Entreprenørskap i koronaens tid

Skjermbilde av nettmøte

Dette er første gang et entreprenørskapskurs er blitt kjørt 100% digitalt. Studentene har vært mye eldre og har erfaring fra et langt arbeidsliv til forskjell fra de vi vanligvis underviser. – Det har vært en bratt læringskurve for oss sier faglærer Even H. Lars. Dette er en skjermdump fra undervisningen.

Da koronaen kastet tusenvis av arbeidstakere ut i arbeidsløshet og permitteringer, bestemte to lektorer ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU seg for å hive seg rundt og arrangere et heldigitalt kurs om entreprenørskap. På ti dager var tilbudet klart – og fikk mer enn 300 søkere.
– Disse vil være en ressurs i framtida, sier faglærer Even Haug Larsen.

Tekst: Sandra Skillingsås

Portrett av Vilde Bang Foss

Bedriften og meg

Til tross for sin unge alder har Vilde (26) (Foto: Aleksander Stavseng) flere år som entreprenør bak seg. Hun startet sitt eget enkeltpersonforetak i 2014, og har jobbet mye med å løse andres utfordringer. Hun elsker å arbeide, entreprenør-tilværelsen og mulighetene det bringer med seg. Likevel har hun valgt å ta pauser fra gründertilværelsen i perioder, da skillet mellom bedriften og hennes egen identitet ble visket ut.

–  Reisen med å etablere egen bedrift har vært utrolig givende. Jeg har lært mye, møtt spennende mennesker, hjulpet folk med deres problemer, konstant utfordret meg selv og levd av kreativiteten. Men jeg hadde også netter hvor jeg sov i bilen, og lurte på hva faen jeg holdt på med.

Enkeltpersonforetak er i stor grad knyttet til identiteten til den som driver det. Vilde forteller om en tilværelse der hvor hun målte sin egen verdi i resultatene for bedriften, både når det gikk bra, og når det gikk dårlig.

– Når man driver et enkeltpersonforetak bærer man både børen og suksessen alene, sier hun oppriktig. Dette gjorde at hun ved flere anledninger fikk nok, og kunne kjenne på tapet av motivasjon og glede over faget hun elsker.

– Jeg gikk på så mange smeller at gleden forsvant, og har måttet ta pauser, og jobbet med andre ting. Da kunne jeg drive med kreative ting for min egen del, og finne tilbake til kjærligheten for entreprenørskap.

Hun valgte derfor å vie eksamensoppgaven på kurset til nettopp dette temaet – skillet mellom bedriften Vilde og mennesket Vilde.

Portrett av Even H. Larsen

– Spennende å undervise noen som er dobbelt så gamle som meg

Faglærer Even H. Larsen (foto privat) holder ikke tilbake når han blir spurt om han selv har lært noe av å holde dette kurset.
– Bare det å undervise og arrangere dette digitalt har vært en bratt læringskurve, sier Larsen, og forteller at dette er første gang et entreprenørskapskurs er blitt kjørt 100% digitalt på NTNU.

– I tillegg har gruppa vært helt annerledes enn tidligere. Historisk sett har jeg undervist mest personer under 30 år, denne gangen har jeg hatt kursdeltakere som er dobbelt så gammel som meg, smiler Larsen. Han forteller at det handler mye om å være ydmyk om sin egen kompetanse, og respektere kunnskapen og erfaringene som 50-60-åringene har fra et langt arbeidsliv.

– Det er en styrke for gruppa at man er forskjellig, og sitter på ulike erfaringer. Det gjør at summen av gruppas kunnskap og kompetanse er mye sterkere, og alle kan lære av hverandre.

Søkte på «uoppnåelig» stilling – fikk jobben

– Det morsomste med dette kurset, og denne gruppa, er å bli kontaktet av tidligere studenter som forteller om selvtillit og nyvunnet tro på egen kompetanse, forteller Larsen. Det er ikke til å stikke under en stol at mange som opplever å bli permitterte eller oppsagt får en knekk i troen på seg selv.

– Det morsomste med dette kurset, og denne gruppa, er å bli kontaktet av tidligere studenter som forteller om selvtillit og nyvunnet tro på egen kompetanse, forteller Larsen.

