4. jul, 2018 | Bloggpost, Økonomi og ledelse

Lærer å motivere seg selv og andre

Førsteamanuensis Anne Torhild Klomsten underviser i motivasjon og forteller om hvordan motivasjon blir påvirket av vår selvoppfatning. Foto: Anne-Line Bakken.

For å lede andre, må man kjenne seg selv. Vi har vært med på samling i kurset «Selvoppfatning og motivasjon i ledelse».

Tekst: Ingrun Furuhaug, NTNU

Skriv ned de tre viktigste personene i livet ditt, sier kursholder. Vi er på studiesamling i kurset Selvoppfatning og motivasjon i ledelse og har fått tildelt gule lapper og penn. Stedet er Otium sanserom, en 300 år gammel tregård i sentrum av Trondheim som brukes til kurs, møter og workshoper. I kursrommet er stemningen avslappet. Det tradisjonelle klasserommet er byttet ut med stoler, sofaer og lenestoler plassert rundt omkring i rommet. Folk sitter tilbakelent og ser oppmerksomt på kursholder, førsteamanuensis Anne Torhild Klomsten, som beveger seg rundt i rommet, gestikulerer, forklarer og stiller spørsmål.

En av kursdeltagerne er Janne Røv Langø. Etter flere år som personalsjef på hotell, var hun klar for å gjøre noe nytt. Hun begynte på videreutdanningen i relasjonsledelse for noen måneder siden, samtidig som hun søkte nye jobber. Raskt lyktes hun med å få drømmejobben – å jobbe med rekruttering, personalutvikling og coaching av ansatte i IT-bedriften Asolvi.

Studenter på kurs i Miljødesign i vassdrag jobber ute i elva

Janne Røv Langø jobber med rekruttering, personalutvikling og coaching. Hun liker at det er mange praktiske øvelser i undervisningen. Foto: Anne-Line Bakken

Læring gjennom følelser 

Langø har mye bra å si om kursopplegget:
– Helt fantastiske lærere, de byr på seg selv 100 %. De bobler over av kompetanse, og de gir oss små innblikk i noen av de store temaene de holder på med. Tanken er at man skal se sine egne styrker og svakheter før man begynner å utvikle andre. Vi gjør mange praktiske øvelser og kjenner det virkelig på kroppen. Jeg tror det er mye læring gjennom å ha med følelsene. Når man har følelser med, sitter det man lærer.

Sigbjørn Dalen er siviløkonom og seksjonsleder for økonomirådgivning ved NTNU. Han er i full sving med videreutdanning – i tillegg til dette kurset tar han et ledelsesprogram i teknologiledelse – Master of Technology Management.

– Ledelse handler i stor grad om relasjoner, men det perspektivet blir kanskje litt borte når man studerer teknologi og økonomi

– Jeg tar dette kurset for å få en mykere innfallsvinkel til ledelse. Ledelse handler i stor grad om relasjoner, men det perspektivet blir kanskje litt borte når man studerer teknologi og økonomi.

Sigbjørn Dalen studerer teknologiledelse og tar dette kurset i tillegg, for å få en litt annen innfallsvinkel til ledelse. Foto: Anne-Line Bakken

Viktig med samlinger

Selvoppfatning og motivasjon i ledelse er ett av fire kurs i spesialiseringen relasjonsledelse  i masterprogram i organisasjon og ledelse. I kurset er man innom tema som selvoppfatning, motivasjon, utbrenthet og arbeidsmiljø. Man lærer hvordan man kan ta vare på og utvikle kompetanse og motivasjon – både hos seg selv og hos andre.

Førsteamanuensis Anne Torhild Klomsten ved Institutt for pedagogikk og livslang læring har undervist i kurset siden 2008, de siste årene sammen med Marit Uthus, førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning. Hun forteller at det å møtes som gruppe på kursets to samlinger er en viktig del av kurset, som ellers foregår på nettet og i form av selvstendige arbeid hos de enkelte deltagerne mellom samlingene.

Otium sanserom, hvor de har holdt samlingene de siste ni årene, er også viktig for undervisningen. Lokalene innbyr til et avslappet miljø, og Klomsten forteller at de bidrar til særegne rammer både når det gjelder læring, diskusjoner og sosiale relasjoner.  

Miljødesign-studenter i vadeutstyr

Samlingene er en viktig del av studiene. Her er det lunsjpause på Otium sanserom. Foto: Anne-Line Bakken

Hanne Grethe Espelund er en av de som setter stor pris på samlingene:

– Samlingene har vært en real opptur, jeg er veldig glad når jeg drar derfra. Selv om jeg er sliten, så føler jeg meg oppstemt. Full av motivasjon. Til sammenligning tenker jeg nettstudier blir veldig mye det samme som vi driver med på jobben, å sitte foran en PC og skrive. Det å komme på samling, å ha samhandling med andre, gruppearbeid, det er noe helt annet.

