En ny generasjon miljødesignere

Studentene prøvde ut metodikken i praksis i Nidelva forrige torsdag. Foto: Atle Harby.

Kursdeltagerne prøver ut miljødesignmetodikken i praksis i Nidelva. Foto: Atle Harby.

Videreutdanningskurset «Miljødesign i regulerte vassdrag» samler deltakere fra både kraftbransje, forvaltning, interesseorganisasjoner og konsulentbransje.

Tekst: Anne Olga Syverhuset
Artikkelen ble første gang publisert på cedren.no

Høsten 2017 arrangerte CEDREN-forskere videreutdanningskurs i «Miljødesign i regulerte vassdrag» gjennom NTNU for første gang. Første kull miljødesignstudenter består av deltakere fra kraftbransje, forvaltning, interesseorganisasjoner og konsulentbransje.

En av konsulentene på kurset er Lars Bendixby i Norconsult. Han jobber med ferskvann og fiskerelaterte spørsmål i flere sammenhenger, blant annet konsekvensutredninger.

– Jeg meldte meg på fordi miljødesignmetodikken er veldig anvendelig. Den er i ferd med å bli standard, så det er veldig greit å få kursing, forteller Bendixby.

Etter den første uka, som både har inneholdt forelesninger, oppgaver, diskusjoner og praktisk anvendelse av metodikken i Nidelva, er Bendixby godt fornøyd.

– Det har vært veldig bra så langt. Det er praktisk retta, og det er en felles metodikk som passer alle.

Studenter på kurs i Miljødesign i vassdrag jobber ute i elva

Studentene fikk prøve metodikken i Nidelva. Foto: Sigurd Sørås, Multiconsult.

Fruktbart med tverrfaglig studentgruppe 

Louise Andersen fra kraftselskapet BKK i Bergen forteller at hun meldte seg på fordi de står foran vilkårsrevisjoner, og at det i tillegg er interessant fordi BKK har vært med og bidratt i CEDREN-prosjekter. Det at kurset samler deltakere med blandet bakgrunn, er noe av det hun trekker fram som positivt.

– Jeg er hydrolog, og har fått gode innspill her på hva som betyr noe for fisk. Det er interessant at det er så mange fiskebiologer her, slik at en får belyst ting fra flere vinkler, sier Andersen.

Kari Tønset Guttvik fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag trekker fram det samme.

– Kurset er absolutt nyttig. Mye er kjent fra før, men det at det er så mange samlet som kan diskutere, gir noen nye tanker, forteller Guttvik. Hun legger til at det også er fint å få en mer praktisk tilnærming til metodikken enn hun har fra før.

Guttvik jobber mye med påvirkning av regulerte vassdrag, og forteller at vilkårsrevisjon for konsesjoner til regulering av vassdrag i Norge er noe fylkesmannen tar tak i nå.

– Dette er en metodikk som nok blir veldig relevant i forbindelse med de forestående vilkårsrevisjonene, sier hun.

Etterarbeid etter feltarbeidet i Nidelva. Foto: Anne Olga Syverhuset

Også elveeierne representert på kurset

Med på kurset var også Pål Mugaas fra Norske lakseelver. Til daglig jobber han med informasjonsformidling, men han meldte seg på kurset fordi han ønsket å ha bedre dybdeforståelse om hvordan metodikken gjennomføres.

– Jeg får god forståelse av hvordan det hydrologiske og biologiske henger sammen, forteller Mugaas.

Ny samling og eksamen senere i høst

Studentene var i denne omgang samlet ei uke i september, der de hadde fokus på å lære å stille en diagnose for vassdraget og kartlegge de fysiske forholdene, fiskebestanden og hvordan kraftproduksjonen foregår.

Miljødesign-studenter i vadeutstyr

Snart er de tilbake på samling igjen. Da blir det mer fokus på tiltak og modellering, i tillegg til at de skal opp til eksamen i miljødesign. Foto: Sigurd Sørås

– Det har gått veldig bra så langt, studentene er både interesserte og flinke. Nå er de snart flinkere enn foredragsholderne, smiler Atle Harby, senterleder i CEDREN og en av foredragsholderne på kurset.

Kurset Miljødesign i regulerte vassdrag arrangeres på nytt våren 2021. 

i

FAKTA

All kraftproduksjon påvirker naturen, spørsmålet er hvordan og hvor mye. Forskningssenteret CEDREN, som består av både biologer og teknologer har utviklet en metode som heter miljødesign. Metoden går ut på å legge til rette for både kraftproduksjon, laks og annet dyreliv i elver med vannkraftverk. Kort og godt å utrede, utvikle og gjennomføre tiltak som skal gjøre at laks og dyr i elven får det bedre, samtidig som tapet i kraftproduksjon blir så lite som mulig.

CEDREN – Centre for Environmental Design of Renewable Energy var ett av Forskningsrådets forskningssentre for miljøvennlig energi som ble opprettet i 2009.

Forskere fra CEDREN-miljøet tilbyr i samarbeid med NTNU kurset Miljødesign i regulerte vassdrag på nytt våren 2021.

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.