Er du et menneske? Da er det helt normalt at du trenger pauser

Portrett av Anne Edissen

Vi mennesker bør ofte ta pauser for å jobbe eller studere mest effektivt. Illustrasjonsfoto: Yayimages.com

Einstein fikk de beste ideene mens han sto og barberte seg, mens Picasso fikk de i badekaret. Førsteamanuensis Torild A. Oddane mener at også du trenger pauser når du studerer og jobber, gjerne titt og ofte.

Tekst: Lisbet Jære

Når Torild A. Oddane, førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved NTNU Handelshøyskolen, jobber, bruker hun Pomodoro-teknikken for å sikre at hun tar nok pauser i løpet av arbeidsdagen. Den går i korte trekk ut på at etter ei uavbrutt arbeidsøkt på 25 minutter, tar hun en fem minutters pause. Etter to timer i dette mønsteret tar hun en lengre pause.

– 25 minutter, det er så lenge vi klarer å holde topp konsentrasjon. Jeg jobber uforstyrret med en arbeidsoppgave, uten å sjekke epost, telefonen. I de fem minuttene forlater jeg arbeidsplassen, strekker på kroppen og kanskje gjør jeg noen pusteøvelser. Når jeg gjør dette så er jeg ikke så sliten på slutten av arbeidsdagen, sier Oddane.

Portrett av Torild Oddane

Førsteamanuensis Torild A. Oddane mener at du trenger jevnlige pauser når du studerer og jobber.  Foto: NTNU

Hvorfor er dette så viktig? Rett og slett fordi vi er mennesker og ikke maskiner, noe Oddane tror vi trenger å minne oss på siden vi er omgitt av så mye teknologi. Problemet er at de fleste av oss har en underbevisst oppfatning av at pauser er sløsing med tid og tegn på latskap.

– Problemet er at de fleste av oss har en underbevisst oppfatning av at pauser er sløsing med tid og tegn på latskap

Blir kreativ av å ta pauser

Oddane underviser og forsker på ledelse, kreativitet og innovasjon. Forskning viser at det er på høy tid å anerkjenne jevnlige pauser som en vesentlig forutsetning for helse, humør, kreativitet og effektivitet

Hun forteller at i boka «I bad med Picasso» intervjues framtreende danske kunstnere, kokker og tv- produsenter om deres arbeidsvaner og kreative prosesser. Det som gikk igjen, er et bevisst forhold til avbrekk og at det kan gjøre deg mer kreativ og effektiv. Bokas tittel er inspirert av at Picasso fikk de beste ideene sine nettopp når han var i badekaret.

– Når vi sitter der som et sta esel, og presser oss videre for å bli ferdige selv om all motivasjon er forsvunnet, det er da vi må stoppe opp. Det tillater at den kreative prosessen går vider til det underbevisste der informasjonen bearbeides og sorteres. Løsningen kommer gjerne når vi er helt avslappet, som på bussen, på badet eller i senga.

– Løsningen kommer gjerne når vi er helt avslappet, som på bussen, på badet eller i senga

Korona har gjort det mer aktuelt

«Når vi jobber lenge uten pauser, gjerne drevet av mantraet «Skal bare gjøre ferdig dette først», behandler vi oss selv som maskiner, ikke som mennesker. Hjernens straff er dalende humør og lavere effektivitet. Vi mister konsentrasjon, gjør flere feil, tar dårligere beslutninger og får problemer med hukommelsen», skrev Oddane i en kronikk i Adresseavisen i desember 2019. Kronikken ble mye delt, det var tydelig den traff mange.

Mindre aktuell ble den ikke da korona-pandemien inntraff, med hjemmekontor som en av følgene. Når det ikke er et klart skille mellom jobb og hjem og når det ikke finnes noen kaffemaskin og medarbeidere å slå av en prat med, blir det enda viktigere å være bevisst på at en trenger avbrekk.

– Vi mennesker har opp gjennom historien drevet med fysisk arbeid. På gården var det en arbeidsstruktur med faste avbrekk og vi levde i takt med dagsrytmen og lyset. Før hadde alle fasttelefon, matbutikkene stengte klokka to på lørdager, klokka fem på hverdager. Vi hadde mange strukturelle rammer som hjalp oss å skille mellom jobb og fritid. I dag er det mulig å «være på» hele tiden, vi må vi være mer bevisst på å sette de rammene selv. Mange går på autopilot og tenker at effektivitet er å fylle hvert eneste minutt, hvert eneste smutthull, med aktivitet.

Pauser skal gi deg positivt påfyll

Nå har vi fått klart for oss at dette med pauser er viktige. Du er ikke lat. Du blir derimot mer årvåken og effektiv når du setter i gang med å jobbe igjen. Men så spørs det, hva skal en finne på i pausen? Ta ut av oppvaskmaskina? Like andres Facebook-innlegg?