Espelund jobber i barneverntjenesten i Halden kommune og begynte på videreutdanningen for noen måneder siden. I tillegg til Selvoppfatning og motivasjon i ledelse, tar hun kurset Praktisk prosjektledelse denne våren.

Miljødesign-studenter i vadeutstyr

Hanne Espelund jobber i barneverntjenesten. Hun tar ett og ett kurs av gangen og har ennå ikke bestemt seg for om hun skal ta hele mastergraden. Foto: Anne-Line Bakken

– Jeg har tenkt på videreutdanning i mange år, men tida har ikke strukket til i forhold til jobb og familie. Jeg bor dessuten på gård. Det har vært nok å gjøre og jeg har satt meg selv bakerst, men nå er det blitt store barn og litt mer tid.

Autentisk ledelse

I barneverntjenesten i Halden er hun teamleder for ett av tre team som tjenesten er organisert i. Studiene føler hun gir mye med tanke på jobben.

– I kurset snakker vi om «autentisk ledelse», det å bruke seg selv som den man er og gjøre nytte av egen erfaring, både fra jobb og fra ellers i livet. Denne måten å tenke på gir mye mening, synes jeg. Ellers reflekterer jeg rundt dette med å være en «sikker base». Barnevernet er et utsatt yrke som mange mener noe om og det er en forholdsvis høy turnover blant ansatte. Det å være en trygg, sikker base for mine medarbeidere, spesielt for nyansatte, synes jeg er veldig viktig.

I kurset snakker vi om «autentisk ledelse», det å bruke seg selv som den man er og gjøre nytte av egen erfaring, både fra jobb og fra ellers i livet.

Eldstebarnet studerer i Trondheim, derfor passer det bra å dra på studiesamlinger her. At programmet er bygd opp av kurs som hun kan ta frittstående, og sånn sett bygge stein for stein, var også avgjørende for valg av studium.

– Jeg er veldig motivert og tenker nå å fortsette til høsten med to nye kurs. Men jeg vil ikke flagge at jeg skal ta hele masteren for høyt, for det vet jeg ikke om jeg skal ennå.

Ingen fasit

Tilbake på kursrommet har folk skrevet ned tre viktige personer i livet sitt på de gule lappene. Anne Torhild Klomsten spør om det er noen som har skrevet opp seg selv, og av gruppens 20 deltagere er det bare to som har det.

– Hvorfor har dere ikke skrevet opp dere selv? Det er ingen fasit her altså, jeg bare spør.

i

Fakta

I kurset Selvoppfatning og motivasjon i ledelse lærer du om hvordan selvoppfatning påvirker motivasjon, og hvordan du kan lede og veilede i spennet fra utbrenthet til jobbengasjement. Tema som belyses:

  • Selvoppfatning og motivasjon
  • Utbrenthet – jobbengasjement
  • Arbeidsmiljø
  • Refleksjon
  • Mentalisering
  • Agent i eget liv
  • Mindfulness

Kurset kan inngå i spesialiseringen Rela​sjonell ledelse; coaching, veiledning, motivasjon, team- og ledelsesutvikling i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

«Bånn gass» etter et halvår ved MIT

«Bånn gass» etter et halvår ved MIT

– IKT-kompetanse er ferskvare! Uansett nivå må man holde seg oppdatert for å være relevant, sier Lasse Gråberg (49). Som IKT-sjef, med en lang yrkeskarriere bak seg innen offentlig forvaltning, hovedsakelig fra Forsvaret, ønsket han å fordype seg innen teknologiledelse. Det opplagte valget for han var Master of Management – MTM-studiet som inkluderte ett lengre opphold ved MIT i Boston.

Har fått nytt syn på hvordan digitaliseringsprosesser bør ledes

Har fått nytt syn på hvordan digitaliseringsprosesser bør ledes

– Skal man henge med, … så må man følge med, sier Else Karine. – Men dersom det skal gjøres skikkelig så må man også sette av tid. En kan alltids høre podcasts og lese artikler, men det å følge et studieprogram som Master of Technology Management – MTM, gir en mulighet til å sette av tid til å sette seg skikkelig inn i tingene slik at man faktisk kan bruke det til noe.

MTM ga nye karrieremuligheter

MTM ga nye karrieremuligheter

– Deltagelsen på Master of Technology Management – MTM har gitt meg mer faglig tyngde og økt kredibilitet, og jeg opplever å ha blitt enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Det åpnet seg raskt en rekke spennende jobbmuligheter både internt og eksternt.

Bedre behandling med ultralyd

Bedre behandling med ultralyd

Ultralyd blir mer og mer brukervennlig og billig, og det brukes i økende grad i primærhelsetjenesten, og andre helsetjenester som fysioterapi, manuellterapi og av kiropraktorer. Fordelene er mange: det er billig i bruk, det er trygt, det er ingen stråling og man får svar der og da. Ulempen er at det er veldig avhengig av brukerens kunnskap og erfaring.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no