19. okt, 2020 | Bloggpost, Økonomi og ledelse

Har fått nytt syn på hvordan digitaliseringsprosesser bør ledes

Portrett av Jahn Fredrik Sjøvik

– Det er ingen tvil om at min kompetanse veier mye tyngre nå, sier Else Karine Svare. Foto: Tobias Holst/NTNU

– Skal man henge med, … så må man følge med, sier Else Karine. – Men dersom det skal gjøres skikkelig så må man også sette av tid. En kan alltids høre podcasts og lese artikler, men det å følge et studieprogram som Master of Technology Management – MTM, gir en mulighet til å sette av tid til å sette seg skikkelig inn i tingene slik at man faktisk kan bruke det til noe.

Tekst: Arild Aspelund
Foto: Tobias Holst/NTNU

Else Karine Svare jobber som administrativ leder hos Nordens største privateide formuesforvalter – Formuesforvaltning. Hun har vært i Formuesforvaltning i flere forskjellige stillinger siden 2007, og begynte å tenke på om det ikke var på tide å prøve noe nytt. Ikke nødvendigvis ny arbeidsgiver, men ny kunnskap.

Ønsket et mer strategisk perspektiv på teknologiutvikling

Dette er tanker som også deles av Else Karines arbeidsgiver som oppfordrer ansatte til å utvikle egen kompetanse. – Jeg kom over annonsen for MTM en fredags kveld. Det hadde en tydelig profil som appellerte til meg. Det å i tillegg kunne dra veksler på lærekrefter fra både NHH og NTNU – da var det klart, smiler Else Karine.

Else Karines motivasjon var å gjøre noe som kunne tilegne henne kunnskap som er relevant for jobben, men som samtidig er en aktuell utfordring for mange andre virksomheter også. Samfunnet er i større grad teknologidrevet, og hun tenkte derfor at det var viktig å få et mer strategisk perspektiv på ny teknologi. Valget på tema for masteroppgaven falt på utfordringene knyttet til digitalisering i finanssektoren.

Hvordan realisere gevinstene?

Produktivitetsparadokset – eller Solows Paradoks etter mannen som først formulerte det – er noe som de aller fleste som jobber med digitalisering må forholde seg til. Produktivitetsparadokset sier at det ofte er vanskelig å realisere gevinstene ved digitaliseringsprosjekter, noe hun hadde opplevd selv også. Hun ønsket å forstå hvordan en kunne jobbe bedre med digitaliseringsprosesser for å lettere realisere verdien som lå i dem.

– Produktivitetsparadokset sier at det ofte er vanskelig å realisere gevinstene ved digitaliseringsprosjekter

Else Karine valgte en original tilnærming til problemstillingen. – Gjennom MTM-programmet har vi tatt for oss en rekke perspektiver på innovasjon. Design Thinking var et av de som satt mest igjen hos meg. Jeg tenkte at Design Thinking stort sett har vært brukt til å fokusere på brukere i produktutviklingsprosesser, men det er ingenting som skulle tilsi at det ikke kan brukes til å fokusere på ansatte i digitaliseringsprosesser også.

Vanskelige avveininger mellom kunder og ansatte

Arbeidet med masteroppgaven startet egentlig med hypotesen om at en må fokusere mer på opplæring når en skal implementere nye digitale løsninger. Men etter hvert som Else Karine begynte å intervjue ansatte om problemstillingen ble det raskt klart at problemet lå et annet sted.

– Når en skal implementere nye kunderettede digitale løsninger oppstår det ofte avveininger mellom kunder og ansatte. I vår bransje vinner kundehensynet i de aller fleste tilfeller og en risikerer å ende opp med systemer som noen ganger gjør det vanskelig for ansatte å jobbe effektivt. Fordi de ikke er utviklet for effektivt arbeid, men primært for kundens behov. For å si det enkelt, det er masse fokus på ‘kundereisen’, men for lite fokus på ‘ansattereisen’. Det gjør det vanskelig å realisere det økonomiske potensialet som ligger i de nye digitale løsningene, sier Else Karine.

– I praksis betyr ikke dette at kundereiser ikke skal prioriteres, men heller at en sørger for å allokere egne ressurser og egen prosjektleder til å håndtere ‘ansattereisen’. Slik kan en sørge for både gode løsninger mot kundene, men også systemer som det går an å jobbe effektivt i. Slik realiseres effektivitetsgevinsten.

– Min kompetanse settes pris på og jeg blir lyttet til

Føler at MTM ga valuta for pengene

Gjennom jobben som administrativ leder i Formuesforvaltning, og nå også som styremedlem i selskapet, har Else Karine fått «masse valuta» for MTM. – Det er ingen tvil om at min kompetanse veier mye tyngre nå. Min kunnskap om ledelse av digitaliseringsprosesser er viktig i arbeidslivet generelt, og spesielt i fagtunge organisasjoner som Formuesforvaltning. Min kompetanse settes pris på og jeg blir lyttet til, sier hun.

– MTM har gitt meg det jeg ville at det skulle gi meg. Det har gitt meg tid og anledning til å fordype meg i noe jeg mener er viktig og interessant. Og det har gitt meg forståelse for prosesser og endringer i samfunnet og på arbeidsplassen.

i

FAKTA

Master of Technology Management (MTM) er et executive masterprogram med vekt på teknologi- og kunnskapsdrevet innovasjon. Et internasjonalt semester, på heltid eller deltid, med opphold ved MIT Sloan School of Management, Stanford University, National University of Singapore, IfM University of Cambridge, Syddansk Universitet eller Chalmers, er en integrert del av studiet.

Målgruppen for studiet er sivilingeniører, siviløkonomer og andre med fagutdanning på masternivå som ønsker å nå til topps i nåværende eller annen organisasjon.

Les mer om Master of Technology Management (MTM)

Les også

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.