Teknologi og samfunn

Gjør heltallene levende

Øystein Skartsæterhagen

Øystein Skartsæterhagen er veldig glad i å bruke tavle og kritt når han underviser, og bruker den flittig når det er samlinger i Tallteori. Men til nettstudiene skriver han så detaljerte forelesningsnotater at kursdeltakerne lett kan sette seg inn i emnet. Foto: Lisbet Jære

Forelesningsnotater som Øystein Skartsæterhagen la ut på nett i kurset Tallteori var så detaljerte og godt beskrevet at kursdeltakerne nesten synes det var som å være på forelesning «live».

På kontoret, som ligger bak den ærverdige gamle mursteinsbygningen som er selve symbolet på NTNU, har Øystein Skartsæterhagen ei tavle hvor det er skrevet matematiske formler. Et redskap han finner svært nyttig også i vår digitale tid.

– Matte er et fag hvor det er godt å ha ei tavle å skrive på mens en underviser, og kunne tegne og forklare for studentene med blyant og papir. Når undervisningsformen er nettbasert så har en ikke samme mulighet, sier Skartsæterhagen.

Høsten 2016 hadde han undervisningsansvar for faget Tallteori, et spesielt område innen matematikk som handler om heltall.

Alfa-omega med gode forelesningsnotater

Det er første gang han har undervisningsansvar for et fag. Han forteller at mens det pleier å være overkant av lærere, var det flere som tok kurset i høst som planlegger å bli mattelærere.
– Det virker som færre oljerelaterte jobber trekker flere sivilingeniører til å ta videreutdanning, sier Skartsæterhagen.

Utfordringen med å lage et godt opplegg for selvstudium klarte han med glans, ifølge evalueringen fra kursdeltakerne.

«God fagansvarlig som lagde veldig gode forelesningsnotater på norsk. Var helt avgjørende for utbyttet av kurset for vi som fulgte kurset via nett og samlinger», svarte en av kursdeltakerne på spørsmål om hva som spesielt hadde vært positivt.

– Jeg synes kurset var veldig godt tilrettelagt for selvstudium. Jeg tenker spesielt på forelesningssammendragene, som var til stor hjelp, i kombinasjon med øvingsoppgavene, skrev en annen.

Ønsker flere spørsmål

– Du har fått gode tilbakemeldinger på forelesningsnotatene, hvordan jobber du med dem?
– Jeg forsøkte å gjøre litt det samme som jeg gjør på forelesning, det vil si gjøre det så konkret og forståelig som mulig, og så skrev jeg dem ganske detaljert, sier Skartsæterhagen.

De hadde også et diskusjonsforum på nett hvor alle kunne stille spørsmål.
– Her skulle jeg ønske flere hadde stilt spørsmål, jeg håper at terskelen for å skrive spørsmålene på nett ikke lå høyere enn å stille de muntlig, sier han.

Pappaperm og mattestudier

Jan Ottesen

Til tross for en hektisk hverdag med tre barn og full jobb, kom Jan Otterstad seg godt gjennom studiet i Tallteori i fjor. I år har han pappaperm, og får dermed bedre tid til å fortsette mattestudiene. Foto: privat

Jan Otterstad jobber som lærer i matematikk ved Vestby videregående skole, og forstår godt at Skartsæterhagen savner tavle og kritt ved nettstudiet. Også Otterstad trekker fram godt forklarte og detaljerte forelesningsnotatene som et stort pluss ved det samlingsbaserte nettstudiet.

– Hvordan er erfaringen med å være videreutdanningsstudent?
– Jeg er trebarnsfar, den siste ble født i august. Med full jobb som lærer og bleieskift gikk det fort unna i svingene i høst, sier Otterstad.

Otterstad tar geometri i år, men tror det skal bli bedre tid nå når han har 50 prosent pappaperm.
Han er utdannet sivilingeniør, men har jobbet som mattelærer siden 2005.  

Tipset hans til andre som skal ta videreutdanning er å oppfordre kollegaer til å bli med. Selv var de to fra Vestby videregående skole, og de hadde god nytte av å samarbeide om øvingsoppgaver i løpet av kurset.

Nyttig å være elev igjen

Jo mer Otterstad satte seg inn i den noe komplekse tallteorien, dess mer interessant syntes han det ble. Noe av det mest interessante var likevel opplevelsen av å være elev.

– Når en har undervist i over ti år er det en veldig nyttig erfaring å være elev igjen. Det kan ellers være vanskelig å sette seg inn i mottakerens rolle, som hvordan det er å skulle sette seg inn i et helt nytt pensum som en selv kan så godt.

– Bare det å være den som skulle stille spørsmål, det var nyttig det, sier han og ler i den andre enden av telefonen.

Har du lyst til å studere matematikk nettbasert? Les mer om studiet

Tekst: Lisbet Jære, frilansjournalist 

i

FAKTA TALLTEORI

Tallteori er et fagområde innen matematikk hvor en ser på heltall og hva som er spesielt for dem. Tallteori er et av ti kurs som tilbys i kursopplegget DELTA for videreutdanning i matematikk.

Kursene kan tas som del av et bachelorstudium i matematikk eller andre realfag.  Fullført 60 studiepoeng fra Matematikk DELTA, sammen med godkjent lærerutdanning, kvalifiserer til undervisningskompetanse i matematikk på trinnene 8-13.

Mer om videreutdanningen i matematikk (DELTA)

 

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

Andre artikler om videreutdanning

Sykepleiere startet hjerteskole for pasienter

Videreutdanning for sykepleiere er viktig for å styrke og videreutvikle kompetansen på arbeidsplassen. På St. Olavs hospital i Trondheim har sykepleiere startet en hjerteflimmerskole for pasienter etter å ha tatt videreutdanning i kardiologi.

Strategisk prosjektledelse

God prosjektledelse handler om å kunne se prosjekter som en del av bedriftens helhetlige strategi. Dette blir ofte glemt i iveren etter å sette i gang, mener Morten Bjerkan, en erfaren prosjektleder som har satt seg på skolebenken for å lære enda mer om prosjektledelse.

Fra revisor til prosjektstyringsleder

– Videreutdanningen ga meg faglig trygghet og er sannsynligvis grunnen til at jeg har fått lederjobber. Det sier Ellen Rindal, som tok en master i organisasjon og ledelse.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no