29. mai, 2018 | Bloggpost, Skole og utdanning

Fremtidens lærerrolle

Studentene prøvde ut metodikken i praksis i Nidelva forrige torsdag. Foto: Atle Harby.

Fredrik Mørk Røkenes (NTNU) og Ilka Nagel (Høgskolen i Østfold) er enige om mye når det gjelder satsningen på profesjonsfaglig digital kompetanse. Foto: Anne-Lise Aakervik.

Med 90 millioner ferske kroner fra Kunnskapsdepartementet har fem utdanningsinstitusjoner fått en gylden anledning til å forme fremtidens lærerutdanning med tanke på digital kompetanse.

Tekst: Anne-Lise Aakervik, frilansjournalist

Under NKUL tok vi en prat med to av prosjektlederne; Ilka Nagel, Høgskolen i Østfold og Fredrik Mørk Røkenes, fra NTNU. 

Begge er enige om at i fremtiden må digital kompetanse inngå som en naturlig og sømløs del av lærerprofesjonen, lærerutdanningen og videreutdanning av lærere.

– I dag ser vi det er ulikt fokus og tilnærming når det kommer til bruk av digitale ressurser i skolen. Den generelle kunnskapsbasen er for dårlig, og hensikten med prosjektet er å kunne få etablert en mal som rulles ut til hele eller deler av lærerutdanningen, sier Fredrik Mørk Røkenes.

– Alle de fem prosjektene har samme overgripende mål; å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse for ansatte og lærerstudenter. Så kan vi sammen bidra til en mer fremtidsrettet lærerutdanning som er tilpasset det digitale samfunnet vi lever i, utdyper Ilka Nagel.

I dag eksisterer det ingen plan for hvordan man skal bruke teknologi i skolen, selv om vi bruker teknologi overalt ellers i samfunnet.

De mener det er viktig å gi lærerutdanningen et digitalt løft nå. I dag eksisterer det ingen plan for hvordan man skal bruke teknologi i skolen, selv om vi bruker teknologi overalt ellers i samfunnet. Vi er på mange måter heldigitale i privatlivet, men når det kommer til skolen henger vi etter, påpeker de to prosjektlederne.

Trenger kompetanse og kunnskap

– Midlene skal stort sett brukes til frikjøp av ansatte, slik at vi kan forske og utvikle kunnskap hos de som driver lærerutdanningen fremfor å kjøpe inn eksterne, sier Fredrik Mørk Røkenes. Vi starter med bevisstgjøring og dokumentasjon, mens vi ser på det som allerede gjøres i dag. Vi må utvikle kompetanse og gode ressurser. 

Å endre lærerrollen er ikke enkelt. Det må derfor bli et oppdrag som utdanningssystemet må ta.

– Som lærere er vi vant til å være den i klasserommet som vet og kan mest, og på sett og vis «eier» kunnskapen. Vi gir problemet til elevene – og deretter svaret. Med informasjon og global kommunikasjons via et tastetrykk er det kanskje på tide å tenke seg om, og designe læringsprosessene annerledes, sier Nagel.

Vi må i større grad tenke på kompetanse hos lærerne fremfor verktøy

– Det er viktig å ha diskusjoner om endringer og lærerrollen. I dag finnes det ingen oppskrift på hvordan. Vi må i større grad tenke på kompetanse hos lærerne fremfor verktøy. Lærerens rolle blir ikke mindre med mer teknologi – men viktigere, sier Røkenes.

Samarbeider om utvikling

Den norske skolen er på full fart mot ny lærerplan, som kommer i 2020. Man er godt i gang med å tenke på hva som skal ut og hva som skal puttes inn.

De fem nasjonale prosjektene vil samkjøre seg, slik at alle har nytte av kunnskapen som de andre kommer frem til.

– Målet må være at teknologien blir en sømløs del av undervisningen og lærerplanene og ikke noe vi må «ta frem» for å bruke. På samme måte som den gjennomsyrer hverdagen vår. 

– Det er viktig at vi ikke gjør dobbelt opp. Vi kommer til å samarbeide mer på tvers etter hvert og for eksempel lage felles nettkurs for å dele kunnskapen vår, forklarer Ilka Nagel. – Målet må være at teknologien blir en sømløs del av undervisningen og lærerplanene og ikke noe vi må «ta frem» for å bruke. På samme måte som den gjennomsyrer hverdagen vår. 

– Men vi må aldri miste av syne vårt hovedmål som er å legge til rette for god læring. Vi skal utdanne gode lærere som igjen skal legge til rette for god læring til elevene. I tillegg må vi være klare på at økt digitalisering ikke betyr effektivisering.  Vi legger til rette for flere måter å innhente kunnskap, samarbeide, løse problemer, og ikke minst orientere seg i verden på.

De ønsker å utvikle og å dele kunnskaper om hvordan nye teknologier og digitale tjenester kan bidra til å øke kvaliteten på det som skjer i klasserommet. Gjennom kompetanseheving og utprøving samt erfaringsdeling og revidering av program- og emneplaner legger de opp til ny utprøving og nytenkning om undervisning og læring.

i

NKUL

NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) er Norges største møteplass for bruk av IKT i undervisning. Konferansen hadde i 2018 over 1400 deltagere fra undervisnings-Norge.

NKUL ble arrangert første gang i 1994 og holdes i Trondheim i mai hvert år.

Vil du holde deg oppdatert om neste års konferanse? Abonner på nyhetsbrev om NKUL

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.