Kurs i tjenestedesign – God mulighet for arbeidsledige og permitterte

Portrett av Anne Edissen

Det er stor etterspørsel etter kompetanse i tjenestedesign når virksomheter og tjenester skal digitaliseres. Anne Eidissen deltok på NTNUs nettkurs høsten 2020. Foto: Anne Line Bakken

Anne Eidissen og Kristin Sander er to av de flere hundre tusen som ble arbeidsledige og permitterte som følge av Covid-19. På ettersommeren 2020 tar de videreutdanningskurset Tjenestedesign, og i oppgaven setter de sitt eget undervisningsopplegg under lupen.

Tekst: Lisbet Jære

Etter at flere hundre tusen ble arbeidsledige og permitterte våren 2020, åpnet regjeringen for at de kunne ta videreutdanning. Tjenestedesign som startet opp etter sommeren var et av de nye kursene NTNU kunne tilby.

Anne Eidissen fra Malvik og Kristin Sander som bor i Asker, forteller om sine erfaringer med kurset.

– Jeg ble permittert i mars da koronaen traff fra konsulentselskapet der jeg i 14 år har jobbet i designavdelingen, og det var bakgrunnen for at jeg ønsket å oppdatere meg faglig, sier Kristin Sander.

– Jeg jobbet i et konsulentselskap med oppdrag for Aker Solutions innen olje og gass, og mistet jobben i juni på grunn av færre oppdrag, sier Anne Eidissen.

God mulighet til å studere

For Sander, som har utdanning fra økonomi og informatikk, var kurset en mulighet til å oppdatere og få formalisert noe hun allerede hadde jobbet med, mens for Eidissen var det litt mer tilfeldig at det ble akkurat Tjenestedesign. Men videreutdanning hadde sivilingeniøren lenge drømt om å kunne ta.

– Jeg har tre barn under 12 år, og derfor har det vært vanskelig å kombinere det med videreutdanning. Når jeg først skulle miste jobben ville jeg snu det til noe positivt. Av de kursene som ble tilbudt var tjenestedesign det mest relevante, sier Eidissen.

–Når jeg først skulle miste jobben ville jeg snu det til noe positivt

Avgjørende at kurset er gratis

Kurset har tre digitale samlinger, og på det tidspunktet dette intervjuet ble gjort var de midt inne i kurset.

Det at videreutdanningskurset i utgangspunktet var lagt opp for folk i arbeid og for at de jobber med en oppgave med utgangspunkt i egen arbeidsplass, gjorde det utfordrende å finne et egnet tema for mange av deltakerne. Sander og Eidissen har løst det ved å se på videreutdanning ved NTNU, og først og fremst sitt eget kurs, i oppgaven. De har intervjuet både representanter fra NTNU og andre kursdeltakere.

– Hva synes deltakerne om at de fikk muligheten til å ta kurset?
– De synes det er utrolig positivt å få muligheten å kunne bruke tiden de er arbeidsledige til å lære seg noe nytt. Det at kurset er gratis har vært avgjørende.

– De synes det er utrolig positivt å få muligheten å kunne bruke tiden de er arbeidsledige til å lære seg noe nytt

Burde vært mer lagt opp til gruppearbeid

Eidissen og Sander har valgt å jobbe med oppgaven i gruppe, mens de andre på kurset jobber hver for seg. Det var litt tilfeldig at det ble en gruppe, de oppdaget på første samling at de ønsket å skrive om samme tema. Gjennom å intervjue medstudenter til egen oppgave har de fått bekreftet hvor inspirerende og lærerikt det er å utveksle erfaringer.

– Tjenestedesign er et fag som egner seg svært godt til samarbeid. Det kunne vært lagt opp til at det var enklere å jobbe i grupper. Vi ser også at kontakt mellom samlingene har stor verdi, det er mye erfaring blant studentene som det er interessant å dele. Gjennom digitale kurs ligger det et stort potensial i å utnytte dette. Dette ser vi mer på i oppgaven vår.

– Vi ser også at kontakt mellom samlingene har stor verdi, det er mye erfaring blant studentene som det er interessant å dele

– Hva er hovedforskjellene mellom digitale og fysiske samlinger?
– På de fysiske kursene gjør gruppearbeid og all småpraten innimellom at en blir bedre kjent, og mange savner det. Flere av de vi intervjuet så også noen fordeler med det digitale; som at det går raskere når en skal veksle mellom én aktivitet til en annen. De likte også chatfunksjonen som gjør at en kan stille spørsmål underveis i en forelesning, sier Sander, som tidligere har vært med på fysiske samlinger når hun har tatt videreutdanning.