– En pause skal være noe som gir deg påfyll og fornyende krefter. Så det å ta ut av oppvaskmaskina, betale en regning, svare på en e-post, er ikke nødvendigvis en god ide. Å reise seg opp fra arbeidsplassen for å få fart på blodsirkulasjonen er lurt. Strekke seg litt, sette på en kopp kaffe, slå av en prat med noen, eller bare se ut av vinduet, sier Oddane. En kollega av henne tar det helt ut og setter på musikk i tre minutter som hun danser til.

– Hva med å lese avisa eller sjekke sosiale medier?
– Det kommer an på, det viktige er at en er bevisst på at det skal være noe som gir deg energi. Utfordringen er at en kan bli møtt mye informasjon som kan virke overveldende, eller mye negativitet som skaper stress i systemet.

– Det er bedre å dagdrømme litt enn å mase på at noen i familien skal rydde av middagsbordet

Råd til videreutdanningsstudenter

– Hvordan bør du legge opp til pauser om du tar videreutdanning?
– Det første en bør tenke på er å lage seg luker for å studere, det snakket jeg mye om da jeg tidligere var programansvarlig for en master i Kunnskapsledelse. Dersom du har familie, må du lage en slags kontrakt med dem hvor det settes av tid til å studere.

– Dersom en har to til tre timer på kvelden til disposisjon til å jobbe med studiene, er det nok lett å tenke «nå skal jeg være super effektiv, og kjøre på». Her blir det viktig å minne seg på at en trenger små pauser selv i kortere arbeidsøkter, fortsetter Oddane.

Og så bør du ha litt streng styring på pausene også. De skal ikke være så lange og de skal gi deg påfyll. Det er bedre å dagdrømme litt enn å mase på at noen i familien skal rydde av middagsbordet.

Er arbeidsgivers ansvar

Pomodoro-teknikken er bare et eksempel på hvordan du kan organisere deg. Den passer best dersom du kan legge opp arbeidstiden selv og du jobber foran en PC. Dersom du er i flytsonen, gir det heller ikke mening å stoppe opp hvert 25. minutt. Hovedpoenget er å være bevisst på at du må legge inn pauser, og stoppe opp før du er sliten, poengterer Oddane.

– Pomodoro-teknikken passer jo ikke for en jordmor, en brannmann eller en som jobber med å svare på kundehenvendelser. Men uansett yrke er det arbeidsgivers ansvar å sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold, og arbeidsgiver bør være flinkere til å legitimere at en kan ta pauser.

Flere av de som tar videreutdanning er selv ledere, og hun anbefaler de å bli mer bevisst på å tilrettelegge for dette.

Husk pauser under møter

2020 var året da mange av oss ble introdusert Teams-møter, for noen blir det mest riktig si uendelige Teams-møter hvor pauser synes å være et glemt kapittel.
– I de fleste møtene jeg har vært med på er det lite pauser. Når jeg søker på nettet om hvordan strukturere gode møter på Teams, fant jeg svært få tips om viktigheten av å legge inn pauser. Under et møte tas viktige beslutninger, og da er dette med årvåkenhet desto viktigere.

Hun opplever også at mange flyr fra et møte til et annet. Da er det viktig å legge inn et mellomrom slik at en får tømt hodet, omstille seg.

– I forbindelse med forberedelse til dagens undervisning fant jeg et sitat fra kong Haralds nyttårstale: «Ofte er det i mellomrommene verdifulle møter finner sted.» Altså: mellomrom er verdifulle, fordi de gir oss nødvendige pauser.

Dagdrømme? Ja det regnes også som en fullverdig pause.  

– Under et møte tas viktige beslutninger, og da er dette med årvåkenhet desto viktigere

i

Tips & lenker

Seks pause-tips til deg som er videreutdanningsstudent

  1. Gjør avtaler med familien din om når og hvor mye du skal jobbe med studiene dine
  2. Ta pauser for å holde på konsentrasjonen – du greier ikke holde på konsentrasjonen lengre enn 25 minutter av gangen
  3. Pauser skal gi deg positivt påfyll – gjør noe hyggelig eller bare glo ut i lufta
  4. Gode ideer og løsninger på problemer kommer helst til når du er helt avslappet
  5. Ta korte pauser, men ikke la de flyte ut i tid
  6. Husk også å legge inn pauser i gruppearbeid og møter

Pomodoro-teknikkenhttps://utforsksinnet.no/pomodoro-teknikken-en-fantastisk-metode-disponere-tiden-din

Flere tips fra videreutdanningsstudenterhttps://www.viderebloggen.no/studere-videre-fa-gode-tips-her

De lure tar seg en lur – Kronikk i Adresseavisen desember 2019 https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2019/12/11/De-lure-tar-seg-en-lur-20581964.ece

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.