MTM – overraskende relevant

To forskere som ser på et batteri, med hansker og bak glass

Kristin Alne er daglig leder for det nyetablerte teknologiselskapet NUAer. Selskapet bruker sniffedroner som måler utslipp av klimagasser og andre helseskadelige gasser fra skip og industrielle anlegg, slik at maritim industri kan ta bedre klimabeslutninger. Foto: Simon Øverås/NTNU.

Kristin Alne opplevde at temaene på MTM-studiet var svært relevante. Etter samling kunne hun flere ganger dra tilbake på jobb med ny kunnskap og ny metodikk som hun kunne ta i bruk med en gang!

Tekst: Øyvind Bjørgum

Behov for ny kompetanse

En høstkveld i 2018 fikk Kristin Alne opp en annonse for MTM i Facebook-feeden sin. Dette trigget noe i Kristin, og bare noen måneder senere var hun tilbake på «skolebenken».

– Jeg har alltid likt å lære og tilegne meg ny kunnskap. Jeg synes det er viktig å holde seg relevant og oppdatert.

Da Kristin begynte på MTM i 2018 hadde hun lang erfaring fra olje- og gass industrien. I begynnelsen gjennom typiske ingeniørstillinger, men over tid ble arbeidet mer og mer rettet mot ledelse og strategi.

– Etter hvert som jeg gikk over i en ny rolle som ble mindre og mindre teknisk, kjente jeg at behovet for å få faglig påfyll og nye erfaringer vokste. I så måte var MTM midt i blinken!

Ønsket å bli utfordret

MTM er et toårig executive masterprogram med vekt på ledelse av teknologi- og kunnskapsdrevet innovasjon. Studiet er et samarbeid mellom NHH i Bergen og NTNU i Trondheim. En slik kombinasjon av tradisjonelle ledelsesfag og vinklingen mot teknologi var attraktiv for Kristin.

– Først og fremst så ville jeg bli utfordret! Faglig ønsket jeg å lære mer om endringsledelse samt få en bedre forståelse for grunnleggende økonomi og finans. I tillegg ønsket jeg mer innsikt i teknologibasert innovasjon. Alternativet til MTM var en mer tradisjonell MBA, men for min del var det fordelaktig at det var en mer «teknisk vri» på utdanningen.

Det første året på MTM består av seks obligatoriske samlinger á tre dager. NHH i Bergen underviser i endringsledelse, strategisk ledelse, økonomi og finans, mens NTNU har ansvaret for fag som teknologibasert innovasjon og entreprenørskap, produktutvikling og bærekraft.

Portrett foto av Odne Burheim i hvit arbeidsfrakk

Kristin tror at hun kan takke MTM for at hun fikk muligheten til å lede en nystartet teknologibedrift. Foto: Simon Øverås/NTNU.

Lett å ta i bruk det jeg har lært

– Temaene på samlingene var overraskende relevante, og jeg opplevde det som veldig lett å snu seg rundt etter en samling og ta ny kunnskap i bruk! For eksempel hadde vi en samling hvor endringsledelse var sentralt samtidig som selskapet jeg jobbet i gjennomførte en større omorganisering. Perfekt timing! Og etter strategisamlingen var det rett tilbake for å jobbe med ny strategiutforming for selskapet. Da kom jeg med ny kunnskap og ny metodikk som kunne tas i bruk med en gang!

– For min egen del var det samlingen om innovasjon og entreprenørskap samt bolken om endringsledelse der det «gikk opp flest lys». Men det er klart at totalen av de ulike fagene har høy verdi. Noe som er kult med å være videreutdanningsstudent er det å kunne anvende sin egen arbeids- og livserfaring. Personlig var jeg nok mer mottakelig for faglig input nå enn da jeg studerte som ung. Den gang var målet å komme seg gjennom, mens nå er jeg mye mer bevisst på hva jeg er flink til og hva jeg ønsker påfyll på.

