Studér ved siden av jobb!
Hos NTNU VIDERE kan du ta alt fra et enkeltkurs på 7,5 studiepoeng til en hel mastergrad. Vi har studenter fra hele landet og kurs for de fleste yrkesgrupper.

Se studietilbudet

Fleksibel undervisning

Kursene er som regel tilrettelagt for at du skal kunne jobbe ved siden av:

  • Samlingsbasert undervisning
  • Nettstudier
  • Nettstudier med samlinger

I mange tilfeller er det slik at du søker opptak til ett og ett kurs, som du så kan sette sammen til for eksempel en mastergrad. På den måten kan du selv bestemme framdriften på studiene.

Se studietilbudet

Interessert i å vite mer?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Finansiering

Under finner du tips om finansiering av etter- og videreutdanning.

Lånekassen

Du kan søke støtte til videreutdanning hos Statens Lånekasse dersom du tar 15 studiepoeng eller mer i semesteret. Du kan få støtte i inntil åtte år til sammen, inkludert de årene du har fått støtte tidligere. Har du lån i Lånekassen fra før og tar deltidsutdanning, vil du fortsatt få regning på det gamle lånet. Les mer på lanekassen.no.

Arbeidsgiver

Ofte betaler arbeidsgiver for etter- og videreutdanning de anser som relevant for din jobbutførelse, eller som et grunnlag for din karriereutvikling i bedriften. Som et personalpolitisk virkemiddel er dette ofte en svært god investering for en arbeidsgiver, siden det øker bedriftens samlede kompetanse. Det kan gis skattefritak for kostnader som arbeidsgiver dekker i forbindelse med videreutdanning.

Les mer under pkt. 11. Arbeidsgivers fradragsrett på skatteetaten.no.

Fagforeninger

Mange fagforeninger har utdanningsfond eller stipendordninger for medlemmer som ønsker å ta videreutdanning. Er du medlem av en fagforening, ta kontakt med den.

Statlige finansieringsordninger

Statlige finansieringsordninger varierer over tid, men den største akkurat nå er satsingen på videreutdanning for lærere:
Kompetanse for kvalitet. Les mer på udir.no.

Studietilbud:

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.