Han forteller om en kursdeltaker som kort tid etter søkte på en jobb han aldri hadde «turt» å søke på før kurset. Under intervjuet hadde han snakket om sine erfaringer med kurset, og hva han hadde lært. Han fikk jobben, og er i dag forretningsutvikler i et solid firma.

– I tillegg er det utrolig givende å sitte i avsluttende samtaler med studentene, og høre dem stille gode spørsmål og reflektere over det vi vil lære dem. De var motiverte, og de hadde «skjønt det,» sier Larsen entusiastisk.

Går videre med konseptet sitt

Mye av fokuset på kurset var å utvikle en idé, og deretter sjekke om det eksisterer et marked for konseptet. Vilde Bang Foss forteller at hun kom opp med en idé fra sitt eget liv, og fikk gjennom intervjuer og undersøkelser bekreftet at det var flere enn henne som hadde tilsvarende problem. Nå studerer hun Produktdesign på Oslo Met, for selv å kunne utvikle og gjøre idéen til en realitet. Men hun vil ikke avsløre hva produktet er.
– Du kan spørre, men jeg vil ikke svare, ler hun hemmelighetsfullt.
En gründers største frykt er jo tross alt at noen andre snapper idéen før den når markedet med ens eget navn på.

– Jeg tror mange av deltakerne her vil nå langt, enten for seg selv, eller i bedriftene de allerede jobber i

93% fornøyde deltakere

Både før og i etterkant av kurset ble det gjort en evaluering av kurset, som måltes i sju læringsparametere. Even Haug Larsen forteller at det var økning i alle sju, blant annet positivitet og lysten til å starte eget selskap. I tillegg var 93% svært eller meget fornøyd med læringsutbyttet, og alle deltakerne ville anbefalt kurset videre til andre. Kurset ble kjørt to ganger sommeren og høsten 2020.
– Jeg tror mange av deltakerne her vil nå langt, enten for seg selv, eller i bedriftene de allerede jobber i, avslutter Haug Larsen.

i

FAKTA

Videreutdanning for arbeidsledige og permitterte

Koronapandemien har ført til at mange ha mistet jobben eller blitt helt eller delvis permittert. Regjeringen vedtok raskt en midlertidig ordning hvor det ble tillatt å ta etter- og videreutdanning samtidig som man mottar støtte fra NAV. 59 dager etter nedstegningen i mars 2020 hadde NTNU det første tilbudet klart, og allerede i juni kunne NTNU ønske de første studentene velkommen.

Pr 20. november 2020 har NTNU tilbudt 12 forskjellige kurs/studier, med og uten studiepoeng, og flere av disse er arrangert flere ganger. Her er noen eksempler:

Entreprenørskap og forretningsutvikling (7,5 studiepoeng)
337 søkere – 114 startet

Innføring i morgendagens digitale organisasjoner (5 studiepoeng)
300 søkere – 170 startet

Innføring i prosjektledelse som arbeidsform (etterutdanning uten studiepoeng)
91 søkere – 62 startet

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Tiden vi lever i krever større teknologisk forståelse

Tiden vi lever i krever større teknologisk forståelse

Marit Vuttudal elsker å lære, og mener at kompetanseheving er noe hun som arbeidstager også bør ta ansvar for. Raske endringer i samfunnet krever mer teknologisk forståelse, derfor er studiet i teknologiledelse og digital omstilling akkurat det som trengs nå.

Lær av suksess, ikke av feil

Lær av suksess, ikke av feil

Alle organisasjoner og menneskene som jobber der har sine suksesshistorier. Det er disse historiene som bør danne grunnlaget for positive endringsprosesser, istedenfor å dykke ned i hva som gikk galt.

Håper på en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger

Håper på en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger

Anders Harket synes et år med digital undervisning på masterprogrammet i logopedi har fungert godt. Likevel tror han læringsutbyttet er aller best ved fysiske samlinger. Men med barn og familie og lang reisevei fra Drammen til Trondheim, har det hatt sine fordeler å kunne følge undervisningen hjemmefra.

Tid til videreutdanning

Tid til videreutdanning

Det krever både ro, balanse og utholdenhet å ta videreutdanning i voksen alder. Når det samtidig oppstår en pandemi, påvirkes selvsagt studiemåten og undervisningen.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no