5. feb, 2024 | Bloggpost, Skole og utdanning

Fremtidsrettet engelskundervisning 

Alyssa Lowery og Jade Dillon ønsker å gjøre aktive grep for å forbedre dagens engelskundervisning. Foto: Privat  

Over lengre tid har førsteamanuensene Jade Dillon og Alyssa Lowery sett at engelskopplæringen i skolen er for lite engasjerende og at faget har utviklet seg lite. Nå ønsker de å ta i bruk visuelle hjelpemidler for å forbedre læringsutbyttet til de yngste elevene.

Tekst: Øistein Nygaard Falch

Dillon og Lowery etterspør en undervisningsform som er mer tilpasset norske skoleelevers medievirkelighet i 2024. Dette mener de kan i stor grad løses med hjelp av bildebøker i undervisningen. 

– Elever er eksponert for engelsk i ulike medier mer enn noen gang tidligere, og bildebøker er en utmerket måte å utnytte ferdighetene de allerede er i gang med å utvikle utenfor klasserommet. Bildebøker inviterer elevene til å bruke sine språklige ressurser på nye og spennende måter. De er motiverende og støtter utvikling av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, lytting og muntlighet.   

Engelsklærere mangler ressurser   

Selv om barns eksponering for engelsk har endret seg, opplever de at læreplanen fortsatt ikke er helt i tråd med hvordan dagens unge opplever engelske inntrykk utenfor skolen.

– Utfyllingsoppgaver og gloseprøver har en plass i undervisningen, men barn lærer også språk på måter som lærebøkene ikke tar opp. I dag er det mest språklæring utenfor klasserommet. Barn har veldig lyst til å lære engelsk og de er eksponert for språket i langt større grad enn lærerne selv er klar over. 

Dette har satt rammene for det nye kurset Avanserte metoder for undervisning i barnelitteratur i engelsk. Ideen til kurset kom fra en tendens de har sett i skolen over lengre tid knyttet til tilgangen lærere har til læremidler. Ønsket er å gi engelsktimene en ny dimensjon.  
Vi har lagt merke til at engelsklærere ikke har tilstrekkelige ressurser på skolen sin, som for eksempel et oppdatert bibliotek, og at lærerne ofte mangler undervisningsmateriell utover lærebøkene de bruker i faget.  
  
Høsten 2024 starter undervisningen på kurset. Faglærerne forteller at de allerede er godt i gang med det forberedende arbeidet til innhold.   
  
–  Akkurat nå arbeider vi med å utvide det digitale biblioteket med flere nye og engasjerende bøker, og vi spiller inn videoer til bruk i undervisningen vår. Vi designer praktiske oppgaver som lærerne kan bruke som en del av sine egne undervisningsopplegg og vi snakker med andre lærere for å vite mer om deres behov, forteller de.   
  
Kurset baserer seg på hvordan engelske bildebøker kan være en naturlig del av undervisningen for å styrke engelskkompetansen til de yngste elevene i grunnskolen.   
Engelskfaget er ofte veldig lærebokstyrt med fokus på læring av vokabular og språklige strukturer, også for de yngste elevene. Noen lærere har selv heller ikke blitt opplært til å bruke ressurser utenom lærebøkene i faget. Det er få timer i uken med engelsk for de yngste elevene og da er det viktig å bruke den tilgjengelige tiden veldig effektivt, sier Jade.  
Jade Dillon har vært med på å skape det digitale biblioteket eBLINK – som hun bruker til egen undervisning. Foto: Privat 

Satser digitalt

Fra før av leder Dillon og Lowery forskningsprosjektet ‘eBLINK: engelske Bildebøker for Lærere i Norske Klasserom’ og de har utviklet et digitalt bibliotek med samme navn. De har også etablert forskningsgruppen Children’s Literature Education and Research ved NTNU.

Alyssa Lowery har god erfaring med å holde digital undervisning. Her fra en tidligere forelesning. Foto: Skjermdump

Selv vil de bruke eBLINK aktivt i undervisningen på kurset, ettersom det vil være digitalt – et bevisst valg fra faglærernes side:   

– Vi satser på digital undervisning fordi vi har et inderlig ønske om å gi flere skoler tilgang til eBLINK. Vi synes ikke at det digitale biblioteket vi har utviklet kun skal være tilgjengelig for lærere og elever i bare én region. Med digital undervisning er det enklere å formidle idéer på tvers av tid og rom og det vil kunne inspirere lærere og elever i flere områder enn vårt eget, fastslår Alyssa, og legger til:  

– En av lærerne som deltar i forskningsprosjektet vårt, har gått bort fra å bruke lærebøker til kun å bruke digitale bildebøker fra eBLINK-biblioteket i undervisningen sin. Læreren forteller oss at hun kan dekke alle temaene i engelskfaget med dem.   

– Hvordan ser dere for dere at kurs som dette kan endre engelskundervisningen?  

– Vi tror dette kan være inspirerende og gi mer leseglede og støtte utvikling av skriftlig engelsk. Barn lærer språk på måter som ikke nødvendigvis stemmer overens med den måten som språket undervises på i de fleste klasserom. Bildebøker kan også brukes i andre fag enn engelsk.  

i

Fakta

Emnet Avanserte metoder for undervisning i barnelitteratur i engelsk gir lærerne tilgang til kvalitetstekster for barn, og gir lærerne kompetanse til å identifisere nye tekster for undervisningsformål. Vi vil gi en grundig oversikt over aktuelle og spennende engelske bøker, inkludert digitale bøker og hjelpemidler.

Målgruppe:
Emnet er særlig relevant for lærere i barneskolen med ansvar for å gi undervisning i engelsk.

Studiepoeng: 7,5

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.