13. aug, 2018 | Bloggpost, Teknologi og samfunn

Digitalisering er mer enn automatisering

Studentene prøvde ut metodikken i praksis i Nidelva forrige torsdag. Foto: Atle Harby.

Arne Krokan er opptatt av hvordan ny teknologi endrer samfunnet. Foto: Ellen Johanne Jarli

Den største utfordringen med digitalisering er ikke teknologien, men at det er krevende å endre arbeidsprosesser. Professor Arne Krokan mener humaniora og samfunnsfag må komme sterkere på banen.

Tekst: Lisbet Jære, frilansjournalist

Professor i sosiologi, Arne Krokan, har lenge vært aktiv i NTNUs satsing på digitalisering, og har skrevet flere bøker om emnet. Når vi tar en prat over telefon har Krokan akkurat vært frokostgjest på P1 og fortalt om sin nyutgitte bok om delingsøkonomi «Deling, plattform og tillit». Selv om det er sommerferie, snakker han gjerne om hvordan digitaliseringen endrer samfunnet.

– Det er enorme endringer på gang, men jeg liker bedre å se på mulighetene enn farene, sier Krokan som beskriver seg selv om en «svært utypisk sosiolog».

Teknologiendring og samfunnsutvikling

Krokan jobber mye med etter- og videreutdanning og har alltid vært opptatt av å ta i bruk nye læringsformer. Høsten 2013 åpnet han for eksempel Norges første MOOC (Massive Open Online Course). Nå har han forskningstermin, men fra våren 2019 vil han igjen være ansvarlig for kurset Digitalisering og digital transformasjon.

– De fleste får litt sjokk når de skjønner omfanget av de samfunnsmessige endringene digitalisering fører til

– Jeg har studenter fra 25 til 70 år, noen med mye utdanning mens andre nesten ikke har noe. Men de fleste får litt sjokk, unge som eldre, når de skjønner omfanget av de samfunnsmessige endringene digitalisering fører til, sier Krokan.

Kurset tar opp hva som er spesielt med det digitale nettsamfunnet sammenlignet med industrisamfunnet vi har vokst opp i, eller som det står i kursbeskrivelsen:

Du vil lære om hvordan en ny generasjon roboter endrer arbeidslivet, hvordan 3D-print endrer industrien, hvordan nye digitale tjenester endrer måten vi samarbeider og kommuniserer på. Hva betyr disse endringene for din egen organisasjon, for ditt eget liv og for samfunnet?

Nye måter å jobbe på

– Kurset gir kunnskap om hvordan en kan iscenesette endringer slik at de fungerer optimalt. Viktigheten av å endre måten å arbeide på skal vi ikke bare snakke om, men også teste i praksis, for eksempel gjennom digitale notatprogrammer som Evernote. Og enda viktigere, vi skal bruke digitale tjenester for sosial samhandling, sier Krokan.

Og kanskje kan deltakerne også lære å lage sin egen avis, slik Krokan gjør med sin The Arne Krokan daily der artikler som han blir tipset om på Twitter kommer opp.

Skatteetaten og Lånekassen er fyrtårn

Krokan har også holdt en rekke kurs om digitalisering i offentlig sektor, kurs i smart læring og om hva sosiale medier gir av muligheter og utfordringer for offentlig sektor.  

Regjeringens mål med digitalisering er fornying, forenkling og forbedring. Utfordringen med å skape disse endringene mener Krokan først og fremst er knyttet til kultur, tradisjon og hierarkiske organisasjonsformer. Offentlig sektor har fortsatt i stor grad en arbeidsdeling som er fra før tiden en hadde internett, da det var papir og møter som gjaldt.

– Digitalisering er så mye mer enn å flytte tjenester og informasjon fra papir til skjerm

– Digitalisering er så mye mer enn å flytte tjenester og informasjon fra papir til skjerm. Offentlig sektor står foran den største endringsprosessen noensinne på grunn av ny teknologi.

Han trekker fram Skatteetaten og Lånekassen som eksempler på to etater som har klart å utnytte mulighetene ved digitalisering og har utviklet tjenester for folket som er enkle og effektive. Altinn, som altså er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater, er et godt eksempel på bra samarbeid mellom etater.

