20. des, 2021 | Bloggpost, Teknologi og samfunn

Deler fersk kunnskap med kollegene

Stine Kristoffersen sitter ved skrivebordet, foto

Med oppdatert kunnskap fra NTNU kan ingeniør Stine Kristoffersen jobbe med flere og større prosjekter innen vei, vann og avløp. Foto: Torstein Gamst

I stedet for å leie inn ekstern kompetanse, satser arbeidsgiveren til Stine Kristoffersen på å utvikle medarbeiderne. Det har gitt gevinst. Det siste innen forskning bringes direkte fra skolebenken til arbeidsplassen.

Tekst: Ingvild Mørkved

Ved siden av jobben som VA-ingeniør ved Structor Vestfold tar Kristoffersen flere fag ved NTNU, og nå kan hun snart kvittere ut en erfaringsbasert mastergrad i veg og jernbane. Nylig har hun gjennomført emnet Drift og Vedlikehold som har gitt henne kunnskap hun har kunnet praktisere umiddelbart i arbeidshverdagen.

– Den nye kompetansen fra NTNU gir meg mulighet til å arbeide med flere og større prosjekter innen vei, vann og avløp.

Fordeler som voksen student

Kristoffersen kan fortelle at hun har en helt annen tilnærming til pensum nå enn da hun var fersk student uten arbeidserfaring.

– Nå forstår jeg enda bedre sammenhengen mellom teori og praksis, og jeg tar med meg konkrete innspill til prosjektene vi arbeider med

– Foreleser og professor for Drift og vedlikehold-faget, Alex Klein-Paste, har et bankende hjerte for vinterdrift som har inspirert meg. Jeg har fått en bredere forståelse for mitt eget fagfelt, og bygger smarte nettverk, sier hun.

Portrett av Alex Klein

Professor Alex Klein-Paste underviser på emnet Drift og vedlikehold. Foto: NTNU

Praktiske problemstillinger gir gode valg

Studiene har gitt henne innblikk i hvordan hun og kollegene kan ta gode valg når man prosjekterer.

– Nå er det lettere å velge gode løsninger i prosjekteringsfasen ettersom vi har fått innsikt i hvordan ulike løsninger påvirker bruken i hele vegens levetid. Faglærerne ved NTNU er flinke til å vise praktiske eksempler og bruker fersk og relevant forskning fra veisektoren. Drift og vedlikehold er et oppdatert og godt fag som dekker arbeidet med hele veisystemet vårt, og er i tillegg veldig aktuelt for min fagretning innen vann og avløp. Det gjelder å tenke langsiktig og prosjektere løsninger som er lette å vedlikeholde og fungerer over mange år når vi planlegger overvannløsninger for nye veier og jernbanestrekninger.

– Det styrker både min arbeidsgiver og bransjen som helhet at vi benytter det siste innen forskning i arbeidet vårt

Nye arbeidsoppgaver

Påfyll av ny kunnskap gjør at Kristoffersen har fått muligheten til å jobbe med nye og spennende prosjekter. Arbeidsoppgavene hennes hos Structor spenner fra prosjektering av vann og avløpsanlegg, utredning og prosjektering av overvannsproblematikk for utbygging og drensløsninger for veger og jernbane. Av pågående prosjekter kan hun nevne: ny forsyningsledning for vann i Grimstad kommune, saneringsplaner for Fredrikstad kommune, reguleringsplan for gang og sykkelvei på Årøveien i Sandefjord kommune og overvannsberegninger og prosjektering av fordrøyningsmagasin for næringsbygg i Moss. Prosjektporteføljen vokser. – Det føles godt å kunne bidra enda sterkere innen egen bransje, sier Kristoffersen.

Stine Kistoffersen diskuterer noe med arbeidskollega. foto

Siste nytt innen forskning deles med kolleger og styrker både arbeidsgiver og bransjen. Foto: Torstein Gamst

Sjonglerer jobb, studier og familie

Ved siden av studier og en travel jobb som ingeniør, skal hverdagen også gå opp med tanke på samboer og to, små barn. Kombinasjonen utdanning og jobb er en balansegang man må bli vant til.

– Det er hektisk i samlingsukene med både forelesninger og forpliktelser på jobb, så du må sette av tid, være aktiv i forelesningene og gjøre øvingene underveis. Du må ofre en del fritid for å ha tid til skole, jobb og familie, men gevinsten er stor både i form av nye arbeidsoppgaver og mulige, nye betingelser på sikt. – Og man skal ikke undervurdere en tur i friluft for å klarne hodet etter en lang dag, sier Kristoffersen.

portrett av Stine Kristoffersen i fritidsklær

En tur i friluft gir påfyll til å kunne studere ved siden av jobb. Foto: Privat

Kombinasjon av fysiske og digitale samlinger

Drift og vedlikehold-emnet ble gjennomført digitalt som følge av korona-pandemien. – Jeg kunne ønsket meg flere fysiske samlinger, men samtidig gir digital undervisning store muligheter for å kunne tilpasse studiene til hverdagen. Kursdeltakerne diskuterte øvingsoppgaver med hverandre over Teams, og faglærerne var flinke til å følge opp spørsmål underveis selv om vi ikke var i samme undervisningssal. Noe av det jeg liker best med fysisk undervisning er at man får testet teorien man lærer på lab i Trondheim, og at man får møte de andre deltagerne og diskutere fag. Etter en uke på samling er det likevel fint å kunne følge digital undervisning, så man slipper å være for lenge hjemmefra. – Via studiene utvider man nettverket sitt, og jeg har fått mange nye bekjente innen bransjen gjennom kursene ved NTNU. Både innen egen fagretning og på tvers av samferdselssektoren.

Mersmak

Kristoffersen har nå fullført syv ulike emner. Ved å kombinere åtte emner og deretter skrive en masteroppgave vil man kunne få en erfaringsbasert mastergrad i veg og jernbane.

i

TIPS

Tre tips for å kombinere jobb og studier:

 

  1. Gjør avtaler med deg selv – både for lesing og øvinger
  2. Avklar med både familie og jobb at dette kommer til å ta litt av tiden din
  3. Hopp i det – du lærer masse nytt og får mange nye bekjentskaper
i

FAKTA

Drift og vedlikehold:

Emnet vil gi deg en bred innføring i drift og vedlikehold av veier og gater. Blant temaene som behandles er samfunnsoptimalisering, typer vedlikeholdsbehov, drift i bymessige områder, hvordan friksjon mellom hjul og veibane oppstår og måles, hensikter og virkningen av salt og sand samt mekanisk fjerning og krav til utstyr og utførelse.

Emnet Drift og vedlikehold kan inngå i det erfaringsbaserte masterprogrammet i veg og jernbane: Dette er et fleksibelt deltidstudium for deg som jobber innen veg- og jernbanesektoren. Undervisningen er samlingsbasert og du tar ett og ett emne. Når du har fullført åtte emner à 7,5 studiepoeng, kan du søke om opptak til masteroppgaven for å få mastergraden.

Les mer om masterprogrammet i veg og jernbane.

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.