14. nov, 2018 | Bloggpost, Økonomi og ledelse

Lærer lederskap i fabrikken

Studentene prøvde ut metodikken i praksis i Nidelva forrige torsdag. Foto: Atle Harby.

Grilstad fabrikker startet OPL-programmet som svar på stadig større krav til produksjonen, og så resultater før det var gått et år. – De ansatte presterer bedre og produserer mer selv med samme bemanning, sier avdelingsleder Roald Olsen. Foto: Anne-Line Bakken

Tre år med fokus på operativt lederskap har gitt resultater. Grilstad fabrikker på Ranheim og Åsen opplever ledere som tør å vise lederskap, som engasjerer sine medarbeidere og gjennomfører større prosjekter, gjerne på tvers.

Tekst: Anne-Lise Aakervik, frilansjournalist

11personer fra Grilstad sine to fabrikker i Trøndelag sitter konsentrert rundt bordet på Villa Grilstad på Ranheim utenfor Trondheim. Ute skinner sola og sensommeren har jaget høsten på flukt for en stund. Etter nærmere tre år er disse nå snart ferdige med begge emnene i lederutviklingsprogrammet Operativt lederskap (OPL) som tilbys av NTNU.

– Det som er så bra med akkurat denne typen lederutdanning er at læringen skjer i egen bedrift

– Det som er så bra med akkurat denne typen lederutdanning er at læringen skjer i egen bedrift og handler om de utfordringene man har til vanlig, sier Jan Tore Flak, fabrikksjef på Grilstad Ranheim.

OPL-programmet er konsentrert rundt praktiske arbeidsoppgaver i egen bedrift, og på eget arbeidsområde. I tillegg skal deltagerne legge fram i plenum egne refleksjoner rundt problemstillinger man har jobbet med.

Jan Tore Flak, fabrikksjef på Grilstad Ranheim, forteller om hvordan de har bygget lederkompetanse og økt verdiskapning gjennom deltagelse i det bedriftsinterne lederutviklingsprogrammet «Operativt lederskap».

Økt effektivitet

Grilstad fabrikker startet på OPL-programmet som svar på stadig større krav til produksjonen. Man så at kompetanseheving hos lederne var nødvendig for å øke verdiskapningen. De to fabrikkene som ligger i Åsen og på Ranheim produserer alt fra spekepølser til hamburgere. Utfordringene er mange, fra god logistikk og bemanning til fokus på returvarer og tillitsmannsarbeid.

– Gjennom OPL-programmet ønsker vi å få gode og trygge ledere som kan være med å bidra til den økte effektiviteten som kreves av fabrikker nå til dags, sier Flak.

Studenter på kurs i Miljødesign i vassdrag jobber ute i elva

Grilstad fabrikker har fått fart på produksjonen ved å jobbet strukturert med å øke lederkompetansen i fabrikkene. Her er fabrikksjef Ariel Strømmen (t.h.) sammen med to av deltagerne. Foto: Anne-Line Bakken

Alle avdelingene jobber med konkrete utfordringer som skal løses i løpet av perioden. Resultatene så langt kan best sees hos produksjonsavdelingen ved Grilstad Ranheim, der målsetningen var å få bedre flyt i produksjonen.

– Det har vi fått til, blant annet ved å se på hvordan de ansatte arbeider: Hvem jobber best sammen, hvem ønsker å rullere og hvem trives best på et sted? Vi har i tillegg fått bedre utstyr og til sammen har dette gitt oss mer engasjement i avdelingen. Vi ser at de presterer bedre og produserer mer selv med samme bemanning, sier avdelingsleder Roald Olsen.

Sammen med kollega Geir Ove Snekkermoen satte de seg som mål at de i løpet av et år skulle øke produksjonen med 5 kg per time. De tok da for seg råvarene og personene som jobber med dem, og laget en plan der de beskrev nå-situasjonen og fremtidig ønsket situasjon og hvordan de skulle komme seg dit. Spørsmålene de stilte seg var blant annet hvordan de skulle jobbe og hvordan de skulle få med seg operatørene på dette.