MTM-programmet er lagt opp slik at det hvert år starter ett kull som studerer og jobber sammen på alle samlingene. Det at man møtes på samlingene og jobber tett sammen gjør at mange blir veldig godt kjent, og at man får ny innsikt og perspektiver fra andre bransjer.

– Det var verdifullt og engasjerende å være på samlingene. Vi så jo fort at selv om deltagerne har ulik bakgrunn og erfaring er det veldig mange tema, for eksempel endringsledelse og kunstig intelligens, som er relevant på tvers av bransjer, men ulikt om du er oljeingeniør eller lege som diskuterer.

Måtte ta permisjon

I løpet av det første året av MTM fikk Kristin ansvar for hele engineering-funksjonen i selskapet hun arbeidet i, noe som medførte at hun gikk fra å ha ledelsesansvar for 25 ingeniører til over 230 ingeniører. Dette medførte at hun tok ett års permisjon midt i studiet.

– Det nye ansvarsområdet gjorde at det en periode ikke ble mulig å håndtere videreutdanning ved siden av jobbansvaret. Man vet aldri når omgivelsene endrer seg. For min del var det veldig fleksibelt og greit å kunne ta permisjon fra studiet når behovet meldte seg.

Utenlandsopphold med høy kvalitet

Tredje semester av MTM er lagt opp slik at studentene skal kunne ta et semester på et internasjonalt universitet. MTM tilbyr en unik og attraktiv mulighet til å være fulltidsstudent hos MIT Sloan i Boston eller ved NUS i Singapore, men denne løsningen er ikke mulig for alle på grunn av jobb eller familiesituasjonen. Derfor tilbyr MTM også en hybridmodell i samarbeid med Cambridge University hvor man drar over på en kortere undervisningssamling og bor på campus i Cambridge.

–  Jeg vil også trekke fram oppholdet vi hadde på Cambridge University. Det var utrolig bra! Høy kvalitet på forelesningene og veldig gøy å jobbe i grupper med relevante tema.

Kvalifisert for nye stillinger

I etterkant av MTM takket Kristin ja til et tilbud om å bli daglig leder for en nystartet teknologibedrift innen maritim bransje.

– Det viktigste utbyttet jeg personlig har fått gjennom å ta MTM er at det har satt meg i stand til å bli CEO i en teknologibasert oppstartsbedrift. Jeg tror ikke jeg ville fått en telefon om å bygge opp en «startup» uten erfaringen fra MTM – og jeg tror heller ikke jeg ville ha turt å takke ja til stillingen ellers! Jeg har nok blitt kvalifisert for andre typer stillinger enn jeg var tidligere.

i

FAKTA

Master of Technology Management (MTM) er et executive masterprogram med vekt på teknologi- og kunnskapsdrevet innovasjon. Et internasjonalt semester, på heltid eller deltid, med opphold ved MIT Sloan School of Management, Stanford University, National University of Singapore, IfM University of Cambridge, Syddansk Universitet eller Chalmers, er en integrert del av studiet.

Målgruppen for studiet er sivilingeniører, siviløkonomer og andre med fagutdanning på masternivå som ønsker å nå til topps i nåværende eller annen organisasjon.

Les mer om Master of Technology Management (MTM)

Les også

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Vant innovasjonspris

Vant innovasjonspris

Siden 2021 har Lise Skogstad tatt videreutdanning. Hun tar en master i teknologiledelse og digital omstilling. Nylig gikk hun helt til topps i intern innovasjonskonkurranse.

Studier i skvis mellom jobb og familie

Studier i skvis mellom jobb og familie

Har du vurdert å starte på en videreutdanning, men er usikker på om du fikser det i kombinasjon med familie og jobb? Her får du nyttige tips fra flere av våre videreutdanningsstudenter som har erfaring med nettopp det.

Klar for å gå videre?

Klar for å gå videre?

Er du i en jobb du hvor du trives og ser for deg å være i mange år framover?  Vil jobben du har være slik den er nå i framtida? Fikser du den fremtidige versjonen av jobben din?

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.