Nytt studietilbud kan få sykepleiere med utenlandsk utdanning i jobb

Stine Kristoffersen sitter ved skrivebordet, foto

–  I utdanningen inngår to praksisperioder; en i eldreomsorgen og en innen psykisk helse. Foto: Colourbox

Mange sykepleiere med utdanning fra utlandet får ikke brukt kompetansen sin fullt ut i Norge. Det er synd, for Norge mangler nesten 7000 sykepleiere. I 2035 kan mangelen ha økt til 28 000, ifølge beregninger fra SSB. Derfor har NTNU, Trondheim kommune og Statsforvalteren i Trøndelag i fellesskap fått på plass en kompletterende utdanning for sykepleiere som har utdanning fra land utenfor EU eller EØS.

Tekst: Hanne Strypet

Det nye studietilbudet «Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS» starter opp høsten 2022 og har søknadsfrist 15. april. Statsforvalteren i Trøndelag bidrar med 2,2 millioner, slik at utdanningen ikke vil koste studentene annet enn semesteravgift. Formålet med utdanningen er å gi personer med sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS mulighet til å bruke utdannelse og kompetanse sin og samtidig avhjelpe sykepleiermangelen i helsetjenestene.
– Å raskt kunne ta i bruk ressursen som ligger i at sykepleiere fra andre land kan få oppjustert sin kompetanse slik at de får godkjent sin utdanning i Norge, er ett av virkemidlene vi setter i verk for å sørge for at vi har nok helsepersonell og personer som kan gi de nødvendige tjenestene på helse- og omsorgsområdet, sier Thea Hennie Kveinå, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag.

 

Ta kompetansen i bruk

De som har en sykepleierutdannelse fra land utenfor EU eller EØS får ikke alltid autorisasjon som sykepleiere i Norge. Noen jobber som helsefagarbeidere eller på andre områder innen helse og omsorg, og andre jobber i helt andre yrker og sektorer.

– Kompetansen disse personene har er kjempeviktig for oss, og vi ønsker jo at de skal få bruke sin utdannelse her i Norge.

Dette er kompetente og kvalifiserte sykepleiere som vi ønsker inn i kommunehelsetjenesten som sykepleiere, ikke bare som helsefagarbeidere. Vi vet at det mangler mange sykepleiere i kommunehelsetjenesten generelt, og da er det viktig at vi bruker så mange vi kan, sier Gørill Tranås, Kommunesykepleier i Trondheim kommune.

Kommunen tok derfor kontakt med NTNU med spørsmål om å opprette en utdanning som dekker fagområder som sykepleierutdanninger fra land utenfor EU/EØS mangler for å søke om autorisasjon som sykepleiere i Norge. Det er Helsedirektoratet som behandler søknader om autorisasjon i etterkant av studiet.

Utfyller utdanningen fra utlandet

Innholdet i den kompletterende utdanningen bygger på forskrift om tilleggskrav for helsepersonell og på forskrift om retningslinje for sykepleierutdanning.

Ann Oddrun Medby, faglig ansvarlig for studiet. Foto: NTNU

– Områdene som dekkes av utdanningen er blant annet kunnskap om organisering av helsetjenesten, kulturforståelse, sykepleie i Norge, helsefremming og forebygging og legemiddelhåndtering. Utdanningen har også to praksisperioder; en i eldreomsorgen og en innen psykisk helse, forteller Ann Oddrun Medby, førstelektor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU og faglig ansvarlig for utdanningen.

i

FAKTA

Videreutdanningen Kompletterende utdanning for sykepleiere har 40 plasser og starter opp høsten 2022. Det er et deltidsstudium på 60 studiepoeng som går over 1,5 år.

Søknadsfristen er 15. april.

Du finner informasjon om studiet, hvem som kan søke og hva som kreves for å bli tatt opp på nettsidene til studieprogrammet.

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.