Lean: Inspirert av Toyotas suksess

Studentene prøvde ut metodikken i praksis i Nidelva forrige torsdag. Foto: Atle Harby.

Fagmiljøet som tilbyr videreutdanningskurset Lean produksjon er blant de fremste på Lean både i Norge og internasjonalt. Foto: Anne-Line Bakken/NTNU.

Hva har Kongsberg Maritime gjort for å bli kåret til årets norske Lean-bedrift i 2017? Svaret kan du få om du tar videreutdanning i Lean, en metodikk som tar utgangspunkt i Toyotas produksjonssuksess.

Tekst: Lisbet Jære, frilansjournalist

NTNU har siden 2010 tilbudt videreutdanningskurset Lean produksjon, og kursdeltakerne blir undervist av et fagmiljø som er ledende på Lean i Norge. Fra i år er Erlend Alfnes, fagansvarlig for videreutdanningskurset, også koordinator for et internasjonalt partnerskap som kalles Kunnskapsalliansen Lean 4.0.

— På kurset vil deltakerne lære de viktigste prinsippene i Lean produksjon. Til forskjell fra mange kurs om Lean så er ikke dette et slags vekkelsesmøte. Deltakerne vil også lære å være kritiske til noen av metodene og at de må tilpasses til egen virksomhet, sier Alfnes, som er førsteamanuensis ved Institutt for maskinteknikk og produksjon.

Studenter på kurs i Miljødesign i vassdrag jobber ute i elva

Erlend Alfnes er fagansvarlig for videreutdanningskurset Lean produksjon. Han er også koordinator for kunnskapsalliansen Lean 4.0. Foto: Anne-Line Bakken/NTNU

Hva er Lean?

Mange har kanskje hørt begrepet Lean bli brukt, men hva er det egentlig? Lean betyr slank eller mager på norsk. Begrepet Lean produksjon ble kjent med boka «The Machine That Changed the World» fra 1990 som forteller hemmeligheten bak den japanske bilprodusenten Toyotas suksess. Lean kan altså sees på som oppskriften til Toyotas suksess, en filosofi eller metodikk for fremstilling av varer og tjenester hentet fra Toyotas ledelsesteori og produksjonsmetodikk.

Lean kan ses på som oppskriften til Toyotas suksess

Lean er utviklet med hovedfokus på produksjon og industri, samtidig som det også er relevant for andre målgrupper. Som i Toyotas tilfelle kan det være en effektiv metode for å bedre lønnsomheten i prosjekter og virksomheter på.

Kurset Lean produksjon kan tas frittstående eller inngå i spesialiseringen «Logistikk- og innkjøpsledelse» i det erfaringsbaserte masterprogrammet Organisasjon og ledelse.

Fikk Norges første Kunnskapsallianse

Det var i høst at Faggruppe for produksjonsledelse ved NTNU, som Alfnes er del av, fikk æren av å koordinere Norges første Kunnskapsallianse, nemlig Lean 4.0.

NTNU hevder seg i utdanningseliten i Europa gjennom tildelingen av Norges aller første Kunnskapsallianse. Dette er en av få ordninger der norske institusjoner konkurrerer internasjonalt om utdanningskvalitet, skriver Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU).

Kunnskapsallianse betegner et stort, internasjonalt partnerskap mellom utdanning og næringsliv. Alliansen støttes av Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Målet med Erasmus+ er økt mobilitet og et bedre europeisk utdanningssystem.

Vil dra nytte av solid fagmiljø

— I kunnskapsalliansen skal bedrifter, forskere og studenter samarbeide om å løse konkrete problemstillinger, hvor målet er å styrke innovasjonsevnen i Europa. Det er lagt stor vekt på at det vi kommer fram til kan brukes i undervisning. Dette er oppdatert og praktisk kunnskap de som tar videreutdanningskurset vil få god nytte av, sier Alfnes.

Fire universiteter og fire bedrifter er med i alliansen, blant dem Mitsubishi Elevator Europe og Universitetene i Ghent og Osnabrueck. Fra norsk side er NTNU og Kongsberg Maritime med.

