25. jun, 2020 | Bloggpost, Teknologi og samfunn

Lærer hvordan framtidas teknologier kan brukes i dag 

Folk med VR briller i VR-labben

Utprøving av VR/AR-utstyr og applikasjoner på IMTEL VR lab, NTNU Dragvoll. Foto Ekaterina Prasolova-Førland

Tekst: Lisbet Jære

Helsepersonell bruker VR for å lære seg behandling av korona-pasienter, AF-gruppen bygger bedre veier med VR, mens Equinor bruker AR-teknologi i modellering av plattformer. 

Kunne du tenkt deg å teste høydeskrekken din ved å ta en tur til Kilimanjaro. Eller, er du opptatt av å forberede kommunen din på klimaendringer, og ønsker å kunne se konsekvensene dersom havnivået stiger?

Dette er mulig ved hjelp at virtuell- og utvidet virkelighet- (VR/AR) teknologi. Den nye videreutdanningen Framtidens læringsteknologier gir en introduksjon VR/AR-teknologier, med spesiell vekt på læring og trening i organisasjoner og valg av teknologiløsninger.

– Bildet sier mer enn tusen ord,
VR sier mer enn en million

– Bildet sier mer enn tusen ord, VR sier mer enn en million, sier Ekaterina Prasolova-Førland, professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, og faglig ansvarlig for emnet. Hun er en av dem som har jobbet lengst med fagfeltet i Norge og blir av noen kalt «Norges første VR-professor»

Hjelper unge å velge yrke på VR-labben

VR-labben ved NTNU som Ekaterina Prasolova-Førland leder, er blitt godt besøkt av bedrifter og delegasjoner fra både innland og utland. Den store interessen for hvordan VR/AR-teknologier brukes i praksis, er nettopp bakgrunnen for opprettelsen av videreutdanningsemnet. Besøk til VR-labben er en viktig del av videreutdanningen, slik at deltakere får prøve det nyeste av VR/AR-teknologi og applikasjoner i praksis.

Et av prosjektene relatert til VR-labben heter Virtuell praksisplass, er gjort i samarbeid med NAV, og har vunnet flere internasjonale priser. Her får unge mennesker prøve seg på ulike yrker slik at det blir enklere for dem å finne ut hva de passer best til å jobbe med.
– Det føles litt skummelt å stå i høyden i 80. etg., jeg vil heller jobbe i klesbutikk eller innenfor helse, sa Thuan Tran, til NRK etter at han hadde fått prøvd seg på å skifte lyspære på en vindmølle 100 meter over bakken.

Portrett av Ekaterina Praslova-Førland med VR-briller

Ekaterina Prasolova-Førland iført AR-briller og klar til dyst. Foto NTNU/Lena Knutli

Gjøre livene våre bedre

– Du beskrives som en dedikert VR-entusiast, hva fascinerer deg?
– Som barn var jeg glad i science fiksjon, og ville bli astronaut. Nå er jeg opptatt av hvordan teknologi kan bryte barrierer og gjøre livene våre bedre. Det er så mange sanser som vekkes, opplevelsen blir så sterk og virkelighetsnær. VR gjør det mulig å oppleve verden fra en annen sitt perspektiv, sier Prasolova-Førland.

Hun er også leder for forskningsgruppen Innovative Immersive Technologies for Learning (IMTEL) hvor det forskes på VR og AR i bruk i læring og trening. Som deltaker på videreutdanningsemnet vil du få innsikt i gruppas nyeste forskning.

Kan være interessant for de fleste

Målgruppen for videreutdanningen er svært bred, det kan passe for alt fra ledere til saksbehandlere, f.eks. lærere, sosialarbeidere og IT-ansvarlige.

– Grunnen til at vi tror emnet kan passe for helt ulike yrkesgrupper er at teknologien kan brukes på svært forskjellige områder

– Grunnen til at vi tror emnet kan passe for helt ulike yrkesgrupper er at teknologien kan brukes på svært forskjellige områder, og er ikke minst blitt ekstra relevant etter korona-pandemien, pga. alle de mulighetene den åpner for rik fjernsamhandling. Det er store krav til omstilling for organisasjonene, og ved å bruke teknologien kan en ligge et skritt foran.

