25. mar, 2020 | Bloggpost, Skole og utdanning

Kunnskap om programmering løfter undervisningen

Et av målene med kurset Programmering 8.-13. trinn er å skape engasjement for programmering blant lærerne som de kan videreføre til elevene. Foto: Geir Mogen

Studietilbudet Programmering 8. – 13. trinn gjør både lærerne i stand til å programmere selv, og til å lære det bort til elevene sine. Lærer Aud Charlotte Ullestads erfaring er at elevene ikke lenger blir passive brukere av mobil og PC.

Tekst: Lisbet Jære

Hvordan kan programmering brukes som et kreativt verktøy til å for eksempel løse oppgaver i matte? Det kan nettkurset Programmering 8. – 13. trinn, som består av to enkeltstående moduler, gi svar på. Interessen har vært overveldende siden tilbudet kom i 2018.

Portrettbilde av Majid Rouhani

Faglærer Majid Rouhani. Foto: Kai T. Dragland

– Kurset har to hovedmål: For det første ønsker vi å skape interesse og engasjement for programmering blant lærerne som de skal kunne videreføre til elevene. Det andre målet er at lærerne skal kunne bruke programmering til å undervise bedre, f.eks. i matematikk, og til å øke fagforståelsen, sier faglærer Majid Rouhani.

Hvorfor er programmering så viktig?

Digital transformasjon er en av de mest betydningsfulle sosiale endringene i moderne tider. Denne transformasjonen fører til at mange yrker forsvinner, nye jobber og sektorer oppstår, og arbeidskravene endres.

Informasjonskompetanse er en viktig del av digital kompetanse, da det setter søkelys på evnen til å finne, evaluere og bruke informasjon effektivt. I denne sammenhengen kan programmering være et effektivt verktøy for å oppnå dette målet.

Å inneha informasjonskompetanse er også svært viktig i dagens samfunn, noe både UNESCO og American Library Association tillegger stor betydning. UNESCO betrakter informasjonskompetanse som en grunnleggende menneskerettighet, mens American Library Association ser det som en overlevelsesferdighet i informasjonsalderen.

UNESCO betrakter informasjonskompetanse som en grunnleggende menneskerettighet 

Programvare og teknologi spiller i økende grad en rolle i praktisk talt alle samfunns- og livsområder. Læreres etter- og videreutdanning innen digital kompetanse vil derfor bli mer kritisk i tiden som kommer.

Samfunnet trenger flere programmere

Rouhani begynte å undervise ved NTNU i 2018, samme året som kurset startet. Med over 20 års bakgrunn med systemutvikling fra næringslivet vet han hva han snakker om når han sier at behovet for programmering i samfunnet øker.

– Vi vet det vil bli mangel på programmerere i framtida. Mitt ønske er ikke nødvendigvis at lærerne skal bli proffe, men å skape engasjement og motivasjon og forståelse for at det er et nyttig verktøy, sier Rouhani.

Fleksibelt opplæringsprogram egnet for nybegynnere

Programmet er nettbasert uten fysiske samlinger og retter seg mot lærere på ungdomsskole- og videregående nivå (8. til 13. trinn) som allerede er i arbeid. Det består av to kurs. Det første kurset setter søkelys på å lære bort grunnleggende programmering. Deltakerne aktiveres gjennom obligatoriske oppgaver, og det tilbys også valgfrie aktiviteter for de som ønsker å utfordre seg selv ytterligere. Forelesningene sendes jevnlig via webinarer i løpet av semesteret. Studentene testes via et mini-prosjekt mot slutten av kurset.

Det andre kurset har som mål å hjelpe deltakerne med å anvende programmering i sine fag. De har forskjellige bakgrunn (underviser i forskjellige fag/nivå, interessen og behovet for programmeringskompetanse varierer osv.). Derfor er dette kurset fleksibelt og individuelt tilpasset slik at lærere kan anvende programmering innen sitt fagområde. De fleste har bakgrunn fra realfag, men det er åpent for alle fagområder. Her legges det vekt på prosjektbasert læring som er en undervisningsmetode som engasjerer deltakerne i å utvikle sitt eget undervisningsopplegg som er meningsfull for dem.

– Fleksibiliteten i programmet gjør at også lærere som underviser lavere trinn, eller som ikke har noen programmeringsbakgrunn, kan ha nytte av tilbudet.

Fleksibiliteten i programmet gjør at også lærere som underviser lavere trinn, eller som ikke har noen programmeringsbakgrunn, kan ha nytte av tilbudet.

Litt skummelt, men lager sitt eget undervisningsopplegg

Et viktig mål med kurset er at lærerne skal kunne lage sine egne undervisningsopplegg i programmering. Rouhani er opptatt av at de ikke bare får ferdig løsninger. Han er også opptatt av at kurset ikke skal bli for fremmed og vanskelig fordi det kan ødelegge motivasjonen. Flere av lærerne er litt nervøse og synes det med programmering er skummelt i begynnelsen, men inntrykket er at fleste føler seg tryggere etter hvert.