Mindre sløsing og lærer av egne feil

Anita Romsdal, forsker på NTNU. Foto: Anne-Line Bakken

Kurset Lean produksjon gir innsikt i prinsipper, metoder og verktøy for å skape en Lean- virksomhet. Målet er å sette kunden i sentrum og tilrettelegge for smidige prosesser som minimerer sløsing, og øker lønnsomheten.  Lean-metodikken sørger for at virksomheten lærer av sine egne feil, og dermed alltid er i utvikling.

— Lean kan beskrives som både en filosofi og en verktøykasse. Dette brukes ikke alltid riktig, jeg har hørt mennesker som har sagt at lederen har kommet til dem og sagt: «Værsågod, her er verktøyene, fra nå av skal vi gjøre Lean.» Men så glemmes det menneskelige aspektet og viktigheten av god ledelse, sier Anita Romsdal, forsker ved Institutt for maskinteknikk og produksjon, og fortsetter:

— Lean er en kulturendring der en vil utvikle mennesker til å være opptatt av kontinuerlig forbedring, hvor en hele tiden leter etter bedre måter å gjøre ting på. Fra høsten 2019 vil hun ta over Alfnes sitt fagansvar for videreutdanningskurset.

Ulike bransjer må tilpasse Lean

Lean anvendes ikke bare i industrien og i produksjon, men i mange forskjellige bransjer, både i offentlige og private virksomheter. Kommuner, sykehjem, frivillige organisasjoner, softwareselskaper og salgsavdelinger jobber nå med ulike varianter av Lean.

Man lærer å være kritisk til metodikken og tilpasse den til egen virksomhet

— Metodikken må tilpasses, siden det ikke nytter å bruke metodene fra bilproduksjon slavisk i en helt annen situasjon. Derfor lærer studentene seg å være kritiske, og i semesteroppgaven i kurset utforsker mange hvordan deres arbeidsplass best kan dra nytte av Lean, sier Romsdal.

Forelesere fra Kongsberg Maritime og SINTEF

Daryl John Powell

Daryl John Powell, Kongsberg Maritime Subsea. Foto: Magnus Linnestad

Kurset er også tilpasset hvordan Lean best kan brukes i Norge. Derfor ses Lean i sammenheng med arbeidsmiljø, medvirkning og trepartssamarbeid, det vil si det samarbeidet mellom fagforeninger, arbeidsgiver og staten som karakteriserer norsk arbeidsliv.

Kongsberg Maritime Subsea er et eksempel på en norsk bedrift som har lykkes med å bruke Lean i produksjonen. I 2017 ble de kåret til årets norske Lean-bedrift. Daryl Johan Powell, som er Lean Programme Manager i Kongsberg Maritime Subsea, vil forelese på kurset om bedriftens erfaringer med Lean. Forskere fra SINTEF foreleser også.

Ikke digitalisering for enhver pris

Det fulle og hele navnet på Kunnskapsalliansen Lean 4.0 er «Lean European Action-Learning Network utilizing Industry 4.0». Alfnes forklarer at Industry 4.0 henspiller på den fjerde industrielle revolusjon, og dreier seg i stor grad om digitalisering og automatisering. Alliansen, og videreutdanningskurset, vil se på hvor viktig det er å fokusere på Lean før en begynner med digitalisering.

— Altså, i stedet for å kaste seg ukritisk inn i paradigmet om at alt skal digitaliseres, må en først se på hva det en har tenkt å digitalisere egentlig er og hvor godt det fungerer. En trenger ikke automatisere alt, spesielt ikke løsninger som er ineffektive i utgangspunktet, sier Alfnes.

Han mener dette er svært relevant, og noe de fleste virksomheter har nytte av å se på i dag.

En trenger ikke automatisere løsninger som er ineffektive i utgangspunktet

Lyst til å lære Lean? Les mer kom kurset Lean produksjon

i

Lean

Lean setter kunden i sentrum og tar utgangspunkt i kundens opplevelse av verdi. Å sørge for smidige prosesser som eliminerer sløsing (waste) er sentralt. Lean er ikke en forkortelse, men kommer av det engelske ordet lean som betyr slank eller smidig.

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.