25. jun, 2020 | Bloggpost, Teknologi og samfunn

Lærer hvordan framtidas teknologier kan brukes i dag 

Folk med VR briller i VR-labben

Utprøving av VR/AR-utstyr og applikasjoner på IMTEL VR lab, NTNU Dragvoll. Foto Ekaterina Prasolova-Førland

Helsepersonell bruker VR for å lære seg behandling av korona-pasienter, AF-gruppen bygger bedre veier med VR, mens Equinor bruker AR-teknologi i modellering av plattformer. 

Tekst: Lisbet Jære

Kunne du tenkt deg å teste høydeskrekken din ved å ta en tur til Kilimanjaro. Eller, er du opptatt a å forberede kommunen din på klimaendringer, og ønsker å kunne se konsekvensene dersom havnivået stiger?

Dette er mulig ved hjelp at virtuell- og utvidet virkelighet- (VR/AR) teknologi. Den nye videreutdanningen Framtidens læringsteknologier gir en introduksjon VR/AR-teknologier, med spesiell vekt på læring og trening i organisasjoner og valg av teknologiløsninger.

– Bildet sier mer enn tusen ord,
VR sier mer enn en million

– Bildet sier mer enn tusen ord, VR sier mer enn en million, sier Ekaterina Prasolova-Førland, professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, og faglig ansvarlig for emnet. Hun er en av dem som har jobbet lengst med fagfeltet i Norge og blir av noen kalt «Norges første VR-professor»

Hjelper unge å velge yrke på VR-labben

VR-labben ved NTNU som Ekaterina Prasolova-Førland leder, er blitt godt besøkt av bedrifter og delegasjoner fra både innland og utland. Den store interessen for hvordan VR/AR-teknologier brukes i praksis, er nettopp bakgrunnen for opprettelsen av videreutdanningsemnet. Besøk til VR-labben er en viktig del av videreutdanningen, slik at deltakere får prøve det nyeste av VR/AR-teknologi og applikasjoner i praksis.

Et av prosjektene relatert til VR-labben heter Virtuell praksisplass, er gjort i samarbeid med NAV, og har vunnet flere internasjonale priser. Her får unge mennesker prøve seg på ulike yrker slik at det blir enklere for dem å finne ut hva de passer best til å jobbe med.
– Det føles litt skummelt å stå i høyden i 80. etg., jeg vil heller jobbe i klesbutikk eller innenfor helse, sa Thuan Tran, til NRK etter at han hadde fått prøvd seg på å skifte lyspære på en vindmølle 100 meter over bakken.

Portrett av Ekaterina Praslova-Førland med VR-briller

Ekaterina Prasolova-Førland iført AR-briller og klar til dyst. Foto NTNU/Lena Knutli

Gjøre livene våre bedre

– Du beskrives som en dedikert VR-entusiast, hva fascinerer deg?
– Som barn var jeg glad i science fiksjon, og ville bli astronaut. Nå er jeg opptatt av hvordan teknologi kan bryte barrierer og gjøre livene våre bedre. Det er så mange sanser som vekkes, opplevelsen blir så sterk og virkelighetsnær. VR gjør det mulig å oppleve verden fra en annen sitt perspektiv, sier Prasolova-Førland.

Hun er også leder for forskningsgruppen Innovative Immersive Technologies for Learning (IMTEL) hvor det forskes på VR og AR i bruk i læring og trening. Som deltaker på videreutdanningsemnet vil du få innsikt i gruppas nyeste forskning.

Kan være interessant for de fleste

Målgruppen for videreutdanningen er svært bred, det kan passe for alt fra ledere til saksbehandlere, sosialarbeidere og IT-ansvarlige.

– Grunnen til at vi tror emnet kan passe for helt ulike yrkesgrupper er at teknologien kan brukes på svært forskjellige områder

– Grunnen til at vi tror emnet kan passe for helt ulike yrkesgrupper er at teknologien kan brukes på svært forskjellige områder, og er ikke minst blitt ekstra relevant etter korona-pandemien, pga alle de mulighetene den åpner for rik fjernsamhandling. Det er store krav til omstilling for organisasjonene, og ved å bruke teknologien kan en ligge et skritt foran.

Et praktisk eksempel kan være opplæring av HR-personell som skal gjennomføre jobbintervjuer og veiledning, og hvordan de kan trenes til å takle vanskelige episoder på arbeidsplassen, f.eks. diskriminering. Industrielt vedlikehold, opplæring av helsepersonell, salg og ledelsestrening og konstruksjon er andre praktiske eksempler på bruksområder. I dag brukes for eksempel VR-teknologi ved bygging av motorveien E39 mellom Kristiansand og Mandal.

