset «Strategisk design og scenariebygging» ble første gang tilbudt høsten 2021 og utforsker ulike metoder for hvordan man leder og gjennomfører endringsprosesser i egen organisasjon med ansatte, kunder og partnere i sentrum.

Strategiprosesser er i utgangspunktet tunge ting forklart gjennom et avansert språk. Det er gjerne en mindre gruppe som jobber med dette, og involvering er vanskelig å få til hvis verktøyet ikke er på plass. Ofte blir slike rapporter lagt i en skuff og kun fulgt opp av noen få i ettertid.

Samfunnet krever endring

– Dagens samfunn er ikke rigget for de lange prosessene lengre. Det krever raskere endringer og kontinuerlige strategiprosesser til forbedring og omstilling, sier strategisk designer og universitetslektor Tonje Evanger, koordinator og utvikler av emnet.

Hans Lien fotografert inne i Bodø Rådhus, halvfigur

Hildegunn Vada er seksjonssjef i Sikt. Hun fikk et godt innblikk i og erfaring med å bruke strategisk design i strategiske endringsprosesser etter å ha deltatt på kurs høsten 2021.

– Da må vi ha metodikk, rammeverk og prosesser som er grundige nok, men enkle å gjennomføre og som inkluderer og engasjerer. Og resultatet må gi visuelle og gjennomførbare planer som ansatte kjenner til og vet hva de skal levere i omstillingsprosessen for å nå målene.

En av deltagerne var Hildegunn Vada, som er seksjonssjef i Sikt. Et selskap som leverer digitale tjenester til universitets- og høyskolesektoren.

– Jeg sitter igjen med en velfylt verktøykasse med teoretisk kunnskap og praktisk erfaring og ikke minst en ny forståelse av hvordan vi kan inkludere egen organisasjon med ansatte og kunder i strategiske endringsprosesser. Får man ikke med seg folk på veien, så tar det lang tid å nå målet.

Hun hadde kjennskap til noe av metodikken fra tidligere strategiprosesser i ledergruppen, og erfarte at strategisk design ga muligheter for bred involvering i organisasjonen.
– Metodene vi lærte gjennom utdanningen bidrar til enkelt å involvere flere i og visualisere strategiarbeid. Det skaper større forståelse for hvorfor vi gjør endringer og bidrar til å synliggjøre hva målbildet er, sier hun.

Bygge visuelle broer

Det handler om å ta i bruk designtenking i en mer strategisk sammenheng. Og viktige prinsipper i design er visualisering, forenkling og involvering. Design som tilnærming bidrar til å sikre at virksomheten utvikler gode strategier som treffer og som møter behovet til brukeren og organisasjonen selv. Deltagerne lærer å utvikle designløsninger basert på organisasjonens strategiske føringer. Her vil det være en utfordring å knytte det verbale til det visuelle. Det viktigste er at designet svarer på problemstillingen, møter behovet til organisasjonen og brukeren, og bidrar til at bedriften når sine mål.

– Erfaringene våre er at digitalisering og digital transformasjon er noe mange organisasjoner sliter med. Det handler mer om mennesket enn det digitale, og design gir en ekstra dytt for å få det til.

Vi jobber derfor caseorientert, der deltagerne har med seg et case fra egen virksomhet.

Teori og metoder flettes inn i problemløsningen og studentene diskuterer på tvers og får hjelp av mentorer og støttespillere utenfra. Å bli mer datadrevet er et mål for mange, men hva betyr det i praksis utover at teknologi tilgjengeliggjør mer data?

– Det er et komplekst tema som drar nytte av de visuelle og konseptuelle verktøyene i strategisk design, sier Evanger. – Vi håper med dette å kunne bidra med reell nytteverdi for deltakerne og at vi også er med på å utvikle fremtidens undervisningsform.

Arbeid med strategisk design gjennom Fjellmodellen

Arbeid med strategisk design gjennom Fjellmodellen (Variant AS, 2021). Foto Tonje Evanger

Fremtidsbilder

En annen virkningsfull metode er å bygge flere forskjellige scenarier.

– Her visualiserer organisasjonen fremtidige situasjoner den kan komme i ut fra samfunnsutviklingen. Dette gir oss et tydelig bilde av utfordringene vi står i, og hva vi må gjøre for å få suksess. Det handler om å ta aktivt eierskap til hvordan ulike trender i samfunnet påvirker verden vi lever i. Her må organisasjonen ta bevisste valg for de ulike scenariene for å bli robuste og for å sikre at de tjenestene som utvikles treffer fremtidens behov og marked.

Gjennom scenariebygging kan man legge opp til å få med hele virksomheten samt kunder.

Tonje Evanger og kolleger vil gi dette og flere andre emner om bruk av design i tjenesteutvikling og omstillingsprosesser jevnlig framover. – Vi tar med oss erfaringene fra fjoråret, og utvikler samtidig digitale ressurser som både nåværende og tidligere studenter kan ta i bruk. Den primære målgruppen er ledere, beslutningstakere og rådgivere i privat og offentlig sektor, og for alle som jobber med komplekse endrings- og digitaliseringsprosesser og/eller strategiske prosesser i en offentlig eller privat virksomhet.

i

FAKTA

Masterprogrammet i teknologiledelse og digital omstilling tar opp temaer som ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og økonomi. Det er mulig å ta enkeltemner på 7,5 studiepoeng eller en hel mastergrad. Du bestemmer selv progresjonen med unntak av masteroppgaven som må gjennomføres på to semestre.

De tre spesialiseringene, Digital økonomi, Strategisk design og tjenesteutvikling og Teknologibasert omstilling, består av flere emner hver, og en må velge fire fra en av dem dersom en vil ta en mastergrad. Det er også obligatorisk å ta fire emner i basismodulen.

I spesialiseringen strategisk design og tjenesteutvikling kan du ta følgende emner:

  • Tjenestedesign for arbeidslivet
  • AI + Design Thinking
  • Tjenester for alle
  • Grunnleggende verktøy i designprosess

Eksterne partnere 

Eksterne partnere som har vært involverte i å utvikle tilbudet er: Digital Norway, Universell, Smart Innovation Norway, Equinor, Aker BP, Sparebanken Midt-Norge, Karabin, Sans, Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Uninett, Trønder Energi, Norsk Fredsforskningsinstitutt PRIO, Helse Inn, NAV, Blindeforbundet, HLF, FFO, Meråker kommune og Verdal kommune.

 

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.