Videreutdanning og deltidsstudier – Økonomi, organisasjon og ledelse

Givende å undervise voksne

Bassam Hussein, førsteamanuensis ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU.

NTNU’s prisbelønte foreleser Bassam Hussein fremhever det å ha et personlig engasjement i faget en underviser i som en avgjørende egenskap for å være en god foreleser. Og for at god læring skal finne sted må en senke skuldrene litt, og også ha evne til å lære av studentene. Foto: Anne-Line Bakken.

Å undervise videreutdanningsstudenter med noen års erfaring synes den prisbelønnede foreleseren Bassam Hussein er spesielt givende. Han mener det bør satses mer på videreutdanning.

Beste foreleserpris og Studentenes pedagogikkpris er blant diplomene som henger på kontoret til Bassam Hussein, førsteamanuensis ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU.

 «En entusiastisk, usedvanlig dyktig pedagog som evner å skape begeistring, innovativ som få — han leter internasjonalt for å finne nye undervisningsformer og bruker alt fra krittavle til rollespill og simuleringsverktøy for å formidle vanskelig stoff» sto det i begrunnelsen da Morgenbladet kåret han til en av Norges ti beste forelesere i høst.

En entusiastisk, usedvanlig dyktig pedagog som evner å skape begeistring, innovativ som få.

Lærer av studentenes erfaringer

Hussein bruker halvparten av undervisningstiden til å undervise videreutdanningsstudenter. Han har ansvar for flere kurs i Prosjektledelse og samhandling, en av sju spesialiseringer i erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse.

– Studentene sier de lærer mye av deg. Lærer du også noe av studentene?
– Vent, jeg skal gå og hente ei bok som er et eksempel på at jeg lærer mye, sier Hussein, går ut av døra og kommer tilbake med boka «Veien til suksess» som han har skrevet.  Undertittelen, «Fortellinger og refleksjoner fra reelle prosjektcaser» viser til et utvalg av prosjekter fra det virkelige liv som videreutdanningsstudenter har presentert på kurset Praktisk prosjektledelse. Hussein har undervist i kurset gjennom ti år.

– Prosjektene handler om alt fra å utvikle et maritimt museum, til å legge bredbånd, til nedbemanning i en organisasjon. Kurset blir mye mer relevant for studentene når en ser på prosjekter de har jobbet med.  

Engasjement og senkede skuldre

Å ha et personlig engasjement i faget en underviser i tror Hussein er en avgjørende egenskap for å være en god foreleser. Og for at god læring skal finne sted må en senke skuldrene litt, og også ha evne til å lære av studentene.

– Undervisning er ikke noe som skjer ovenfra og ned, det skjer sammen med studentene, du må ta dem med deg på en reise inn i det som skal læres.

Å forstå målgruppen, studentenes bakgrunn og erfaring, mener han også er essensielt.

– Du må på et vis ufarliggjøre det du skal lære dem, fortsetter Hussein. Det må ikke være for komplisert, men moro.

Voksne studenter har knagger

Etter at vi begynner samtalen er det ikke lenge Bassam Hussein sitter stille, etter et par minutter står han foran tavla der han tegner og forklarer, og kan bevege armene fritt for å understreke poenger. Mens han snakker er det vanskelig å ikke bli smittet av det brede smilet hans.

– Vanlige studenter har ikke knagger å henge kunnskap på. En må alltid overbevise dem om at det de lærer er nyttig for dem i et framtidig arbeidsliv. Videreutdanningsstudentene vet derimot at det de lærer er nyttig, fordi de allerede har erfaring fra arbeidslivet, sier Hussein, mens han tegner en knagg på tavla på kontoret.

Videreutdanning bør styrkes

Bassam Hussein mener NTNU ikke har utnyttet det store potensialet som ligger i å tilby undervisning til voksne studenter med arbeidserfaring.  

– Når en driver med videreutdanning har en en stor påvirkningskraft fordi en underviser mennesker som er ute i arbeidslivet. Det er en arena hvor en kan bidra til endring i samfunnet og hvor en får mulighet til å sette ny forskning ut i praksis der og da.

Han ser også hvordan studentene har nytte av å bli kjent og utveksle erfaringer med hverandre, og at det de lærer av de andre tar de med seg tilbake til jobbene sine.
– Jeg mener betydningen videreutdanning har for samfunnet fortjener større anerkjennelse. NTNU bør forsterke innsatsen og forsikre seg om at vi tilbyr program og kurs som gir svar på voksende problemstillinger i samfunnet, sier Bassam Hussein.

 

Tekst: Lisbet Jære, frilansjournalist 

i

FAKTA

Bassam Hussein underviser i prosjektledelse.

I 2016 ble han kåret til en av Norges ti mest fantastiske formidlere av Morgenbladet. Bassam har tidligere vært nominert til SINTEF-prisen for fremragende pedagogisk virke ved NTNU for studieåret 2008/2009. Han har fått  studentene ved «Produktutvikling og produksjon» sin pedagogikkpris (2009) og har blitt kåret til beste foreleser av «Etter- og videreutdannings-
program i prosjektledelse».

Han har vært ansatt ved NTNU siden 1995. NTNU har Europas største utdannings- og forskningsmiljø innen prosjektledelse.

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Se video om boka «Veien til suksess. Fortellinger og refleksjoner fra reelle prosjektcaser» av Bassam Hussein.

Andre artikler om videreutdanning

Mennesket i sentrum i komplekse endringsprosesser

Mennesket i sentrum i komplekse endringsprosesser

Endring- og omstillingsprosesser i arbeidslivet er krevende. Den nye spesialiseringen «Strategisk design og tjenesteutvikling» skal gi deltakerne kreative og visuelle verktøy for å jobbe med dette på egen arbeidsplass.

Tiden vi lever i krever større teknologisk forståelse

Tiden vi lever i krever større teknologisk forståelse

Marit Vuttudal elsker å lære, og mener at kompetanseheving er noe hun som arbeidstager også bør ta ansvar for. Raske endringer i samfunnet krever mer teknologisk forståelse, derfor er studiet i teknologiledelse og digital omstilling akkurat det som trengs nå.

Lær av suksess, ikke av feil

Lær av suksess, ikke av feil

Alle organisasjoner og menneskene som jobber der har sine suksesshistorier. Det er disse historiene som bør danne grunnlaget for positive endringsprosesser, istedenfor å dykke ned i hva som gikk galt.

Håper på en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger

Håper på en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger

Anders Harket synes et år med digital undervisning på masterprogrammet i logopedi har fungert godt. Likevel tror han læringsutbyttet er aller best ved fysiske samlinger. Men med barn og familie og lang reisevei fra Drammen til Trondheim, har det hatt sine fordeler å kunne følge undervisningen hjemmefra.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no