15. jun, 2023 | Bloggpost, Teknologi og samfunn

Kan bedriften din håndtere de nyeste digitale sikkerhetsbruddene?

Foto av Tjerand Silde i en trapp.

En bedrift må kanskje stoppe all produksjon over lengre tid hvis noen får tilgang til de digitale systemene deres. Denne type cyberangrep skjer ofte, understreker Tjerand Silde,  en av flere faglærere som underviser på kursserien i digital sikkerhet. Foto: Bennett reklamebyrå

Digitale angrep mot norske bedrifter har tredoblet seg de siste årene, og over 50 % av norske bedrifter har blitt utsatt for datakriminalitet. Likevel viser undersøkelser at kun 1% av ledere vurderer digital sikkerhet som det viktigste for sin bedrift. 

Tekst: Bennett Reklamebyrå

Dataekspert og førsteamanuensis ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Tjerand Silde, er derfor klar i sin tale – vi må øke bevisstheten og kunnskapen om dette i det norske næringslivet.

Ledere og styremedlemmer har stort ansvar ved cyberangrep

Tradisjonelt sett har datasikkerhet vært noe IT-avdelingene i bedriftene håndterer. Når norske bedrifter nå blir mer og mer digitale, er det viktig at datasikkerheten blir sett i sammenheng med hele den daglige driften, og at ledelsen har oversikt over hva som skjer både digitalt og fysisk.

Det er viktig å være klar over at som styremedlem eller daglig leder i en bedrift, har man et stort ansvar når det gjelder bedriftens IT-sikkerhet og digitale verdier. Aksjeloven § 6-12 pålegger styremedlemmer og daglige ledere å forvalte bedriftens verdier med nødvendig omhu og forsiktighet. Dersom angrepet skyldes manglende kontroll med IT-sikkerheten, kan du faktisk holdes personlig økonomisk ansvarlig for tapene som påføres bedriften din.

Foto av fysioterapeut Anne Marie Selboskar Selven ved kontorpulten
Nær 50% av norske bedrifter har vært utsatt for en form for datakriminalitet, men tar bedriftsledere denne trusselen alvorlig nok?  Foto: Bennett reklamebyrå

Videre forteller Tjerand at det har vært store endringer innen digital sikkerhet de siste årene, delvis fordi samfunnet har tatt i bruk ny teknologi:

Bedriftsledere må forstå at samfunnet endrer seg kontinuerlig. Når ny teknologi blir tatt i bruk, muliggjør det også nye typer angrep. Behovet for faglig påfyll er derfor kontinuerlig for alle som jobber med digital sikkerhet.

NTNU, Microsoft og HP samarbeider om kursserie som skal øke bevissthet og kunnskap

For å hjelpe bedrifter med å beskytte seg mot digitale trusler, har NTNU, Microsoft og HP satt sammen en unik kursserie om digital sikkerhet. Kursene tar for seg hvordan man kan identifisere mulige angrep, forhindre at angrep skjer og hva man kan gjøre hvis man blir utsatt for et angrep.

Hvert kurs har en dagssamling i Oslo og behandler tema som identitet, informasjonsbeskyttelse, nettverkssikkerhet og endepunktsikring. Dersom du fullfører hele kursserien er du langt på veg til en Microsoft-sertifisering.

Hvem bør delta?

Kursene er utformet for å være tilgjengelig for alle som jobber med digital sikkerhet, uavhengig av bakgrunn eller erfaring. Det er derfor en god mulighet for både nybegynnere og erfarne eksperter til å lære mer om de nyeste trendene i digitale sikkerhetsbrudd og hvordan man kan beskytte seg mot dem.

– Vi ser økt svindel mot direktører og ansatte med phishing og sosial manipulering. Det verste som kan skje er at noen kommer inn i bedriftens systemer og stjeler sensitiv informasjon eller låser ned informasjon ved hjelp av ransomware. Vi har sett eksempler på dette hos store norske selskaper.

– Datasikkerhet er viktig for både enkeltpersoner og bedrifter, og å lære mer om dette kan hjelpe deg med å beskytte deg selv og din egen informasjon. Med stadig økende mengder av personlig og forretningskritisk informasjon lagret elektronisk, er det viktigere enn noen gang å ha kunnskap om hvordan man kan beskytte denne informasjonen mot uønskede inntrengere, avslutter Tjerand.

i

FAKTA

Kursserien Digital sikkerhet i praksis består av fire kurs:

  • Identitet
  • Informasjonsbeskyttelse
  • Endepunktsikring
  • Nettverkssikkerhet

Hvert kurs har en dagssamling i Oslo. Du kan ta ett eller flere kurs.

Les også:

Med ny teknologi kommer også nye trusler

Håper ingen havner i samme situasjon

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.