Hvordan håndtere mangfold i arbeidslivet?

Håkon Fyhn, Gitte Koksvik og Jens Røyrvik er alle tre faglærere på det nye emnet som skal tilby kunnskap om mangfold i arbeidslivet. Foto: Øistein Falch.  

Norsk arbeidsliv har aldri vært så mangfoldig som i 2024. Årsakene er flere. Innvandring, internasjonalisering og større bevisstgjøring på at folk er forskjellige. Dette byr på flere muligheter – men også utfordringer. 

Tekst: Øistein Falch

– Hvis man ser på det i et globalt perspektiv, er det norske arbeidslivet veldig eksotisk og spesielt. Det er en god del ting vi tar for gitt, som slett ikke er naturlig andre steder. Det handler om måten vi kommuniserer på, måten nettverk fungerer og den grunnleggende selvstendigheten norske arbeidstakere stort sett har. Dette gjelder det å bli klar over, både for de som kommer utenfra, og ikke minst for oss som er vokst opp med denne kulturen. 

Det sier Håkon Fyhn, som er førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi. Fyhn forsker på arbeidsliv både i Norge og internasjonalt. Han peker på de forskjellige gruppene på arbeidsplassen, og han peker og på den norske arbeidskulturen.    

– Vi har en idé om det egalitære. Alle arbeidstakere har mulighet til å si nei. Når man har et møte på jobben, men må hente ungene i barnehage, drar man gjerne fra møtet.  

Diffuse problemer 

Jens Røyrvik er førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi og fagansvarlig for det nye emnet Kulturforståelse og mangfold, som vil kunne inngå i det erfaringsbaserte masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra høsten 2024. Navnet på emnet er en henvisning til det tidligere emnet Kulturforståelse med instituttets opphavsmann og nestor Jan Brøgger. 

– Kulturforståelse er noe vi har drevet med lenge på antropologi. Det opprinnelige emnet var mer preget av å beskrive og forklare verdens kulturer med en kjempebred pensel. Litt motsatt av det vi tilbyr i dag. Den gang var det mer: «Sånn er europeere, sånn er afrikanere» og så videre, sier Røyrvik, og fortsetter:

–  Jeg syns det var utfordrende da jeg var student, at det var et forenklet verdenssyn som ble formidlet. Men vi lærte at det er flere måter å være i verden på, noe som fortsatt er ekstremt viktig. Forskjellen er at vi fokuserer på konkrete kulturelle forhold i organisasjoner og arbeidsforhold som peker til mye mer enn geografisk avgrenset kulturforståelse.   

Den andre delen i navnet til emnet – mangfold – er et ord som gir flere assosiasjoner avhengig av hvem som leser det.   

– Noen blir kvalm bare de hører ordet mangfold. Det har nok blitt en floskel som ofte er med i taler. At vi omfavner mangfold og alt det der. Når vi som antropologer jobber med mangfold, ser vi på konkrete ting som er vanskelige, sier Fyhn.

Han utdyper videre hvorfor temaet mangfold er viktig. Tidligere har han holdt andre kurs og seminarer om mangfold på forskjellige arbeidsplasser: 

– Veldig ofte er responsen at folk er kjempeglad for at de klarer å sette ord på ting de ikke har klart å beskrive før. Det som før har vært litt diffuse problemer i skyggene har blitt ting de klarer å snakke om og håndtere fordi de har fått begrepsapparat som kan brukes. Det tror jeg er det viktigste. Det er jeg sikker på at de som tar kurset her vil kunne gjøre når de er ferdig. 

– Mangfoldsproblematikk er overalt i arbeidslivet. Det er ingen som ikke er preget av dette.

Erfaringsmessig har faglærerne opplevd problemstillinger knyttet til hvordan kulturer på arbeidsplasser kan spille inn i et av verdens mest likestilte land: 

– Jeg har selv jobbet i en organisasjon hvor det i 30 år ikke hadde vært noen kvinnelige ansatte under 50. De fikk et organisasjon- og ledelsesproblem når de fikk inn yngre kvinner som etter hvert gikk ut i mammapermisjon og hadde visse rettigheter med tilrettelegging når de kom tilbake. Selv om regelverket er klart, kan ulike arbeidsplasser være formet av hvem som har jobbet der, sier førsteamanuensis Gitte Koksvik, som også er faglærer på emnet.   

Mye er preget av stereotypier og forenklinger 

Det nye emnet er rettet mot en bred målgruppe i norsk arbeidsliv og har en praktisk innretning mot fagområdet. Håkon Fyhn påpeker at kunnskap om mangfold kan bidra til at man løser konflikter på arbeidsplassen før de i det hele tatt oppstår, og at konflikter kommer som regel som en konsekvens av noe som har foregått over tid, og gjerne knyttet til misforståelser og uenighet.  

Mange kurs og tilbud som omhandler mangfold i arbeidslivet virker å ha et litt feil fokus, mener fagansvarlig Røyrvik. Han opplever at fokuset har båret preg av en i overkant lettvint måte å forstå menneskegrupper på.

– Jeg vet ikke hvor tabloid jeg skal være, men jeg opplever at veldig mye av kursing som går på kultur og mangfold er preget av stereotyper og forenklinger. Ideologien vår er å ta tak i konkrete, reelle situasjoner som kan oppstå og må håndteres, og ikke snakke om det overfladisk. «Sånn er de, sånn er vi» som gir enkle løsninger på ting.

Jens Røyrvik er fagansvarlig for emnet. Foto: Øistein Falch

Håper studentgruppen blir mangfoldig

Faglærerne er godt kjent med dagens politiske klima og er forventningsfulle på hvilke problemstillinger og tema studentene bringer med seg inn i undervisningen fra sine arbeidsplasser.

– Vi har ingen berøringsangst for noen temaer, heller det stikk motsatte. Hvis det er et viktig tema og noe som er betent, så er det kjempeinteressant å dykke ned i for oss. 

– Vi ønsker å gå inn på hva problemstillingene egentlig handler om. Er det maktstrukturer, er det sosial urettferdighet, eller noe annet? Kan det være usikkerhet eller et tap av det vante eller posisjoner?, spør Koksvik.  

Selv har de troen på at resultatet av gruppediskusjonene på emnet kommer til å være gode. 
– Vi håper at studentgruppen blir mangfoldig. Både i yrkesgrupper og situasjoner. Det i seg selv vil kunne gi gode diskusjoner, og de vil kunne lære av mye av hverandre, sier Koksvik.  

– Hvis det her går bra, vil studentene se sin virkelighet gjennom de begrepene vi jobber med. Men vi som faglærere kommer også til å lære masse av den konteksten de jobber med. Så hvis vi ikke synes det blir artig, blir jeg ganske skuffa, humrer Røyrvik.

i

Fakta

Emnet Kulturforståelse og mangfold gir en teoretisk og praktisk innføring i kulturforståelse som redskap til å håndtere mangfold og internasjonalisering i arbeidslivet. 

Målgruppe: Emnet er aktuelt både for offentlig og privat sektor, og innen mange ulike bransjer og fagfelt.   

Studiepoeng: 7,5 

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.