Trenger hjelp fra humaniora og samfunnsvitenskap

Med alle disse endringene er det ikke unaturlig at det også oppstår redsel. Hvem mister oppgaver, og kan jobben en gjør i dag bli erstattet av en robot om noen år? Hvem får makt, hvem mister makt?

For å endre fastgrodde måter å jobbe på, trengs det hjelp fra humaniora og samfunnsvitenskap. Disse fagområdene har kunnskap om organisasjoner, makt og hierarki og om hva som fører til endring. Det er viktig å få de store tunge etatene, som han kaller «siloer», til å jobbe bedre sammen både innad og i samarbeid med andre.

– Mer enn 80 prosent av saksbehandling i offentlig sektor er basert på regler og ikke skjønn. Dette er oppgaver som kan automatiseres.

– Mer enn 80 prosent av saksbehandling i offentlig sektor er basert på regler og ikke skjønn. Dette er oppgaver som kan automatiseres. Det er vanskelig å regne på hvor mange jobber som blir borte. Men det er behov for store omstillinger og en kompetanse som mange mangler i dag. Videreutdanning blir mer og mer viktig framover, sier Krokan.

Skremmende tendenser i Kina

Dersom en skal snakke om farene ved digitalisering, så er det bare å se til Kina. Kina er i ferd med å utvikle noe som kalles Social credit system der personlig informasjon fra innbyggerne samles. Krokan forklarer at systemet blant annet er basert på overvåkningskameraer med kunstig intelligens som kan gjenkjenne mennesker og vite hvor de er til enhver tid. Staten eier telefonselskapene som overvåker samtaler. Tale gjøres om til tekst og tekst er søkbar slik at myndighetene har oversikt over hva som blir sagt.

Basert på informasjonen får innbyggerne en sosial skår. Lav skår kan en få for alt fra å ha sagt noe kritisk om regimet, kjøpe importerte varer eller bare å ha venner med lav skåre. De med lav skår kan nektes å reise til utlandet, få lån eller til og med å reise med tog.

– Jeg er født optimist

– Er du bekymret for at overvåkningen vil øke også her?
– Jeg er født optimist. Det er viktig å vite om farene ved digitalisering, og det er en politisk oppgave å kompensere for de negative sidene. I Europa har vi nettopp fått den nye Personvernforordningen som gjør at bedrifter i Europa bare kan bruke data de har fått tillatelse til. Til forskjell fra Kina har vi et politisk system som setter innbyggernes sikkerhet og personvern høyt, vi får bare håpe at dette også fortsetter i framtida, sier Arne Krokan.

i

FAKTA

Arne Krokan er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og en av Norges mest ettertraktede foredragsholdere innen digitalisering. Hans store prosjekt er hvordan ny teknologi endrer samfunnet, spesielt organisasjoner, deres forretningsmodeller og vilkår for verdiskaping.

Krokan har i en årrekke undervist i videreutdanningskurset
Digitalisering og digital transformasjon.

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Voksne studenter greier seg godt

Voksne studenter greier seg godt

Videreutdanningsstudenter er ofte topp motiverte, og det er kanskje en av grunnene til at de fleste klarer godt å studere ved siden av jobb og familieliv.

Henger norske prosjekter med i digitaliseringsprosessen?

Henger norske prosjekter med i digitaliseringsprosessen?

Henger norske prosjekter med i digitaliseringsprosessen, eller ligger land som har har måttet heldigitalisere på grunn av COVID-19 nå hestehoder foran oss? Omstillingen de siste månedene har vært omfattende, men er prosjektnorge sterkt nok rustet for en potensiell ny krise?

Stor hjelp til lærere akkurat nå

Stor hjelp til lærere akkurat nå

Lurer du på hvordan du kan legge opp fjernundervisningen bedre? Kurset IKT i læring er gratis, åpent for hvem som helst og når som helst. – Akkurat nå kan det være svært nyttig for mange lærere, sier Knut Husdal, som tok første kurs i fjor.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no