– Vi har klart målet vårt før tidsfristen og en annen bonus er at sykefraværet har gått ned selv om vi produserer mer

– Vi har klart målet vårt før tidsfristen og en annen bonus er at sykefraværet har gått ned selv om vi produserer mer, sier Roald Olsen. – Noe av årsaken er at vi har bedre produksjonsplaner. Folk er mer forberedt og vet i større grad hva de skal jobbe med fra dag til dag. Vi har også jobbet med å få en optimal bemanning og har flere dyktige operatører med spesialkompetanse og en helhetsforståelse for driften. Det hjelper godt på.

– I tillegg ser vi at det er kjempeviktig å være tett på fra oss i ledelsen. Da kan vi korrigere og komme med innspill på ting som ikke fungerer så godt med en gang, sier Geir Ove Snekkermoen.

Lager egne rutiner

En sentral del av programmet har vært å skrive en lederhåndbok. Den er skrevet av deltagerne, og gir grunnleggende kunnskap om hvordan man tenker ledelse ved Grilstad. I tillegg finnes maler for hvordan man skal og kan gjennomføre systematisk driftsforbedringer, kommunikasjonsoppgaver, og rapportskriving/avvik: Dette er oppgaver som deltagerne mener alle bør gjennomføre på samme måte.

–  Å være en operativ leder betyr blant annet å kunne snakke ordentlig med folk

– Vi har arbeidet mye med kommunikasjonsferdighetene, sier Flak. –  Å være en operativ leder betyr blant annet å kunne snakke ordentlig med folk. Dette har vi tatt på alvor og i lederhåndboken er dette viet et eget kapittel, sammen med tips og råd om hvordan man kan ta den vanskelige samtalen for eksempel. Alt er skrevet av deltagerne etter samtaler, debatter og refleksjoner over hva som fungerer og ikke.

– Dette kan vi bruke som et oppslagsverk og være sikre på at vi gjennomfører det vi skal på en god måte. Og er du ny leder kan du ved å lese gjennom dette vite mye om hvordan tingene skjer her på huset, sier David Strømmen som er avdelingsleder for storfeskjæring på Grilstad Åsen.

Han mener at de har blitt mye bedre på å kunne gå fra en beskrevet nå-situasjon til en fremtidig ønsket situasjon.

– Vi hadde, og har det, travelt, men i motsetning til tidligere så vet vi at å involvere og informere virker og er viktig. Å hoppe over involvering og informasjon fordi man har det travelt anbefales ikke.

Tre inn i lederrollen

Faglærer Harald Innbjør har undervist i OPL-programmet i en årrekke. Han er ansatt ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk på NTNU i Gjøvik, men jobber tett med bedrifter i hele landet for å heve kompetansen i operativt lederskap.

Miljødesign-studenter i vadeutstyr

Harald Innbjør har undervist i OPL-programmet i en årrekke. Foto: Anne-Line Bakken

– Hovedresultatet vi skal oppnå er at operative ledere betrakter seg som ledere. De er ofte knyttet til faget sitt, og har sin styrke der. De er gode i produksjon og kan føle at det er vanskelig å være leder og tre ut av den faglige rollen. Men det er stort behov for at de skal tre inn i rollen som leder og akseptere sin tilleggsidentitet som leder, sier Innbjør.

På et grupperom sitter kvalitetslederne Janne Kvello og Laila Størvold fra Åsen. De jobber med en rapport, og har nettopp fått tilbakemelding på innledningen fra gruppa.

