22. aug, 2022 | Bloggpost, Teknologi og samfunn

Havvind i vinden

Foto av vindmøller til havs

I et langttidsperspektiv vil havvind bli mye større enn olje for Norge, mener professor Trond Kvamsdal ved NTNU.  Illustrasjonsfoto: Colorbox

Ansatte i olje- og gassindustrien har mye av det som skal til for å bygge opp næringa som vil forsyne Norge og verden med ren energi de neste tiårene. Derfor tilbyr NTNU et innføringskurs i havvind for olje- og gassarbeidere finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDir).

Tekst: Per-Steinar Moen

Regjeringa har nettopp signalisert at de vil tildele områder for 30 gigawatt havvind innen 2040, noe som nesten tilsvarer hele Norges kraftforbruk i 2021. Flytende havvindmøller kommer til å bli et vanlig syn på Nordsjøen og andre norske havområder om noen tiår, for industrien må bygge rundt 1500 møller skal regjeringens produksjonsmål bli oppfylt.

– Det er en enorm mulighet. Med dette vil havvind bli en kjempeindustri. I et langttidsperspektiv vil havvind bli mye større enn olje for Norge, mener professor Trond Kvamsdal. Han er koordinator for det nye kursserien om havvind ved NTNU.

Professor Trond Kvamsdal er koordinator for det nye videreutdanningsprogrammet om havvind på NTNU. Foto: privat

I angrepsposisjon

Det er nettopp fordi Norge har en velutviklet olje- og gassindustri at vi også er i angrepsposisjon når det gjelder å utvikle grønn energi.

– Ansatte i olje- og gassnæringa har mye av det som trengs for havvind, slik som kompetanse på forankring, understell, supply-båter og det å håndtere Nordsjøen. Vi har folkene som kan omskolere, sier han.

225 000 ansatte i olje- og gassnæringa vil derfor sørge for at Norge også i framtida vil være en viktig energinasjon etter oljealderen.

 

Det fremste miljøet

Videreutdanningsemnene i havvinder skreddersydd for ansatte i olje- og gassnæringa, og er utviklet i samarbeid med ulike bedrifter og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. For å delta må du ha relevant bachelor eller tilsvarende kompetanse.

– Som student vil du møte det fremste miljøet på havvind i verden

Den bredden vi har av forelesere representerer det ypperste vi har av kompetanse, sier Trond Kvamsdal.

Kurset består av fem deler. Alle får en felles innføring på 3,5 studiepoeng, deretter skal du velge en av fire fordypningsemner på 4 studiepoeng, som dekker temaer som dynamisk konstruksjonsanalyse, elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon, digitale løsninger for drift og vedlikehold, og bærekraftig utvikling. Totalt vil altså kurset du tar være på 7,5 studiepoeng, det tilsvarer ¼ studiebelastning i ett semester.

Innføringskurset vil består av en fysisk samling, mens resten av undervisningen vil foregå digitalt.

Tilbake til 70-tallet

Trond Kvamsdal husker godt da oljen ble funnet i Nordsjøen. Han mener at havvind-industrien er på samme sted som oljen var på tidlig 70-tallet.

– Vi vet hvordan vi skal bygge flytende havvindparker, vi har fått lisenser utlyst. Nå er tiden for å bygge opp industrien, sier han.

For tiden er Hywind Tampen, verdens største flytende vindpark, under bygging. Senere i år skal anlegget forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene i Nordsjøen med elektrisk kraft. De 11 turbinene vil bidra til videre utvikling av flytende havvindteknologi, og redusere kostnadene ved framtidige havvindparker.

– Det som gjenstår er å gjøre flytende havvind økonomisk konkurransedyktig.

– Utfordringen i dag er ikke å bygge havvindparker, men å få ned kostnadsnivået

Kostnadsnivået vil synke ved å lage større turbiner, men også ved å redusere vedlikeholdsbehovet.

Trond Kvamsdal skal selv undervise i temaet digitale løsninger for drift og vedlikehold, hvor bruken av eksakte digitale modeller av installasjonene, såkalte digitale tvillinger, i kombinasjon med jevnlige målinger, vil erstatte kostbare forhåndsbestemte vedlikeholdsintervaller med tilstandsbasert vedlikehold.

i

FAKTA

Videreutdanning i havvind for ansatte i olje- og gassnæringa

Moduler:

  1. Innføring i offshore vind (UT0 – 3,5 studiepoeng) – samlingsbasert
  2. Fordypning (4 studiepoeng) – digital undervisning – velg en av fire

Fordypninger – velg en:

  • Dynamisk konstruksjonsanalyse av offshore vindturbiner (UT1)
  • Elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon UT2
  • Digitale løsninger for drift og vedlikehold av offshore vindparker UT3
  • Bærekraftig utvikling av offshore vindkraft UT4

Oppstart 2023.

Ingen kursavgift.

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

40 år med Praktisk prosjektledelse

40 år med Praktisk prosjektledelse

NTNU har et av Europas største utdannings- og forskningsmiljø innen prosjektledelse. Videreutdanningsemnet Praktisk prosjektledelse ble tilbudt første gang for 40 år siden som svar på store kostnadsoverskridelser i utbyggingsprosjekter på norsk sokkel.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.