NTNU etablerer seg i Oslo

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, tar første bit av kaken under åpningen av NTNUs kontor i Oslo. Alle foto: Fartein Rudjord / NTNU

– Dette er en merkedag! Fra i dag har nemlig Norges største universitet ikke bare tilhold i Trøndelag, Oppland og Møre og Romsdal, men også midt i Oslo sentrum. Jeg vil derfor gratulere både NTNU og Oslo by!

Tekst: Ingrun Furuhaug, NTNU

Slik åpnet en entusiastisk statssekretær Rebekka Borsch talen sin under den offisielle åpningen av NTNUs kontor i Oslo 29. august 2019.  

Og en merkedag ble det, for langt flere enn antatt. Det var en dag da lyn, strømbrudd og kraftig regn fintet ut t-baner og tog og skapte stort kaos i byen i morgentimene.

Det var likevel munter stemning blant de som møtte fram for å overvære den offisielle åpningen i Øvre Vollgate 7 i Oslo sentrum. De inviterte var samarbeidspartnere til NTNU på Østlandet, både fra privat og offentlig sektor, og representerte dermed den gruppen NTNU ønsker å knytte seg nærmere til med etableringen i Oslo.

Foruten å tilby videreutdanning, er målsetningen med NTNUs kontor i Oslo å gjøre det enklere for næringsliv og offentlig sektor å komme i kontakt med NTNU.

Livslang læring

Konstituert rektor ved NTNU, Anne Borg, sto for den offisielle åpningen og fortalte at NTNU har som mål å doble omfanget av etter- og videreutdanning i løpet av perioden 2018-2020.

– Da må vi bryte ned barrierer for å ta etter- og videreutdanning. Det må bli enklere, sa Anne Borg, og viste til at NTNU kommer nærmere både tidligere studenter, samarbeidspartnere og mange arbeidsplasser ved å etablere seg i Oslo. 

Statssekretær Borsch framhevet at vi lever i en tid med raske endringer – som følge av både teknologisk utvikling, demografiske endringer og klima- og miljøutfordringer. Alt dette gjør kompetanseutvikling gjennom hele livet nødvendig.

– Omstillingsdyktige individer er en forutsetning for fremtidig produktivitetsvekst og konkurransekraft. Dette er helt avgjørende for den norske velferdsstatens fremtid. Livslang læring blir derfor stadig viktigere, sa Rebekka Borsch.

– NTNUs satsing på etter- og videreutdanning i Oslo er et viktig bidrag for å nå regjeringens mål for fremtidens arbeidsliv

Borsch roste NTNUs satsing på videreutdanning.

– På en dag som denne er det god grunn til å rose NTNU. NTNUs satsing på etter- og videreutdanning i Oslo er et viktig bidrag for å nå regjeringens mål for fremtidens arbeidsliv. Men dere stopper ikke der. I tillegg til å utvide deres geografiske horisont, har dere flagget høye ambisjoner, både når det gjelder videreutdanning og samarbeid med arbeidslivet.

Universitetsbyen Oslo

Blant talerne var også Oslos ordfører Marianne Borgen.

Ordføreren fortalte at Oslo har lang tradisjon som universitetsby – siden 1811 – og er i dag landets største studentby med 80 000 studenter. Hun vektla miljøambisjonene til byen og framhevet at byen trenger et godt samarbeid med kunnskapsinstitusjonene for å nå sine ambisiøse miljømål.

– Vi ønsker at Oslo skal være en ledende by for verdiskaping og teknologiutvikling – særlig knyttet til det grønne skiftet. At NTNU kan bidra også i denne sammenheng er det ingen tvil om: Universitetet har bred kompetanse innen energi- og klimapolitikk, energieffektivisering, fornybar energi, klimatilpasning, bærekraftige byer og transport, og mye annet.

– Oslo skal være en ledende by for verdiskaping og teknologiutvikling, særlig knyttet til det grønne skiftet

Blant gjestene på åpningen var også BIs rektor Inge Jan Henjesand, og prorektorene Gro Mo Bjørnerud og Nina Waaler ved henholdsvis UiO og OsloMet. Alle institusjoner som også tilbyr videreutdanning i Oslo. Rebekka Borsch så ikke negativt på litt konkurranse:

– At dere nå etablerer kontor i Oslo vil gi de UH-institusjonene som allerede har tilhold her en verdig konkurrent. NTNUs satsing kan også inspirere andre i deres satsing på videreutdanning, sa Rebekka Borsch.

Møteplass mellom NTNU og arbeidsliv

Daglig leder av kontoret, Camilla Skevik, la vekt på betydningen av å skape en møteplass mellom NTNU og arbeidslivet.

– Nå følger vi deres oppfordringer om å komme nærmere der dere er – gjennom etableringen av et kontor midt i Oslo sentrum, sa Skevik.

Hun kunne lokke med en bred portefølje av kurs, emner og masterprogram, blant annet kommende masterprogram i digital omstilling og teknologiledelse. Hun lovet også alumni-nettverk for tidligere NTNU-studenter i Osloområdet og mulighet for skreddersydde tilbud for næringsliv og offentlig sektor.

– Jeg har min faste plass her, og gleder meg til å ta imot dere, sa Camilla Skevik.

i

NTNUs kontor i Oslo

NTNUs kontor i Oslo skal tilby etter- og videreutdanning og gjøre NTNU mer tilgjengelig for næringsliv og offentlig sektor på Østlandet.

Les mer om NTNUs kontor i Oslo

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Vant innovasjonspris

Vant innovasjonspris

Siden 2021 har Lise Skogstad tatt videreutdanning. Hun tar en master i teknologiledelse og digital omstilling. Nylig gikk hun helt til topps i intern innovasjonskonkurranse.

Studier i skvis mellom jobb og familie

Studier i skvis mellom jobb og familie

Har du vurdert å starte på en videreutdanning, men er usikker på om du fikser det i kombinasjon med familie og jobb? Her får du nyttige tips fra flere av våre videreutdanningsstudenter som har erfaring med nettopp det.

Klar for å gå videre?

Klar for å gå videre?

Er du i en jobb du hvor du trives og ser for deg å være i mange år framover?  Vil jobben du har være slik den er nå i framtida? Fikser du den fremtidige versjonen av jobben din?

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.