Lærer å forstå IT-bransjens språk

Studentene prøvde ut metodikken i praksis i Nidelva forrige torsdag. Foto: Atle Harby.

Ansatte i Sparebank 1 SR-Bank deltar på et skreddersydd kursopplegg i IT for bankansatte. De lærer blant annet hvordan de kan teste IT-løsninger de har bestilt. Foto: Anne-Line Bakken

Ansatte i SpareBank 1 SR-Bank kurses i IT for å bli bedre bestillere av digitale løsninger for banken.

Tekst: Lisbet Jære, frilansjournalist

Gruppearbeidet foregår i dyp konsentrasjon i et av NTNUs nybygg i sentrum av Trondheim. De 20 kursdeltakerne har samlet seg foran fire projektorlerret der kryptiske tegn vises. De driver med koding i python, forteller kursleder Nils Tesdal, universitetslektor ved Institutt for datateknologi og informatikk.

– Det er en spennende og helt ny erfaring for meg å undervise folk som ikke har bakgrunn i IT. Her lærer de hvordan de skal bruke programmer som tester om IT-løsninger de har bestilt virker, sier Tesdal. Kursdeltakerne bryner seg for øvrig på den fiktive banken de har kalt «Ikke så sikker banken». 

Kursdeltakerne skal blant annet bli bedre rustet til å kommunisere med de som lager IT-systemer, slik at de får bestilt det de trenger.

Bedre kommunikasjon med IT-leverandører

Tesdal er godt kjent med at mange bedrifter bruker mye penger på IT-systemer som ikke fungerer som de skal. Kursdeltakerne skal blant annet bli bedre rustet til å kommunisere med de som lager IT-systemer, slik at de får bestilt det de trenger.

Faglærer Nils Tesdal sier det er en spennende og ny erfaring å undervise folk som ikke har bakgrunn i IT. Foto: Anne-Line Bakken.

Det er første gang Tesdal lager et undervisningsopplegg på oppdrag fra en bank. Men det er heller ikke så vanlig at NTNU får slike forespørsler. Deltakerne er ansatt ved SpareBank 1 SR-Bank og har i hovedsak økonomibakgrunn. De har tatt turen fra Rogaland for å delta på studiesamlingen i Trondheim. Det er også med to fra SpareBank 1 Nord-Norge for å se om kurset kan være nyttig for ansatte der.

– Kurset er veldig aktuelt og vi ønsker at flere medarbeidere fra Nord-Norge skal kunne delta, sier Cicilie Stormo Mathisen, avdelingsleder for digitalisering i SpareBank 1 Nord-Norge, Tromsø.

Verdt å satse på ansatte

– Hvorfor bruker SR-Bank ressurser på å videreutdanne ansatte?
– Digitaliseringen skjer fort, og krever nye former for kompetanse. Vi vet det har en stor verdi å utvikle og utdanne de ansatte vi allerede har, sier Karen Elisabeth Ramsland, konsernrådgiver for kompetanse i SR-Bank.

– Digitaliseringen skjer fort, og krever nye former for kompetanse. Vi vet det har en stor verdi å utvikle og utdanne de ansatte vi allerede har. Karen Elisabeth Ramsland, SR-Bank

Ramsland forteller at et førstesideoppslag i Dagens Næringsliv i desember 2016 var det som fikk dem til å handle raskt. Her ble en av direktørene i SpareBank 1 sitert på å ha sagt at én robot snart kan erstatte 40 ansatte.
– Oppslaget var overraskende, men hadde jo også en viss sannhet i seg. Det ga oss et ekstra moment til å vise at vi satser på kompetanseutvikling av medarbeiderne våre.

SR-Bank ønsket å kunne tilby sine ansatte et videreutdanningsopplegg allerede fra høsten 2017.
– Vi kontaktet ulike tilbydere og NTNU var de som kom raskest på banen med forslag til et undervisningsopplegg som passet oss. Vi berømmer dem for å ha utviklet dette på så kort tid, sier Ramsland.
– Jeg bruker å tulle med å si at vi er den første banken i verden som har samarbeidet med NTNU om å lage eget undervisningsprogram for virksomheten vår.