– Vi har lært oss å være mer langsiktige og har erfart at det vi holder på med er en modningsprosess, sier Kvello. – Å skulle ta lederposisjon uten at man har hatt verktøyene har vært vanskelig. Nå har vi satt ting i system, og fått verktøy å bruke. Vi ser det går lettere å få gjennomført endringer blant annet. I tillegg erfarer vi at vi også tidligere gjorde bra ting, men da var vi ikke bevisste på hvorfor.
Hun framhever kommunikasjonsferdigheter som et viktig hjelpemiddel for å bli en god leder og bidra til et bedre arbeidsmiljø:

– Noe av det viktigste vi har lært er nok å være bevisst på hvordan vi snakker til og med folk

– Noe av det viktigste vi har lært er nok å være bevisst på hvordan vi snakker til og med folk. Vi har også blitt mye flinkere til å gripe inn når ting ikke går så bra.

Ariel Strømmen er fabrikksjef ved Grilstad Åsen som har ca. 50 ansatte. Han fungerte som veileder på «emne en» og er i «emne to» aktiv deltager i gruppen, som kollega, og ikke sjef.

Miljødesign-studenter i vadeutstyr

Jan Tore Flak, fabrikksjef på Grilstad Ranheim, kan vise til gode resultater fra lederutviklingsprogrammet. Foto: Anne-Line Bakken

– Jeg har vært mest opptatt av den personlige utviklingen som skjer på dette kurset, sier han. – Det at lederne vi allerede har får mer bagasje i ryggsekken som gjør dem bedre til å samhandle og lede sin avdeling. De blir trygge og ser dermed bredere på rollen sin, og tenker mer fremover. Dette er noen av egenskapene en leder bør ha; evnen til å løfte blikket og se helheten i jobben og hele mennesket.

– Mange blir ledere på grunn av god faglig kompetanse og gode holdninger, men det er ikke alltid man får lederkompetanse med på veien, sier kollega Jan Tore Flak. OPL-programmet bidrar til at de får det, og at de blir de lederne vi trenger.

Les mer om OPL-programmet

i

FAKTA

Operativt lederskap er et bedriftsinternt ledertreningsprogram som anvender og utvikler deltakernes sentrale kompetanser for et profesjonelt, operativt lederskap, samtidig som det jobbes med aktuelle driftsutfordringer. OPL-programmet er et bedriftsinternt lederskaps- og driftsutviklingsprogram hvor virksomheten inngår en avtale med NTNU om gjennomføring.

OPL-programmet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

– Emne 1 Hverdagskommunikasjon
 Emne 2 Utvikling og kompetansestyring

Les mer om OPL-programmet

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Entreprenørskap i koronaens tid

Entreprenørskap i koronaens tid

Da koronaen kastet tusenvis av arbeidstakere ut i arbeidsløshet og permitteringer, bestemte to lektorer ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU seg for å hive seg rundt og arrangere et heldigitalt kurs om entreprenørskap. På ti dager var tilbudet klart – og fikk mer enn 400 søkere.
– Det er disse som er framtidas ressurser, sier faglærer Even Haug Larsen.

Datasimulering av prosjekt-case skaper engasjement

Datasimulering av prosjekt-case skaper engasjement

«Det er utfordrende å få deltakerne til å ta pauser. De blir så oppslukt i spillet og teamarbeidet at de glemmer helt tid og sted.» Slik beskriver førsteamanuensis Jan Alexander Langlo samlingene i kurset strategisk prosjektledelse.

Kan teknologien gjøre oss til bedre arbeidstagere?

Kan teknologien gjøre oss til bedre arbeidstagere?

Muliggjørende teknologier bidrar til å digitalisere både privat- og arbeidslivet vårt. De endrer måten vi jobber på og gjør handel på. Derfor er det viktig å vite hvordan man kan bruke disse teknologiene til det beste.

«Bånn gass» etter et halvår ved MIT

«Bånn gass» etter et halvår ved MIT

– IKT-kompetanse er ferskvare! Uansett nivå må man holde seg oppdatert for å være relevant, sier Lasse Gråberg (49). Som IKT-sjef, med en lang yrkeskarriere bak seg innen offentlig forvaltning, hovedsakelig fra Forsvaret, ønsket han å fordype seg innen teknologiledelse. Det opplagte valget for han var Master of Management – MTM-studiet som inkluderte ett lengre opphold ved MIT i Boston.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no