Mer effektiv med felles kompetanse

Fra venstre: Ragnhild Hagen, Astrid J. Feuerherm, adm.dir. Patrik Cetrelli, klinikkleder Anders Vennatrø. Foto: Ole Kirknes

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Tekst: Lisbet Jære

Hvordan kunne de bruke tiden bedre som lederteam? Det var det store spørsmålet ledergruppa på fire ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt ønsket å finne svar på.

De samles alltid på tirsdager, og på akkurat dette møtet har de koblet på undertegnede journalist via en videosamtale over Teams for å fortelle om hvilke erfaringer de har med å ta emnet Operativ ledelse sammen som gruppe.

– Jeg syntes kurset virket interessant og relevant for oss som gruppe. Målet var å kunne jobbe mer effektivt sammen, sier administrerende direktør, Patrik Cetrelli.

Etter at de tok operativ ledelse våren 2023, har de blitt klokere på seg selv og hverandre, og nå forstår de dynamikken i gruppa bedre. Det har også vært positivt for egenutvikling, mener de fire i lederteamet.

Alle er med og drar lasset sammen

Kompetansesenteret Tannhelse Midt, forkortet som TkMidt, ble dannet i 2014, og er ett av fem kompetansesentre for tannhelse i Norge. De har vokst raskt på kort tid, og har nå 74 ansatte. Det at de har vokst så raskt, og at avdelingene ved senteret er underlagt ulike finansieringsordninger, skaper ekstra utfordringer for ledelsen.

Cetrelli har tidligere erfart at dersom en skal få til endring, er det ikke nok å sende én person på kurs.

– Da blir det lett slik at vedkommende som har tatt kurset kommer tilbake med mye optimisme og nye ideer for å få til endringer, men så er det vanskelig å få med de andre. Fordi vi alle har vært gjennom det samme, føler vi også på samme ansvar for å sette kunnskapen ut i praksis og bidra til forbedring.

Få fram de beste ressursene i teamet

Professor Endre Sjøvold er blant de som underviser i emnet. Han har over 40 års erfaring med ledelse og teamutvikling for norske og internasjonale selskaper, både som forsker og leder, les mer her.

Det at ledelsen er operativ kan forstås som en ledelse som klarer å få fram de beste ressursene i et team, og i den enkelte, i krevende og utfordrende situasjoner. På kurset har Cetrelli og de andre deltakerne lært om hva som skal til for å kunne jobbe best mulig i et team. Hvordan menneskelige relasjoner og gruppedynamikk påvirker teamarbeid, tillegges stor vekt.

Astrid J. Feuerherm, forskningsleder ved TkMidt, syntes emnet virket relevant og spennende.

– Vi klarte ikke helt å bruke tiden optimalt under møtene. Håpet var at vi skulle bli bedre til å lede oss selv – og hele kompetansesenteret. Operativ ledelse ga oss nyttig kunnskap og verktøy som har gjort at vi nå lykkes bedre.

Har et felles språk og kan håndtere friksjoner

Klinikkleder Anders Vennatrø mener det at de faktisk jobber sammen i virkeligheten, gjorde at de fikk ekstra stor uttelling. Han anbefaler andre team å ta emnet sammen.

– De andre kursdeltagerne fungerte som et fiktivt team når de jobbet med oppgaver, mens vi var så heldige at vi kunne ta utgangspunkt i vår egen virkelighet. 

Vi har jobbet sammen i fem år, og kjenner hverandre godt. En gevinst er at vi blitt bedre til å håndtere friksjoner og gnisninger som oppstår, sier Vennatrø.

Ragnhild Hagen, psykologspesialist og det fjerde medlemmet av ledergruppa, forteller at de har hatt stort utbytte av å jobbe med  personlighetstester som de lærte om.

– Det at vi nå har et felles teoretisk grunnlag og et felles språk, er det som jeg synes er mest nyttig. Ved å ta disse testene på nytt, kan vi også se hvordan vi har endret oss og hva som skal til for å utvikle oss i en bedre retning.

– Vi har blitt mer strukturerte, og når noen havner i et kaninhull har vi et felles språk og forståelse for å komme ut av det. Vi har rett og slett blitt mer effektive, legger Vennatrø til.

Stort potensial for egenutvikling

Feuerherm trekker fram at de har blitt bedre til å håndtere forskjeller i personlighet i gruppa, og har lært å se på det at de er uenige heller som et potensial for utvikling enn en trussel.

– Vi har blitt bedre til å håndtere forskjeller i personlighet i gruppa, og har lært å se på det at de er uenige heller som et potensial for utvikling enn en trussel.

Det går på sak, og ikke person.
Cetrelli beskriver det å ha tatt emnet som en stor ryddeøvelse. Fordi for å få til endring kreves det først at en har et klart bilde av hva den nåværende situasjonen er.

– En kan leve i skjønneste orden og tro at noe er slik eller sånn, men så viser det seg at det er basert på mistolkninger. Etter å ha tatt operativ ledelse er jeg blitt mer klar over hvordan ting er i virkeligheten, sier Cetrelli.

Alle er enige om at det var en del jobb å komme i havn, men at det var såpass omfangsrikt og forpliktende har også gitt resultater.

– Det var mye jobb og vi er en travel gruppe, men vi klarte det! Det var en flott gjennomgang av både utviklingen innen ledelsesteorier og teoriene som gjelder i dag. Vi skrev også oppgaven sammen, det hadde en stor verdi, sier Hagen.

Ga nye perspektiver å møte andre

De hadde også nytte av å møte andre på samlingene, for eksempel snakke med noen fra oljeindustrien om hvordan de jobbet med sikkerhet. Det ga nye perspektiver.

Cetrelli mener emnet kan passe for de fleste som jobber sammen i gruppe, uavhengig av bransje og tittel.

– Det er ikke bare aktuelt for ledere, men for alle som trenger bedre kunnskap om hvordan en kan fungere bedre sammen som et team.

– For å oppsummere det: Det jeg tenker er den viktigste lærdommen er at en får bedre innsikt i hvem en selv er, og hvordan ens personlighet fungerer i forhold til andre.

i

Fakta

Operativ ledelse kan forstås som en ledelse som klarer å få fram de beste ressursene i et team, og i den enkelte, i krevende og utfordrende situasjoner. På kurset  lærer deltakerne om hva som skal til for å kunne jobbe best mulig i et team. Hvordan menneskelige relasjoner og gruppedynamikk påvirker teamarbeid, tillegges stor vekt.
Emnet gir en innføring i hvordan en kan utvikle strategiske ledergrupper eller andre team som skal håndtere usikkerhet og omstilling.

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger i Oslo og digitale samlinger.

Målgruppe: Ledere, prosjektledere og andre jobber med utvikling av prestasjonsteam.

Studiepoeng: 7,5

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.