23. mai, 2023 | Bloggpost, Helse og omsorg

Henvisning til spesialisthelsetjenesten – Når, hvor og hvorfor?

Foto av Kristian Leversen med hjelm utendørs på oljeplattform

Anne Marie Selboskar Selven synes arbeidet med å skrive henvisninger har blitt lettere etter at hun tok Dybdekurs i spesialisthelsetjenesten for leger, kiropraktorer og manuellterapeuter. Foto Studio Prud/Kiropraktorgården

Kiropraktor Anne Marie Selboskar Selven trenger ikke lenger bruke kveldene til å skrive henvisninger. Etter å ha tatt «Dybdekurs i spesialisthelsetjenesten for leger, kiropraktorer og manuellterapeuter» kjenner hun seg også tryggere på at hun kan gi pasientene den støtten de trenger.

Tekst: Lisbet Jære

Hvordan skrive en god henvisning til en spesialist, og når er det riktig å sende henvisninger?
I 2006 kom det en lovendring som gjorde at også kiropraktorer og manuellterapeuter skal kunne henvise videre til spesialisthelsetjenesten.

– Det er et stort ansvar å skulle henvise til andre. Da NTNU startet Dybdekurs i spesialisttjenesten for leger, kiropraktorer og manuellterapeuter tilførte de noe nytt som det var et stort behov for, sier kiropraktor Anne Marie Selboskar Selven.

Foto av fysioterapeut Anne Marie Selboskar Selven ved kontorpulten
Kiropraktor Anne Marie Selboskar Selven sier at kurset har gitt henne mer selvsikkerhet knyttet til om pasienter bør henvises videre, hvem de skal henvises til og ikke minst hvordan en god henvisning skal skrives. Foto: Studio Prud/Kiropraktorgården

Sparer tid etter å ha tatt kurset

Selboskar Selven stortrives med å jobbe med pasienter i klinikken. Etter at hun var ferdig utdannet som kiropraktor i England i 2000 hadde hun ett års praksis i Oslo. Så satte hun kursen for Trondheim der hun jobber som kiropraktor ved Kiropraktorgården i sentrum.

– Det er en kjent sak at mange kiropraktorer liker å behandle og være i kontakt med pasienter, men at de gruer seg til å skrive henvisninger

Da er det lett å utsette det. For min del ble det ofte til at jeg gjorde det på kveldene. 

Behovet for kunnskap om hvordan hun lettere kunne skrive gode henvisninger var en av grunnene til at hun tok kurset i 2017.

– Det koster jo både tid og penger å ta kurset, men det lønner seg på sikt

Det går mye raskere å skrive henvisningene, og det øker samhandlingen med annet helsepersonell. Kommunikasjonen blir bedre og henvisningene blir raskere mottatt hos rett spesialist. Til sammen øker det tryggheten i jobben som primærkontakt, sier Selboskar Selven.

Overleger underviser i spennende fag

Kurset er ment for det som kalles primærkontakter i helsetjenesten, det vil si allmennleger, kiropraktorer og manuellterapeuter. Primærkontaktene skal ved behov kunne henvise videre. Etter kurset skal deltakerne kunne vurdere om pasienter bør henvises videre og hvem de skal henvises til. Hvordan skrives en god henvisning? Det vil de også lære.

Mange av foreleserne er overleger. Det at det er spesialister som jobbet med dette i det daglige som underviset, gjør kurset spesielt relevant. Det er også en gylden mulighet til å få innblikk i andre fagfelt, synes Selboskar Selven.

– Jeg likte godt at det var så tverrfaglig, og så var det utrolig interessant å lære mer om de ulike spesialiseringene og hva de kan gjøre hvis man først trenger å henvise videre. Jeg følte at det jeg lærte var noe jeg virkelig fikk nytte av i det praktiske arbeidet i klinikken.

Kursdeltakerne får innsikt i og undervisning i ni ulike områder, som f.eks. revmatologi, nevrologi, psykologi og øre-nese-hals.

Riktig henvisning viktig for pasienten

Kurset ga henne bedre kunnskap om hva som kan behandles og av hvem, noe som førte til at hun selv fikk bedre selvtillit i jobben.

– Dersom du ser det i fra pasientenes ståsted; hvilke fordeler har det for dem at leger og behandlere tar kurset?

– Det er dessverre mange som henviser kun for å henvise fordi de er usikre på hva de skal gjøre med en pasient. Om pasienten er sykmeldt og venter på en utredning så blir det jo verre dess lengre en venter på å bli sendt videre. Med denne kunnskapen i bunn kan vi gi pasientene er mer realistisk bilde på hva de kan forvente seg av hjelp.

Selboskar Selven er styreleder i Norsk Kiropraktorforening. Hadde det vært opp til henne, så burde kurset vært obligatorisk.

– For det første er det en stor byrde for pasientenes psykiske og fysiske helse å bli henvist feil. For det andre er problemet med feil henvisninger kostbart for helsevesenet dersom en ser på det fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.   

Riksrevisjonen har kritisert henvisningspraksisen

Riksrevisjonen har konkludert med at feil henvisninger fører til sløsing med ressurser. I 2018 kom Riksrevisjonen med en rapport etter at de blant hadde undersøkt hvordan fastleger henviser pasienter til spesialisthelsetjenesten. Halvparten av sykehuslegene svarte at de jevnlig opplevde at det ikke kommer klart fram av henvisningen hvorfor pasienten har behov for spesialistbehandling. 9 av 10 sykehusleger opplevde at det er stor variasjon i kvaliteten på henvisningene.

«En slik ressursbruk innebærer en risiko for at de pasientene som trenger det må vente lenger på nødvendig behandling»,sa riksrevisor Per-Kristian Foss, ifølge Aftenposten.

Hver tredje sykehuslege erkjenner at de jevnlig tar inn pasienter til utredning selv om det kommer frem av henvisningen at pasienten ikke burde vært henvist. Selboskar Selven mener disse funnene understreker hvor viktig dybdekurset er; både for behandlerne, pasientene og samfunnet som helhet.

– Jo mer presise henvisninger, jo raskere og bedre hjelp får pasienten, avslutter Selboskar Selven.

i

FAKTA

Dybdekurs i spesialhelsetjenesten for leger, kiropraktorer og manuellterapeuter

Områder som behandles:

 • Ortopedi/Nevrokirurgi
 • Nevrologi
 • Revmatologi
 • Injeksjonsbehandling
 • Smerte
 • Psykologi
 • Øre-nese-hals
 • Øyeblikkelig hjelp
 • Pasientrettigheter

Følgende punkter er med på hvert område:

 • når henvise pasienter til de ulike spesialitetene?
 •  hvordan undersøkes/behandles de som henvises?
 • prognose
 • hvordan fylle ut henvisning, hva er relevant informasjon?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.