Førsteamanuensis Jan Alexander Langlo står bak studentene som jobber på datamaskin

Sander har tidligere vært med på fysiske samlinger når hun har tatt videreutdanning, og valgte å jobbe med oppgaven i gruppe i stedet for alene. Foto: Brian C. Olguin

For mye informasjon og problemer med digitale verktøy

En tilbakemelding er at summen av digitale verktøy har vært for høy, og at det blir for mye å sette seg inn i. Videre mener Sander og Eidissen at informasjonen de har fått som videreutdanningsstudenter godt kunne vært mer filtrert. De har inntrykk av at de har mottatt samme informasjon som fulltidsstudentene, og trengte f.eks. ikke en SMS om smitteverntiltak på campus i Trondheim før de startet.

– Erfaringen er at NTNU er svært proffe på videreutdanning, ikke minst på å lage fysiske samlinger. Men hele denne ordningen kom brått på, det er mye som er litt ekstraordinært for tiden på grunn av korona. Vi har ingen problemer med å skjønne at ikke alt ble like godt tilrettelagt på kort tid.

Tjenestedesign er et etterspurt kurs

Fagansvarlig og førsteamanuensis i design, Brita Fladvad Nielsen, er enig med Sander og Eidissen i at det ble for mange digitale verktøy å forholde seg til. Hun kunne godt tenkt seg mer støtte og opplæring fra sentralt hold.

– Men det er uansett utrolig givende og gøy å jobbe med folk som har arbeidserfaring, og bidrar med egne erfaringer og kompetanse, sier Fladvad Nielsen.

For å illustrere hva tjenestedesign går ut på, viser Fladvad Nielsen litt av oppgaven til Eidissen og Sander på skjermen. Basert på intervjuene har de konstruert eksempler på typiske kursdeltakere, som for eksempel Helene. Den viser studentens reise gjennom kurserfaringene som en kurve som beveger seg oppover ved positive opplevelser, nedover ved negative. Vi ser at kurven er langt nede helt i begynnelsen, det største smertepunktet gjaldt informasjonen i begynnelsen.

– Her ser vi tydelig at det trengs et bedre samarbeid mellom oss som institutt og NTNU Seksjon for etter- og videreutdanning om hvilken informasjon som bør gå ut, sier Nielsen.

Vil tilby erfaringsbasert master

Hva er annerledes ved å tilby et kurs til de som er i arbeid, mot de som ikke er det?
-Det kurset vi hadde i vår var et pilotprosjekt, med fysiske samlinger, der de som var med var valgt ut av bedriften. Det er en stor overgang med tanke på å undervise arbeidsledig og permitterte. Alt skulle digitaliseres på grunn av koronaen, vi hadde for dårlig tid til å tilpasse det helt til en annen målgruppe.

Tjenestedesign ble første gang ble tilbudt som et pilotprosjekt i vår. Etter det har de fått forespørsel om å lage flere kurs innen samme tema, og nå arbeides det med en kursserie som kan inngå i Masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling.

– Jeg skulle ønske det var en finansieringsordning der bedrifter kunne gi videreutdanning i stedet for å permittere, det bør være et poeng med kompetansereformen

Ønske: Større muligheter til videreutdanning

Til slutt har Nilsen et lite ønske. Målet med kompetansereformen «Lære hele livet» er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Men de erfaringene hun har fra etterutdanning er at bedriftene velger ut de folkene som allerede har en høy posisjon til å få mer kompetanse, mens de ikke bruker penger på de som står i fare for å falle ut.

– Jeg skulle ønske det var en finansieringsordning der bedrifter kunne gi videreutdanning i stedet for å permittere, det bør være et poeng med kompetansereformen, sier Nilsen.

i

FAKTA

Da koronapandemien førte til at mange ble arbeidsledige/permitterte og regjeringen la da til rette for at disse kunne delta på utdanningstilbud fra NTNU og andre universiteter og høgskoler, se artikkelen Studietilbud for permitterte og arbeidsledige.

Tjenestedesign er en brukersentrert metodikk for å forsøke å forstå og beskrive menneskets opplevelse av en tjeneste, og sette brukeren i sentrum. Metoden brukes til å utforme og forbedre alle typer tjenester, og er en kompetanse som etterspørres når virksomheter jobber med digitalisering og endringer.

Emnet Tjenestedesign (7,5 studiepoeng) ble første gang tilbudt som en pilot med fysiske samlinger våren 2020. For å bidra i «korona-dugnaden» ble en digital versjon av emnet tilbudt arbeidsledige/permitterte på slutten av sommeren 2020. Tilbakemeldingene fra denne gjennomføringen er tatt til følge når emnet tilbys på nytt i januar 2021. Også denne gangen vil arbeidsledige og permitterte bli prioritert ved opptak.

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.