Et praktisk eksempel kan være opplæring av HR-personell som skal gjennomføre jobbintervjuer og veiledning, og hvordan de kan trenes til å takle vanskelige episoder på arbeidsplassen, f.eks. diskriminering. Industrielt vedlikehold, opplæring av helsepersonell, salg og ledelsestrening og konstruksjon er andre praktiske eksempler på bruksområder. I dag brukes for eksempel VR-teknologi ved bygging av motorveien E39 mellom Kristiansand og Mandal.

Må ikke sitte på gjerdet

– Er teknologien tilstrekkelig på plass til at bedrifter kan få fullt utbytte av den slik den er i dag?
– Mye er allerede på plass, teknologien er i rask endring, og om en skal være konkurransedyktig i både næringsliv og det offentlige, kan en ikke sitte på gjerdet og vente på at den perfekte teknologi kommer på plass. En bør kunne prinsippene for å kunne ta teknologien i bruk i organisasjonen, selv om den utvikler seg så er grunnprinsippene de samme.

Skjermdump fra "inne i" VR

Faglig seminar i online VR-miljø Mozilla Hubs hvor vi ser studenter som pga korona-krisen ikke kunne samles på campus, er representert som avatarer og deltar i undervisning i et VR-klasserom hvor de presenterer sine prosjekter. Foto Ekaterina Prasolova-Førland

Ikke all VR-teknologi krever bruk av headset selv om det er mest vanlig. VR-plattformen Mozilla Hubs, som Prasolova-Førland har brukt mye i undervisning nå under korona-krisen, er online og fungerer både med og uten VR-briller.

– Målet er at deltakerne skal kunne dra tilbake til arbeidsplassen sin og iverksette det de har lært

Deltakerne på høstens emne vil for eksempel lære hvordan de kan invitere folk til seminar og lage workshops i VR. Til slutt skal alle levere en oppgave der de har jobbet med en relevant problemstilling for bedriften. – Målet er at deltakerne skal kunne dra tilbake til arbeidsplassen sin og iverksette det de har lært, avslutter Prasolova-Førland.

Les mer om videreutdanningsemnet Fremtidens læringsteknologier

i

Fakta

AR er en forkortelse for augmented reality, som på norsk er oversatt til utvidet virkelighet og er en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data, for eksempel ved bruk av grafikk og lyd.

VR er en forkortelse for virtual reality, som på norsk er oversatt til kunstig virkelighet eller virtuell virkelighet og er en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet.

Videreutdanningen Fremtidens læringsteknologier presenterer deltakerne for AR- og VR teknologi og gir eksempler på løsninger for trening og livslang læring.

 

Kilder: wikipedia og ntnu.no

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Velg lederutdanningen som passer deg

Velg lederutdanningen som passer deg

NTNU tilbyr hele fire forskjellige masterprogram i ledelse til deg som er eller som ønsker å bli leder. Hvorfor så mange? Og hva er forskjellen mellom dem?

Logopedstudenter får raskt jobb

Logopedstudenter får raskt jobb

Heidrun Grindvold fikk jobb som logoped før hun hadde fullført studiet. Ifølge en kartlegging fra NTNU får de fleste logopedstudenter jobb innen det har gått tre måneder.

Ble klokere på offentlig sektor med MPA

Ble klokere på offentlig sektor med MPA

Med en Master of Public Administration (MPA) fikk Christopher Le en teoretisk balast som ga han større selvtillit i jobben. Nå leder han mange spennende prosjekter med samme tema som han skrev masteroppgave om.

Havvind i vinden

Havvind i vinden

Ansatte i olje- og gassindustrien har mye av det som skal til for å bygge opp næringa som vil forsyne Norge og verden med ren energi de neste tiårene. Derfor tilbyr NTNU i høst et innføringskurs i havvind for olje- og gassarbeidere finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDir).

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.