Ledelse og organisasjon

Vil vise idrettens verdi

Hvordan tilrettelegge for at flere får ta del i idrettens mange magiske øyeblikk, som deltager eller som tilskuer? Det er et av spørsmålene spesialiseringen i idrettsledelse vil se nærmere på. Foto: Rune Sattler / Flickr

Hvordan få tak i gode sponsorer? Hva bør idrettslagene gjøre for å få ned frafallet blant ungdommer? Og hvilke verdier tilfører idretten samfunnet? Disse spørsmålene vil en ny spesialisering i idrettsledelse se nærmere på.

Jan Erik Ingebrigten

Jan Erik Ingebrigtsen er opptatt av å få ned frafallet blant ungdom i idretten. I et av kursene han skal undervise i vil han se på hvordan idretten kan tilpasse de unges ønsker, med ulike aktivitets- og konkurranseformer.

Ledere innen idrett har mange utfordringer, som å sørge for balanse mellom inntekter og utgifter, organisere aktiviteter og lede ansatte og frivillige. Idrettsledere må også forholde seg til omgivelsene, alt fra media til sponsorer, offentlig forvaltning og publikum.

– Det finnes flere trenerutdanninger innen idretten, men det er få tilbud når det gjelder ledelse. Fra høsten tilbyr vi en ny spesialisering innen idrettsledelse, sier Jan Erik Ingebrigtsen, Amanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Til høsten skal han undervise i Idrettsledelse – organisasjonsinterne prosesser, som er et av fire kurs i spesialiseringen (se faktaboks).

– Kursene kan passe for mange

I alle studietilbudene vil studentene få fordype seg i problemstillinger som de selv møter i hverdagen.

I Ingebrigtsens kurs vil en blant annet lære om organisasjonsmessige utfordringer knyttet til frivillighet, og idrettens struktur både lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Kursene kan passe for mange, vi retter oss mot en bred målgruppe: fra lærere ved noen av de 100 videregående skoler som tilbyr idrettsfag, til ansatte i kommune og fylkeskommune, og de som jobber både innen topp- og breddeidrett.

Jobbe mot frafall av ungdom

– Hva vil du spesielt legge vekt på i undervisningen?
– En av de store utfordringer for idretten, er det økende frafallet i ungdomstida. Dette gjelder både for bredde- og toppidrett. Omtrent to av tre utøvere slutter i tenårene, og frafallsalderen er på vei nedover for både gutter og jenter. Idretten tilpasser seg ikke det som skjer utenfor idrettsarenaen. I dette kurset vil vi fokusere på hvordan idretten kan tilpasse de unges ønsker, med ulike aktivitets- og konkurranseformer.

Ingebrigtsen vil også se på konflikter og spenninger som ligger i idretten, som avstanden mellom folk- og toppidrett. Det kom blant annet til uttrykk både i spørsmålet om åpenhet i idretten, og i diskusjonen rundt mulige OL-søknader. Å skape forståelse for hva som ligger bak konfliktene, og hvordan konflikten kan håndtertes, er viktig.

Trond Stiklestad

Trond Stiklestad skal undervise i kurset Idrett og markedsføring. Et av målene er å vise hvilken verdi idretten kan tilby næringslivet og samfunnet generelt. Foto: Lasse Berre.

Markedsføring av idrett

Trond Stiklestad er Førstelektor ved NTNU Handelshøyskolen, og skal undervise i kurset Idrett og markedsføring til høsten. Et av målene er å vise hvilken verdi idretten kan tilby næringslivet og samfunnet generelt.

– I kurset vil en lære hva sponsorer, samarbeidspartnere og publikum legger vekt på og hvordan de tenker. Det er viktig å ha det klart for å videre se på hvordan idretten bør markedsføres, sier Stiklestad.

God mulighet for nettverksbygging

– Hva vil du spesielt legge vekt på i undervisningen?
– I dette faget ser vi, litt spissformulert, primært på idrettens inntektspotensial og hvordan sikre god dialog, markedsføring og kvalitet, sier Stiklestad.

– Kjernen i faget er hvordan idretten skal kunne utvikle seg på egne premisser, og bli attraktiv.

– Vi vil se på hvilke kvaliteter som bør løftes fram og forsterkes slik at det blir relevant for sponsorer og samarbeidspartnere. At publikum skal komme på de ulike idrettsarenaene og få en god opplevelse, er viktig, sier Stiklestad.

 En fordel med å ta en slik spesialisering er at en får nye kontakter.
– Det vil komme studenter med erfaringer fra ulike deler av idretten, og det er en god arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Kursoversikt og påmelding

Tekst: Lisbet Jære, frilansjournalist 

i

FAKTA OM STUDIET

Spesialiseringen i idrettsledelse skal gi en forståelse for hvordan organisert idrett fungerer økonomisk og organisasjonsmessig, og innsikt i tema som er aktuelle både for toppidrett og breddeidrett.

Spesialiseringen består av fire kurs:

  1. Idrettsledelse – organisasjonsinterne prosesser
  2. Idrett og markedsføring
  3. Idrettsøkonomi
  4. Idretten i samfunnet – politikk og infrastruktur

Kursoversikt og påmelding

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Fremtidens lærerrolle

Med 90 millioner ferske kroner fra Kunnskapsdepartementet har fem utdanningsinstitusjoner fått en gylden anledning til å forme fremtidens lærerutdanning med tanke på digital kompetanse.

Digitale endringer i skolen

Teknologien og tilgang til internett snur opp-ned på klasserommet og lærerens rolle. Under NKUL 7. mai snakket to amerikanske pedagoger om hvordan dette vil endre måten å tenke skole på.

Muligheter og farer med digitalisering

Digitalisering pågår i rasende fart, men hva innebærer det egentlig? Et nytt innføringskurs vil gi forståelse og kunnskap om megatrenden alle snakker om.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no