12. okt, 2023 | Bloggpost, Teknologi og samfunn

Master gir svar på samfunnets behov for omstilling

Samfunnet står ovenfor store teknologiske endringer i årene som kommer, og professor Bjørn Sørskot Andersen er programleder for et nytt masterprogram på NTNU som skal gjøre studentene klare for akkurat den omstillingen. Foto: Anne Line Bakken

Endringstakten i samfunnet har vært enorm de siste årene. Kunstig intelligens og maskinlæring har blitt allemannseie og påvirker nå nesten alle virksomheter. Gjennom masterprogrammet Teknologiledelse og digital omstilling blir du godt rustet for den fremtiden vi er på vei mot. Bjørn Andersen, professor og programleder for videreutdanningsprogrammet, forklarer hvorfor.

Tekst: Lisbet Jære og Bennett Reklamebyrå

En verden i digital transformasjon

Teknologien har utviklet seg raskt de siste årene. Kunstig intelligens er i ferd med å «ta over verden», og denne spennende utviklingen er det bare å henge seg på.

– Bruken av kunstig intelligens og maskinlæring antyder hvordan teknologien vil endre bransjer og organisasjoner i fremtiden. I lys av globale hendelser ser vi også et økende fokus på sikkerhet, både IT-messig og på andre områder. Økte kostnader generelt har gjort effektivitet og kostnadskontroll enda viktigere, noe som krever store forbedringer i forretningsprosesser og teknologi, forklarer professor Bjørn Andersen.

Masterprogrammet Teknologiledelse og digital omstilling vil sette deg i stand til å løse og lede digital omstilling. Foto: Anne Line Bakken.

– Gjennom dette masterprogrammet vil du lære å håndtere og lede digital omstilling, hvor teknologi spiller en sentral rolle i arbeidet. Du vil utvikle evnen til å takle utfordringer knyttet til teknologisk endring og ta ledelsen i denne prosessen.

Andersen forteller kort om innholdet i de fem basisemnene:

– Emnet Muliggjørende teknologier gir deg oversikt over ny digital teknologi som maskinlæring, kunstig intelligens, virtuell virkelighet, stordata m.m.

Les hvorfor førsteamanuensis Patrick Mikalef mener du står i fare for å bli skjøvet bak i rekkene hvis du ikke omfavner ny teknologi.

Stadig mer av arbeidsformen i offentlig og privat sektor er prosjektbasert, og behovet for kunnskap er stort. Derfor er Praktisk prosjektledelse et annet emne som inngår i dette masterprogrammet.

Les hvordan faget Praktisk prosjektledelse ble en nyttig vekker for prosjektleder Morten Moen.

Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse tar temperaturen på samfunnet og det grønne skiftet. Her lærer du hvorfor det kan lønne seg å handle grønt og bærekraftig, og hvordan bruke forretningsanalyser til å gjøre bedre beslutninger.

Cybersikkerhet gir en innføring i cyber- og informasjonssikkerhet, blant annet hvordan lage sikre digitale løsninger.

Fremtidens læringsteknologier gir deg innsikt i innovative teknologier som XR, Metaverse og AI, og hvordan disse teknologiene kan brukes i trening og livslang læring i organisasjoner.

Les hvordan nye læringsteknologier bl.a. kan brukes i opplæring og  trening av medarbeidere.

Til slutt har vi Etikk, metode og vitenskapsteori, som er obligatorisk. Emnet omhandler forskningsmetode og vitenskapsteori, og vi vet at mange ikke har dette fra sin grunnutdanning.

Etikk og etiske dilemma er utrolig aktuelt

Flere spesialiseringer gir deg som flere muligheter

­Programmet har utviklet seg betydelig siden lanseringen i 2020. Vi startet med to spesialiseringer: digital økonomi og teknologibasert omstilling. Siden den gang har vi introdusert tre nye spesialiseringer som gir studentene enda flere muligheter:

Strategisk design og tjenesteutvikling
Denne spesialiseringen fokuserer på å bruke «design thinking», designprosesser, visualiseringsteknikker og kunstig intelligens for å drive kreative endringsforslag.

