Nytt studielån vil gjøre det enklere å ta videreutdanning

Anette Bjerke er kommunikasjonsdirektør i Lånekassen. Hun forteller at formålet med den nye låneordningen er å bidra til livslang læring. Foto: Karianne Nygård

Lånekassen utvikler nå en ny låneordning som vil gjøre det mulig for flere voksne å ta utdanning ved siden av jobb.

Tekst: Håvard Egge

I dag er det ikke mulig å få studielån til kortere utdanninger. Dette gjør det vanskelig å ta videreutdanning for mange voksne i arbeidslivet.

Men dette blir det trolig snart en endring på. Nå jobber Lånekassen med å utvikle en ny låneordning som er mer fleksibel og bedre tilpasset denne gruppen.

– Dette vil trolig føre til at flere får råd til å studere ved siden av jobb

– Formålet med den nye låneordningen er å bidra til livslang læring. Manglende muligheter for å få økonomisk støtte til å studere og ta kurs for kompetansepåfyll, er et hinder for mange voksne, sier kommunikasjonsdirektør i Lånekassen Anette Bjerke.

Hun vedgår at dagens ordninger ikke er tilstrekkelige for at alle som trenger det, skal kunne holde seg oppdatert i arbeidslivet. 

Den nye låneordningen vil trolig være klar fra 2025. Det nye studielånet vil fungere slik at man skal kunne velge utbetalingsfrekvens selv. 

Flere muligheter

– Videreutdanningsstudenter jobber som regel ved siden av studiene. Utdanningstilbudene våre er derfor fleksible, for eksempel ved å være nett- og samlingsbasert. Det gjør det nye studielånet viktig for mange, sier Marthe Abelsen Strømmen, seniorrådgiver på NTNU – og legger til:

Marthe Abelsen Strømmen er seniorrådgiver ved NTNU og påpeker at det er viktig å ha muligheten til å ta videreutdanning uavhengig om arbeidsgiver kan betale for utdanningen. Foto: NTNU

– Låneordningen er under utvikling, så vi vet ikke helt hvordan alt blir ennå, men vi er så klart positive til en slik ordning.

– Jeg tror det nye studielånet vil føre til at flere vil kunne ta videreutdanning, og at man ikke lenger trenger å være avhengig av at arbeidsgiver betaler for utdanningen

– Da stiller flere folk på lik linje, og det er jo også bra.

Videreutdanning er viktig

NTNU tilbyr årlig rundt 350 ulike videreutdanningsemner med studiepoeng. I 2022 deltok cirka 8000 studenter på disse utdanningstilbudene.

Strømmen påpeker at det er viktig for mange å ha muligheten til å ta videreutdanning.

– I løpet av et langt arbeidsliv skal mange over i nye stillinger som krever annen kompetanse. Mange har behov for å ta lederutdanning etter hvert som de får mer ansvar. I tillegg har arbeidsgivere behov for at ansatte henger med, for eksempel på digitalisering og kunstig intelligens, som man ikke lærte så mye om for 20-30 år siden, sier hun.  

Studielån hjelper

Lise Løvereide har bakgrunn som sykepleier, men har alltid hatt lyst til å starte for seg selv og jobbe med innovasjon og ledelse. Den muligheten fant hun hos NTNU, hvor hun kan ta studier digitalt og med korte, intensive samlinger.

Lise Løvereide har hatt stort utbytte av videreutdanningen, men økonomien gjør at hun ikke har fått fullført mastergraden. Det vil mulighetene til studielån kunne gjøre noe med. Foto: Line Owren

Fra før har Lise en master i helsevitenskap. Nå har hun kommet langt på en master i organisasjon og ledelse med spesialisering i relasjonsledelse.

Hun er ikke i tvil om at et studielån til kortere utdanninger vil kunne gjøre det lettere for henne å komme i mål med graden.

– Absolutt. Fram til nå har jeg brukt hundretusener fra egen lomme for å ta utdannelsen. Det hadde vært mye enklere om jeg kunne fått et lån. 

Attraktiv på jobbmarkedet

Løvereide forteller at hun har hatt stort utbytte av videreutdanningen allerede.

– Bare etter å ha tatt tre emner fikk jeg mye bedre tilslag på jobbsøknadene mine

.Hun fikk først jobb i et oppstartsselskap som gikk konkurs under pandemien. Deretter jobbet hun som prosjektleder i et innovasjonsselskap som utvikler droner. Her arbeidet hun i skjæringspunktet mellom offentlig helse og privat næringsliv.

– Fagene i teknologi og forretningsledelse har gitt meg et uvurderlig fundament til å forstå begge verdener, forteller Løvereide.

I dag er hun selv gründer.

– Videreutdanningen ga meg kunnskap og trygghet til å starte for meg selv. Og nå har jeg etablert to ulike selskap. Det hadde jeg ikke hatt kompetanse og selvtillit til ellers.

Endringar i Lånekassens forskrifter for studieåret 2024-2025

Lån for vaksne som tar kortare utdanningar:
Korte vidareutdanningar gir i dag ikkje rett til lån og stipend frå Lånekassen. Kunnskapsdepartementet vil utvide utdanningsstøtteordningane frå våren 2025. Studentar som tar kortare utdanningar kan få eit lån med løpande rente. Storleiken på lånet vil vere avhengig av omfanget på utdanninga i studiepoeng, og ikkje kor lang tid søkaren brukar på utdanninga. Det nye lånet er tiltenkt vaksne som vil ta kortare og meir fleksible utdanningar mens dei er i jobb.

i

Fakta

Lånekassen
En ny og mer fleksibel låneordning for kortere utdanninger ventes i løpet av våren 2025.

Inntil ny ordning er på plass, kan du søke støtte til videreutdanning dersom du tar 15 studiepoeng eller mer i semesteret. Du kan få støtte i inntil åtte år til sammen, inkludert de årene du har fått støtte tidligere. Har du lån i Lånekassen fra før og tar deltidsutdanning, vil du fortsatt få regning på det gamle lånet. Les mer på lanekassen.no.

Arbeidsgiver
Ofte betaler arbeidsgiver for etter- og videreutdanning de anser som relevant for din jobbutførelse, eller for din karriereutvikling i bedriften. Som et personalpolitisk virkemiddel er dette en god investering for arbeidsgiver, siden det øker bedriftens samlede kompetanse. Det kan gis skattefritak for kostnader som arbeidsgiver dekker i forbindelse med videreutdanning.
Les mer under pkt. 11. Arbeidsgivers fradragsrett på skatteetaten.no.

Fagforeninger
Mange fagforeninger har utdanningsfond eller stipendordninger for medlemmer som ønsker å ta videreutdanning. Er du medlem av en fagforening, ta kontakt med den.

Statlige finansieringsordninger
Statlige finansieringsordninger varierer over tid, men den største akkurat nå er satsingen på videreutdanning for lærere:
Kompetanse for kvalitet.
Les mer på udir.no.

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.