Digitalisering gir nye muligheter

Morten Strøm Larsen er autorisert finansrådgiver i SR-Bank i Stavanger. Framover kommer han til å begynne å jobbe med ting de lærer på kurset, altså koblingen mellom det forretningsmessige og det teknologiske.

Morten Strøm Larsen fra SR-Bank i Stavanger tror det han lærer på kurset blir mer og mer relevant i arbeidslivet. Foto: Anne-Line Bakken.

– Er det mye bekymring for at arbeidsplasser forsvinner med digitaliseringen?
– Utviklinga går veldig fort og vi kjenner på usikkerheten og diskuterer hvilken retning det går. Måten å snu dette på er å se på mulighetene som ligger i automatisering og teknologisering. Det er ikke bare slik at «de skal ta jobbene våre», nye behov skapes, sier Strøm Larsen.

Han synes det er spennende å lære om programmering.
– Utdanning er alltid positivt, og dette kurset er en fin mulighet. Jeg tror det vi lærer her vil bli mer og mer relevant i arbeidslivet.

Viktig å snakke samme språk

Tesdal forteller med et smil at noen av kursdeltakerne har litt teknisk angst. Lise Pedersen, som også jobber i SR-Bank i Stavanger, vil ikke helt kalle det angst, men innrømmer at hun synes koding og programmering er litt overveldende siden det er helt nytt. At de trenger å lære IT har hun allerede erfart:

– Jeg har selv opplevd misforståelser med leverandører som nok kunne vært unngått om vi skjønte mer av hva de driver med. Økt kunnskap vil også kunne hjelpe oss i forhandlinger med leverandørene når det gjelder prissetting. Lise Pedersen, SR-Bank

– Jeg har vært med på et par prosjekter der det har oppstått misforståelser med leverandørene fordi vi ikke snakker samme språk. Jeg tror det kunne vært unngått om vi skjønte mer at hva de driver med. Da kan vi sette helt spesifikke krav på hva vi trenger fra begynnelsen av, sier Pedersen.

Miljødesign-studenter i vadeutstyr

Lise Pedersen har opplevd misforståelser med IT-leverandører som hun tror kunne vært unngått dersom de hadde snakket samme språk. Foto: Anne-Line Bakken

Hun tror det kan være mye penger å spare på å tilegne seg denne kunnskapen. Blant annet vil en unngå at IT-leverandørene har all makt i prissetting, fordi de som bestiller ikke egentlig forstår hva som ligger i tilbudet.

– Jeg tenker at denne kunnskapen ikke bare er noe vi som jobber i bank har bruk for, men at de fleste bedrifter trenger den. Alt fra en mindre butikk som skal lage ei nettside og bestille en løsning, til større virksomheter, sier Pedersen, og legger til:
– En føler seg bedre rustet til å henge med i utviklinga.

Er bedriften din interessert i et skreddersydd kursopplegg?
Ta kontakt med NTNU VIDERE ved seksjonssjef Ragna Ann Berge.

i

IT for bankansatte

Består av fire emner med til sammen 30 studiepoeng:

  1. Agile requirements engineering
  2. Produktforvaltning og virksomhetsarkitektur
  3. Profesjonell testing
  4. Big data

Målet er at deltakerne skal utvikle grunnleggende IT-kompetanse for å kunne forstå og kommunisere med systemutviklere og oppnå god bestiller- og testkompetanse til bruk ved implementering av system. Slik kan de være et mellomledd mellom forretningside og IT-leverandører, og kunne kvalitetssikre tjenester.

Bortsett fra to samlinger i Trondheim er undervisningen nettbasert.

Vil du vite mer om samarbeidet med SR-Bank og muligheter for bedriftsinterne kurs?
Ta kontakt med NTNU VIDERE ved seksjonssjef Ragna Ann Berge.

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.