Digitalisering og automatisering
Denne spesialiseringen gir innsikt i bruk av digitale verktøy for å analysere, optimalisere og automatisere prosesser i bedrifter.

Prosjektledelse og digital transformasjon
Her får du kunnskap og ferdigheter i å lede prosjekter i en stadig mer digitalisert verden.

Kompetanse innen teknologiledelse blir avgjørende i fremtiden

Det teknologiske er en grunnpilar i NTNUs utdanninger og vi vet at samfunnet står foran store teknologiske endringer i årene som kommer, særlig i forbindelse med omstilling ved hjelp av digital teknologi:

– Programmet fokuserer på ledelseskompetanse, spesielt teknologiledelse, og forbereder deg på å ta større lederansvar i ulike bransjer.

Du lærer også vitenskapelige metoder og faktabasert beslutningstaking, som er avgjørende for å løse utfordringer i virksomhetene, forklarer professoren.

RAMS-labben brukes både i undervisning og forskning, og vil være et bidrag inn mot fremtidens digitale verktøykasse for planlegging og optimalisering av vedlikehold. Foto: Anne Line Bakken.

I et intervju med de ledende teknologiselskapene VitalThings og Alpha Venturi/IOTA-stiftelsen fikk vi verdifull innsikt i hvilken kompetanse bransjen etterspør akkurat nå.

Fleksibel videreutdanning for folk i jobb

Masterprogrammet i teknologiledelse og digital omstilling er organisert etter en modell med felles basisemner og mulighet for å velge spesialisering og masteroppgave relatert til erfaringer fra arbeidsplass.

– Opptakskravene for noen spesialiseringer er lempet på. Opprinnelig var det krav om en bachelorgrad innen teknologi, realfag eller økonomi, men flere spesialiseringer krever nå kun en bachelorgrad eller tilsvarende høyere utdanning, meddeler Andersen.

Råd til deg som vurderer å ta mastergraden

­– Jeg vil anbefale å begynne med ett emne fra basismodulen og deretter velge ett fordypningsemne som interesserer deg. Sørg for at forholdene ligger til rette for å ta emner ved siden av jobb, da dette kan være krevende. Det er også viktig å koble emnene og masteroppgaven til problemstillinger du møter i jobben din, slik at studiene blir mer praktiske og relevante. 

– Dette programmet gir deg ikke bare kunnskap, men også verktøyene du trenger for å takle de utfordringene som teknologisk transformasjon bringer med seg

Samlinger i Oslo, Trondheim, Ålesund og Gjøvik

Andersen tror masterprogrammet også kan være interessant for deg som har en grunnutdanning innenfor veldig spesifikke områder, som energi, bygg eller kjemi, fordi du her får muligheten til å tilegne deg både relevant breddekunnskap og fordype deg i tema det vil være behov for kunnskap om i fremtiden.

– De fleste av emnene er samlingsbaserte. Erfaringene våre er at mange setter pris på samlingene, hvor de får et nettverk og lærer mye spennende av andre yrkesaktive. Samlingene vil holdes på flere steder, både i Trondheim, Oslo, Ålesund og Gjøvik, og noen emner er nettbaserte.

Fem spesialiseringer – flere kan komme

Så langt tilbys fem spesialiseringer:

Ambisjonen er å starte flere spesialiseringer etter hvert.

Bli med på reisen inn i en helteknologisk fremtid – søk opptak nå

Ta enkeltemner eller en hel master ved siden av jobb. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt.

Søk opptak til Masterprogrammet i teknologiledelse og digital omstilling

i

Fakta

Verden gjennomgår nå en enorm digital transformasjon. Masterprogrammet i Teknologiledelse og digital omstilling vil sette deg i stand til å løse problemstillinger relatert til denne transformasjonen og lede bedrifter gjennom dette spennende skiftet.

Det er mulig å ta enkeltemner på 7,5 studiepoeng eller en hel mastergrad. Du bestemmer selv progresjonen, med unntak av masteroppgaven som må gjennomføres på to semestre.

I dette masterprogrammet kan du velge mellom fem spesialiseringer:

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.