En ny generasjon miljødesignere

Studentene prøvde ut metodikken i praksis i Nidelva forrige torsdag. Foto: Atle Harby.

Kursdeltagerne prøver ut miljødesignmetodikken i praksis i Nidelva. Foto: Atle Harby.

Videreutdanningskurset «Miljødesign i regulerte vassdrag» samler deltakere fra både kraftbransje, forvaltning, interesseorganisasjoner og konsulentbransje.

Tekst: Anne Olga Syverhuset
Artikkelen ble første gang publisert på cedren.no

Høsten 2017 arrangerte CEDREN-forskere videreutdanningskurs i «Miljødesign i regulerte vassdrag» gjennom NTNU for første gang. Første kull miljødesignstudenter består av deltakere fra kraftbransje, forvaltning, interesseorganisasjoner og konsulentbransje.

En av konsulentene på kurset er Lars Bendixby i Norconsult. Han jobber med ferskvann og fiskerelaterte spørsmål i flere sammenhenger, blant annet konsekvensutredninger.

– Jeg meldte meg på fordi miljødesignmetodikken er veldig anvendelig. Den er i ferd med å bli standard, så det er veldig greit å få kursing, forteller Bendixby.

Etter den første uka, som både har inneholdt forelesninger, oppgaver, diskusjoner og praktisk anvendelse av metodikken i Nidelva, er Bendixby godt fornøyd.

– Det har vært veldig bra så langt. Det er praktisk retta, og det er en felles metodikk som passer alle.

Studenter på kurs i Miljødesign i vassdrag jobber ute i elva

Studentene fikk prøve metodikken i Nidelva. Foto: Sigurd Sørås, Multiconsult.

Fruktbart med tverrfaglig studentgruppe 

Louise Andersen fra kraftselskapet BKK i Bergen forteller at hun meldte seg på fordi de står foran vilkårsrevisjoner, og at det i tillegg er interessant fordi BKK har vært med og bidratt i CEDREN-prosjekter. Det at kurset samler deltakere med blandet bakgrunn, er noe av det hun trekker fram som positivt.

– Jeg er hydrolog, og har fått gode innspill her på hva som betyr noe for fisk. Det er interessant at det er så mange fiskebiologer her, slik at en får belyst ting fra flere vinkler, sier Andersen.

Kari Tønset Guttvik fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag trekker fram det samme.

– Kurset er absolutt nyttig. Mye er kjent fra før, men det at det er så mange samlet som kan diskutere, gir noen nye tanker, forteller Guttvik. Hun legger til at det også er fint å få en mer praktisk tilnærming til metodikken enn hun har fra før.

Guttvik jobber mye med påvirkning av regulerte vassdrag, og forteller at vilkårsrevisjon for konsesjoner til regulering av vassdrag i Norge er noe fylkesmannen tar tak i nå.

– Dette er en metodikk som nok blir veldig relevant i forbindelse med de forestående vilkårsrevisjonene, sier hun.

Etterarbeid etter feltarbeidet i Nidelva. Foto: Anne Olga Syverhuset

Også elveeierne representert på kurset

Med på kurset var også Pål Mugaas fra Norske lakseelver. Til daglig jobber han med informasjonsformidling, men han meldte seg på kurset fordi han ønsket å ha bedre dybdeforståelse om hvordan metodikken gjennomføres.

– Jeg får god forståelse av hvordan det hydrologiske og biologiske henger sammen, forteller Mugaas.

Ny samling og eksamen senere i høst

Studentene var i denne omgang samlet ei uke i september, der de hadde fokus på å lære å stille en diagnose for vassdraget og kartlegge de fysiske forholdene, fiskebestanden og hvordan kraftproduksjonen foregår.

Miljødesign-studenter i vadeutstyr

Snart er de tilbake på samling igjen. Da blir det mer fokus på tiltak og modellering, i tillegg til at de skal opp til eksamen i miljødesign. Foto: Sigurd Sørås

– Det har gått veldig bra så langt, studentene er både interesserte og flinke. Nå er de snart flinkere enn foredragsholderne, smiler Atle Harby, senterleder i CEDREN og en av foredragsholderne på kurset.

Les mer om kurset Miljødesign i regulerte vassdrag

i

FAKTA

All kraftproduksjon påvirker naturen, spørsmålet er hvordan og hvor mye. Forskningssenteret CEDREN, som består av både biologer og teknologer har utviklet en metode som heter miljødesign. Metoden går ut på å legge til rette for både kraftproduksjon, laks og annet dyreliv i elver med vannkraftverk. Kort og godt å utrede, utvikle og gjennomføre tiltak som skal gjøre at laks og dyr i elven får det bedre, samtidig som tapet i kraftproduksjon blir så lite som mulig.

CEDREN – Centre for Environmental Design of Renewable Energy var ett av Forskningsrådets forskningssentre for miljøvennlig energi som ble opprettet i 2009. 

Forskere fra CEDREN-miljøet tilbyr i samarbeid med NTNU kurset Miljødesign i regulerte vassdrag.

Forskerne Atle Harby og Torbjørn Forseth forklarer hva miljødesign er:

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Kan teknologien gjøre oss til bedre arbeidstagere?

Kan teknologien gjøre oss til bedre arbeidstagere?

Muliggjørende teknologier bidrar til å digitalisere både privat- og arbeidslivet vårt. De endrer måten vi jobber på og gjør handel på. Derfor er det viktig å vite hvordan man kan bruke disse teknologiene til det beste.

«Bånn gass» etter et halvår ved MIT

«Bånn gass» etter et halvår ved MIT

– IKT-kompetanse er ferskvare! Uansett nivå må man holde seg oppdatert for å være relevant, sier Lasse Gråberg (49). Som IKT-sjef, med en lang yrkeskarriere bak seg innen offentlig forvaltning, hovedsakelig fra Forsvaret, ønsket han å fordype seg innen teknologiledelse. Det opplagte valget for han var Master of Management – MTM-studiet som inkluderte ett lengre opphold ved MIT i Boston.

Har fått nytt syn på hvordan digitaliseringsprosesser bør ledes

Har fått nytt syn på hvordan digitaliseringsprosesser bør ledes

– Skal man henge med, … så må man følge med, sier Else Karine. – Men dersom det skal gjøres skikkelig så må man også sette av tid. En kan alltids høre podcasts og lese artikler, men det å følge et studieprogram som Master of Technology Management – MTM, gir en mulighet til å sette av tid til å sette seg skikkelig inn i tingene slik at man faktisk kan bruke det til noe.

MTM ga nye karrieremuligheter

MTM ga nye karrieremuligheter

– Deltagelsen på Master of Technology Management – MTM har gitt meg mer faglig tyngde og økt kredibilitet, og jeg opplever å ha blitt enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Det åpnet seg raskt en rekke spennende jobbmuligheter både internt og eksternt.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no