Må ikke sitte på gjerdet

– Er teknologien tilstrekkelig på plass til at bedrifter kan få fullt utbytte av den slik den er i dag?
– Mye er allerede på plass, teknologien er i rask endring, og om en skal være konkurransedyktig i både næringsliv og det offentlige, kan en ikke sitte på gjerdet og vente på at den perfekte teknologi kommer på plass. En bør kunne prinsippene for å kunne ta teknologien i bruk i organisasjonen, selv om den utvikler seg så er grunnprinsippene de samme.

Skjermdump fra "inne i" VR

Faglig seminar i online VR-miljø Mozilla Hubs hvor vi ser studenter som pga korona-krisen ikke kunne samles på campus, er representert som avatarer og deltar i undervisning i et VR-klasserom hvor de presenterer sine prosjekter. Foto Ekaterina Prasolova-Førland

Ikke all VR-teknologi krever bruk av headset selv om det er mest vanlig. VR-plattformen Mozilla Hubs, som Prasolova-Førland har brukt mye i undervisning nå under korona-krisen, er online og fungerer både med og uten VR-briller.

– Målet er at deltakerne skal kunne dra tilbake til arbeidsplassen sin og iverksette det de har lært

Deltakerne på høstens emne vil for eksempel lære hvordan de kan invitere folk til seminar og lage workshops i VR. Til slutt skal alle levere en oppgave der de har jobbet med en relevant problemstilling for bedriften. – Målet er at deltakerne skal kunne dra tilbake til arbeidsplassen sin og iverksette det de har lært, avslutter Prasolova-Førland.

Les mer om videreutdanningsemnet Fremtidens læringsteknologier 

i

Fakta

AR er en forkortelse for augmented reality, som på norsk er oversatt til utvidet virkelighet og er en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data, for eksempel ved bruk av grafikk og lyd.

VR er en forkortelse for virtual reality, som på norsk er oversatt til kunstig virkelighet eller virtuell virkelighet og er en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet.

Videreutdanningen Fremtidens læringsteknologier presentere deltakerne for AR- og VR teknologi og gi eksempler på løsninger for trening og livslang læring.

NTNU har fått midler for å tilby gratis etter- og videreutdanning til permitterte og arbeidsledige som følge av korona-pandemien.  Derfor tilbys også en kortere versjon av kurset uten studiepoeng til permitterte og arbeidsledige.

Fremtidens teknologier for digitalt samarbeid (rettet mot arbeidsløse og permitterte)

 

Kilder: wikipedia og ntnu.no

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Bedre behandling med ultralyd

Bedre behandling med ultralyd

Ultralyd blir mer og mer brukervennlig og billig, og det brukes i økende grad i primærhelsetjenesten, og andre helsetjenester som fysioterapi, manuellterapi og av kiropraktorer. Fordelene er mange: det er billig i bruk, det er trygt, det er ingen stråling og man får svar der og da. Ulempen er at det er veldig avhengig av brukerens kunnskap og erfaring.

Studietilbud for permitterte og arbeidsledige som følge av covid-19

Studietilbud for permitterte og arbeidsledige som følge av covid-19

Da Norge stengte ned ble tusenvis av arbeidstakere kastet ut av hverdagen sin. Mange mistet jobben, flere ble delvis eller helt permitterte. Derfor ble det åpnet for at disse kunne ta etter- og videreutdanning samtidig som de fikk støtte fra NAV. På 59 dager hadde NTNU det første tilbudet klart, og allerede i juni kunne NTNU ønske de første studentene velkommen.

Utbyggingen av Gardermoen – en suksess vi kan lære mye av

Utbyggingen av Gardermoen – en suksess vi kan lære mye av

Tradisjonelt gjør man etter-evalueringer for å finne ut hvorfor prosjekter ikke gikk som planlagt. Avinor tok i forbindelse med evalueringen av T2 -utbyggingen ved Oslo Lufthavn utført av NTNU, SINTEF og WSP Norge, initiativet til en mer hyggelig innfallsvinkel, nemlig «hva kan vi lære av et prosjekt som i all hovedsak gikk meget bra?».

VDC – etterspurt kunnskap i byggenæringen

VDC – etterspurt kunnskap i byggenæringen

15. september er det søknadsfrist for å delta på i Virtual Design og Construction (VDC), et unikt samarbeid mellom Stanford University og NTNU. Fjorårets gjennomføring var det første og ble fulltegnet med 200 deltakere.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no