Studietilbud for permitterte og arbeidsledige som følge av covid-19

Folk med VR briller i VR-labben

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Da Norge stengte ned ble tusenvis av arbeidstakere kastet ut av hverdagen sin. Mange mistet jobben, flere ble delvis eller helt permitterte. Derfor ble det åpnet for at disse kunne ta etter- og videreutdanning samtidig som de fikk støtte fra NAV. På 59 dager hadde NTNU det første tilbudet klart, og allerede i juni kunne NTNU ønske de første studentene velkommen.

Tekst: Sandra Skillingsås

Annveig Skurseth er koordinator for kursadministrasjonen ved Seksjon for etter- og videreutdanning ved NTNU

Med 400.000 arbeidsløse i Norge, og tidenes høyeste økning på én måned, lanserte regjeringen i april nyheten om at permitterte og arbeidsledige pga. covid-19 fikk lov til å ta etter- og videreutdanning mens de mottar dagpenger fra NAV. Samtidig ble det også satt av millioner til utvikling og gjennomføring av de aktuelle studietilbudene. Utdanningsinstitusjonene måtte bruke en allerede uvanlig vår på å utforme studietilbud til de som mistet jobb og inntekt som følge av korona-pandemien.

 

– Dette skjedde brått, og fagmiljøene skal ha all mulig ære for måten de tok sitt samfunnsansvar på. De hev seg rundt, og satte sammen nye kurstilbud til denne gruppen på kort tid, sier Annveig Skurseth ved NTNUs Seksjon for etter- og videreutdanning. Hun er koordinator for kursadministrasjonen ved seksjonen, og har bistått fagmiljøene med å få kurs og studier tilgjengelig for målgruppen. Hun tror at det har vært viktig å få på plass dette tilbudet.

– Det er lov å håpe at tilbudet de fikk fra oss hjalp dem litt opp av gropa

– Det er klart at mange som ble sendt hjem i permisjon eller rett og slett mistet jobben, gikk i kjelleren av det. Likevel er det lov å håpe at tilbudet de fikk fra oss hjalp dem litt opp av gropa igjen.
Hun forteller at det har vært jobbet for å gi studietilbud som er brede nok til å favne mange, men konkrete nok til at det gir utbytte for den enkelte student.
– Vi ser ansatte i restaurant- og reiselivsbransjen, flyvertinner og hotellansatte, men også permitterte fra bygg- og anleggsbransjen og oljesektoren. I tillegg kommer en del fra kommunal sektor, som kanskje ikke har fått fornyet kontrakter pga. situasjonen vi står i, forteller hun.

Tilbudene er ikke blitt evaluert, og kanskje er det heller ikke det viktigste nå. Det kan være vanskelig å måle faktorer som gjennomføringsgrad, fordi enkelte arbeidstakere kan ha blitt hentet tilbake i jobb, eller fått ny jobb underveis. Med oppdaterte retningslinjer annenhver uke, og lukking og åpning av samfunnet, har perioden vært ustabil for mange. Skurseth håper studentene opplever at de har fått faglig påfyll, og at de har hatt gode opplevelser i møtet med NTNU som gir mersmak til videre kurs og studier.

– Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra studenter som har fullført, og flere vil ta mer etter- og videreutdanning når de kommer tilbake i jobb, og gjerne hos NTNU. Mange håper nok at det kan sikre dem jobb videre, avslutter Skurseth.

i

FAKTA

Videreutdanning for arbeidsledige og permitterte

Koronapandemien har ført til at mange ha mistet jobben eller blitt helt eller delvis permittert. Regjeringen vedtok raskt en midlertidig ordning hvor det ble tillatt å ta etter- og videreutdanning samtidig som man mottar støtte fra NAV. 59 dager etter nedstengingen i mars 2020 hadde NTNU det første tilbudet klart, og allerede i juni kunne NTNU ønske de første studentene velkommen.

Pr 20. november 2020 har NTNU tilbudt 12 forskjellige kurs/studier, med og uten studiepoeng, og flere av disse er arrangert flere ganger. Her er noen eksempler:

Entreprenørskap og forretningsutvikling (7,5 studiepoeng)
337 søkere – 114 startet

Innføring i morgendagens digitale organisasjoner (5 studiepoeng)
300 søkere – 170 startet

Innføring i prosjektledelse som arbeidsform (etterutdanning uten studiepoeng)
91 søkere – 62 startet

 

Les mer om studentene som har deltatt på kurs for arbeidsledige og permitterte:

 

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.