– Lærerne er gode ressurser, de er pedagoger og eksperter. Vår oppgave blir å hjelpe dem å forstå hvilke muligheter programmering gir i deres fag slik at de da lager sine undervisningsopplegg. Mange synes det er givende og verdt å legge arbeid i det siden det er noe de kan bruke senere, sier Rouhani.

Et viktig mål med kurset er at lærerne skal kunne lage sine egne undervisningsopplegg i programmering. Foto: Geir Mogen

Stort utbytte for yrkesfagelever

Aud Charlotte Ullestad, lærer i matematikk og naturfag på elektro-linjen på Gand videregående skole i Sandnes, kan ikke få sagt nok hvor stort utbytte hun har hatt av å lære programmering. Både for sin egen og for elevenes del.

– Når jeg skal lære bort matte til elever på elektro-linja, må jeg få yrkesretta matematikken, og gjøre den relevant. Det er genialt å bruke programmering i for eksempel lab-øvelser. Når en programmerer får en svar på et millisekund, sier Ullestad, og legger til:

– Programmering gjør at elevene skjønner hvordan matte kan være et anvendelig fag, det kan faktisk brukes til noe. Grensen mellom matte og de andre fagene blir borte.

– Programmering gjør at grensen mellom matte og de andre fagene blir borte

Er bitt av programmeringsbasillen

Ullestad sier hun rett og slett er bitt av programmeringsbasillen, og nå tar hun grunnkurs i programmering for ingeniører ved Universitetet i Stavanger.

– Hvorfor tok du videreutdanningskurset?
– Den viktigste grunnen er nok at jeg tror det vil gjøre meg mer attraktiv på arbeidsmarkedet, jeg kan jobbe på alle trinn. Jeg tenkte at dette er framtida.

I dag holder hun kurs og workshops for andre lærere om programmering. Hun jobber også frivillig for Lær kidsa koding, en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet.

Aud Ullestad mener programmering ikke bare er for såkalt intelligente eller smarte elever, men også kan treffe f.eks. de som har dysleksi. Foto: Aud Ullestad

Trenger ikke være så himla intelligent

Ullestad ønsker å slå i hjel noen myter om programmering. Som troen på at en må være så veldig intelligent og smart for å være i stand til å lære det.

– En må kunne leke, kaste seg ut i det og tørre å gjøre feil. Det er slettes ikke sånn at dette først og fremst er for de mest skoleflinke, en vet ikke hvilke av elevene som vil synes det er kjekt på forhånd. Det treffer mange, for eksempel de som har dysleksi.

Vekket engasjement hos skolelei elev

Hun forteller om en elev som hun har hatt vanskelig med å få kontakt med. Eleven mente han hadde valgt feil fag, var skolelei, og satt der med hetta tredd nedover hodet. Dette endret etter at de begynte å lære om programmering.

– Nå er han ivrig, rekker opp hånda i timen. Jeg skjønner ikke hva som skjer med ham. Iveren har også smittet over i andre fag, sier Ullestad, og en kan høre på stemmen hennes at hun smiler stort der på andre siden av telefonrøret.

– Programmering fungerer som en motgift til elevenes passive bruk av mobil og PC

Til slutt vil hun ta fram en annen fordel med å få programmering inn i skolen. Det er som en motgift til elevenes passive bruk av mobil og PC. Nå kan elevene for eksempel lage egne apper og dataspill. Etterpå tester de hverandres programmer. Noen ganger lager de også videoer hvor de demonstrerer eller tester det de har laget.

i

Fakta

Programmering 8.-13. trinn består av to kurs à 7,5 studiepoeng. Det første kurset, Grunnleggende programmering for lærere (høst), tar for seg programmering som fag og ferdighet, og gir innsikt i hvordan programmering brukes for å lage digitale løsninger. Det andre kurset, Anvendt programmering for lærere (vår), forutsetter at deltakerne har noe grunnleggende kunnskap og ferdigheter i programmering, og tar for seg programmering innen områder som modellering innen realfag, spill, styring av enkel elektronikk og roboter. Gjennom prosjekt får de fordype seg i anvendelser som har relevans for egen undervisning og fag.

Undervisning er nettbasert, men det legges vekt på sosial og interaktiv læring med ukentlige aktiviteter som online forelesninger og jevnlige obligatoriske øvinger.

Programmering 8.-13. trinn er et av NTNUs mange videreutdanningstilbud til lærere. Studietilbudet er utviklet av Institutt for datateknologi og informatikk i samarbeid med Excited senter for framragende IT-utdanning Excited driver også følgeforskning på studiet.

Kurset tilbys gjennom Utdanningsdirektoratets satsning Kompetanse for kvalitet og er åpent for søking i perioden 1. februar til 1. mars. Kurset tilbys kun lærere med ansettelse i skolen.

Yrkesskolelærer? I så fall kan emnet Digitalisering og programmering for yrkesfag (BA,ED og TEK) være aktuelt for deg.

 

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.