Eiendom – i skjæringspunktet mellom ulike verdier

Studentene prøvde ut metodikken i praksis i Nidelva forrige torsdag. Foto: Atle Harby.

Foto: Anne-Line Bakken / NTNU

Eiendom representerer mangfoldige verdier, blant annet innen økonomi, estetikk og bærekraft. NTNU tilbyr en tverrfaglig master på deltid som samler både arkitekter, ingeniører og eiendomsutviklere.

Tekst: Lisbet Jære, frilansjournalist / Ingrun Furuhaug, NTNU

Portrett av Geir K. Hansen

Geir K. Hansen

– Behovet for både praktisk og teoretisk kompetanse innen bygg- og eiendomsforvaltning er stor. Formell kompetanse er også blitt mer etterspurt, sier Geir K. Hansen, professor ved Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU.

Han er leder for det erfaringsbaserte masterprogrammet i eiendomsutvikling og -forvaltning og faglig leder av «Senter for eiendomsutvikling og forvaltning». Studieprogrammet dekker et stort spenn innen eiendom – fra planlegging og utvikling, jus og økonomi til forvaltning av bygninger.

Fra cowboykultur til profesjonalitet

Eiendommer og bygninger representerer betydelige verdier, og det ligger store muligheter i god strategisk utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av disse.

– Bak initiativet til studiet stod flere bransjeorganisasjoner, bedrifter og offentlige etater, forskningsinstitutt og departementer. Det var et behov for bedre kompetanse i form av teori og metode, og for å få bukt med «cowboykulturen» som preget deler av bransjen, sier Hansen.

Som et bidrag for mer profesjonalisering av bransjen, ble erfaringsbasert masterprogrammet i eiendomsutvikling og -forvaltning etablert i 2005, samtidig med etableringen av «Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning» som har fysisk tilholdssted på Fakultet for arkitektur og design ved NTNU.

14 år etter mener Hansen at situasjonen er bedre. Bransjen er blitt profesjonalisert. Det stilles større formelle krav enn før, behovet for kompetanse er økende og betydningen av fagområdets strategiske betydning for virksomheten er blitt mer anerkjent.

– Profilen i programmet er verdiskapning, både for eier, bruker og samfunn

– Eiendom representerer store verdier, og ikke bare økonomiske. Profilen i programmet er verdiskapning, både for eier, bruker og samfunn. Det er viktig at betydningen av et bærekraftig og helhetlig perspektiv ikke glemmes i en bransje som tradisjonelt har vært mer opptatt av sin egen bunnlinje.

Ønsker flere arkitekter

Studiet har deltagere fra alle deler av eiendomsfaget og det er langt flere søker enn plasser. Men Hansen ønsker seg spesielt flere arkitekter til studiet.

– Arkitekter kommer ofte alt for sent i prosessen med planlegging, og får ikke være med på de beslutningene som tas før selve byggeprosjektet starter. Jeg er arkitekt selv, og ser det er av stor verdi om de kommer inn i en tidligere fase for å få et bedre prosjekt og bedre forståelse for helheten.

At kursdeltakerne har ulik arbeidserfaring, og at både offentlig og privat sektor er med, synes Hansen er utrolig positivt for læringsutbyttet.

– Bredden gjør at kursdeltakerne utvider horisonten. De får en mer helhetlig forståelse, innsikt i andres perspektiver, og det blir enklere å samarbeide på tvers av fagfelt, sier Hansen.

Den store sammenhengen

Portrett av Siril Betten

Siril Betten, interiørarkitekt

Interiørarkitekt Siril Betten fullførte studiet våren 2018. Målet var å forstå kundens behov enda bedre. I tillegg så hun behov for bredere kompetanse og flere ben å stå på.

– Hvilken utbytte har du fått av studiene?

– Først og fremst har jeg fått bredere kunnskap og større forståelse for hele verdigrunnlaget til byggeprosjektet. Hva er verdien av prosjektet? Hvem skal det skape verdi for? Vi arkitekter er gjerne opptatt av at det skal være fint og varig, funksjonelt, mens verdigrunnlaget til andre i prosjektet kan være noe helt annet, sier Betten og legger til at hun også har fått økt forståelse for hvor komplekst eiendomsutvikling er.

– Gjør du ting annerledes i dag enn før du studerte?

– Jeg snakker nok litt annerledes. Det er lettere å kommunisere med folk fra andre fagfelt. For å klare å se interiørarkitektens rolle, må jeg klare å se ut over egen boble, se det i en større sammenheng i prosjektets univers. Jeg håper utdanningen gir kunden en ekstra trygghet, og at jeg ivaretar deres ønsker og behov enda bedre, sier Betten

Nettverksbygging

Siden studiet er samlingsbasert, og ikke et rent nettstudium, blir deltagerne godt spleiset.

– De aller fleste jobber fulltid, og det er beundringsverdig at en så stor del fullfører! Jeg tror den sosiale konteksten motiverer de til å gjennomføre, de blir engasjert og kan støtte hverandre, sier Hansen.

– Deltakere med ulik bakgrunn og perspektiver får bryne seg på hverandre, det gjør det moro

– Er det mange interessante diskusjoner?

– Gode diskusjoner og gruppearbeid er litt av poenget med samlingene. Deltakere med ulik bakgrunn og perspektiver får bryne seg på hverandre, det gjør det moro. Det utvikles gode nettverk som de bruker etter studiet. Samlingene, diskusjonene og dette med nettverk trekkes fram som noe av det beste med studiet, avslutter Hansen.

Lyst til å studere eiendomsutvikling og -forvaltning? Les mer om masterprogrammet

i

FAKTA

Erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning er for deg som arbeider med planlegging, utvikling eller rådgivning mot bygg og eiendommer, er byggeiere, eller har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold.

Masterprogrammet går på deltid over tre år og kan kombineres med jobb. Les mer om studiet

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.