11. des, 2018 | Bloggpost, Teknologi og samfunn

Lærer om nye teknologiske løsninger i oppdrettsnæringa

Studentene prøvde ut metodikken i praksis i Nidelva forrige torsdag. Foto: Atle Harby.

Illustrasjon: AKVA group

– Det har skjedd en revolusjon innen oppdrettsanlegg i Norge, og det er et stort behov for kunnskap om hvordan de nye anleggene bør drives, sier Kari Attramadal, forsker og fagansvarlig for kurset Resirkulerende akvakultursystem.

Tekst: Lisbet Jære, frilansjournalist

Portrett av Kari Attramadal

Forsker og fagansvarlig Kari Attramadal

De fleste landbaserte oppdrettsanlegg som bygges i Norge er resirkuleringsanlegg (RAS). Det spesielle med disse nye resirkuleringsanleggene sammenlignet med tidligere anlegg, er at vannet renses i selve anlegget.

– Det har skjedd en utvikling i næringen fra gjennomstrømningsanlegg til resirkuleringsanlegg på relativt kort tid. Det er stort behov for kunnskap om hvordan disse anleggende virker og bør drives, sier Kari Attramadal, førsteamanuensis 2 ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap.

Hun er fagansvarlig for kurset Resirkulerende akvakultursystem (RAS) som er det eneste kurset av sitt slag i Norge hvor deltakerne får kunnskap om hvordan de nye anleggende driftes og hva det betyr for fiskehelse.

Kurset Resirkulerende akvakultursystem (RAS) er det eneste kurset av sitt slag i Norge hvor deltakerne får kunnskap om hvordan de nye anleggende driftes og hva det betyr for fiskehelse.

Vannet renses i selve anlegget

Den store omveltningen fra gjennomstrømsanlegg til resirkuleringsanlegg skjedde rundt 2011, samme år som kurset Resirkulerende akvakultursystem startet.

Hovedforskjellen mellom RAS-anleggene og gjennomstrømningsanleggene, er vannmengden som går inn og ut av systemet der oppdrettet skjer. Mens det går store mengder vann både inn og ut av gjennomstrømningsanleggene, så går det lite vann inn og ut av RAS-anleggene fordi vannet renses i en vannbehandlingssløyfe og gjenbrukes.

Studenter på kurs i Miljødesign i vassdrag jobber ute i elva

Modell av Nofitech sin postsmolt modulRAS. Illustrasjon: Nofitech. 

Og det er her en del av kompleksiteten ligger; hvordan rense vannet godt nok til at det blir et optimalt miljø for fisken. På kurset vil studenten derfor lære hvilke teknologiske løsninger som finnes for å rense vannet, og om de ulike formene for vannbehandling.

Lærer å drifte resirkuleringssystemer

– Selv om en er flink og har erfaring med gjennomstrømningsanlegg så fungerer RAS-anleggene på en annen måte. Det er komplekst, og en må ha god oversikt, sier Attramadal, som har forsket på RAS i 15 år.

Kurset vil ha en tverrfaglig profil, der teknologi og betydningen av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer settes i sammenheng. I tillegg til Attramadal vil en veterinær som er ekspert på fiskehelse, en internasjonal ekspert på hvordan drifte marine RAS-anlegg, og andre forelesere fra både NTNU, SINTEF og NOFIMA undervise i kurset.

Deltakerne vil lære om hva som har betydning for fiskens vekst, overlevelse og velferd i oppdrett og spesielt i RAS-anlegg både på land og med sjøvann. Etter endt kurs vil de være stand til å designe, dimensjonere og drifte et enkelt resirkuleringssystem.

Enklere å kontrollere med mindre vannmengde

Attramadal forteller at det er mange fordeler med resirkuleringsanlegg. De reduserer vannbehovet betraktelig, gir bedre energiutnyttelse, gjør det lettere å ta vare på og utnytte avfall. Det gir grunnlag for en mer kontrollert og forutsigbar produksjon både i ferskvann og sjøvann.

– Hovedfordelen med resirkuleringsanlegg er at en får optimal kontroll på vannkvaliteten og temperaturen, og kan gi optimale vekstvilkår for fisken.

Det er en fordel for å bekjempe smitte inn i anlegget fordi det er enklere å kontrollere mindre vannmengder. Avfallsmengden blir også mye mer konsentrerte, noe som gjør det enklere å ta hånd om den og rense den.

Studenter og næring møtes

Videreutdanningskurset på 7,5 studiepoeng kjøres sammen med et mastergradsemne.  Det består av to samlinger i Trondheim, hver på tre til fem dager. De skal også på en ekskursjon til et resirkuleringsanlegg for å se hvordan dette fungerer i praksis

– Det er spennende at kurset både holdes for mastergradsstudenter og som et videreutdanningskurs hvor mange av deltakerne har erfaring fra næringa. Det er en vinn-vinn situasjon for alle; studentene har nytte av å møte folk med arbeidserfaring mens de som jobber i næringa trenger folk med teoretisk kunnskap til å jobbe for seg, sier Attramadal.

i

FAKTA

Kurset Resirkulerende akvakultursystemer – RAS gir en bred innføring i resirkuleringsanlegg for akvakultur og hvordan riktig vannbehandling bidrar til å skape et stabilt og optimalt vannmiljø i anlegget.

Kurset er samlingsbasert med to obligatoriske samlinger på NTNU Gløshaugen og NTNU Senter for fiskeri og havbruk i Trondheim og gir 7,5 studiepong. I tillegg legges det opp til en ekskursjon til et resirkuleringsanlegg i nærheten av Trondheim.

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Voksne studenter greier seg godt

Voksne studenter greier seg godt

Videreutdanningsstudenter er ofte topp motiverte, og det er kanskje en av grunnene til at de fleste klarer godt å studere ved siden av jobb og familieliv.

Henger norske prosjekter med i digitaliseringsprosessen?

Henger norske prosjekter med i digitaliseringsprosessen?

Henger norske prosjekter med i digitaliseringsprosessen, eller ligger land som har har måttet heldigitalisere på grunn av COVID-19 nå hestehoder foran oss? Omstillingen de siste månedene har vært omfattende, men er prosjektnorge sterkt nok rustet for en potensiell ny krise?

Stor hjelp til lærere akkurat nå

Stor hjelp til lærere akkurat nå

Lurer du på hvordan du kan legge opp fjernundervisningen bedre? Kurset IKT i læring er gratis, åpent for hvem som helst og når som helst. – Akkurat nå kan det være svært nyttig for mange lærere, sier Knut Husdal, som tok første kurs i fjor.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no