På rett kurs med havvind

Foto av Tjerand Silde i en trapp.

Mangel på folk med tilstrekkelig kompetanse kan bremse satsingen på havvind i Nordsjøen. NTNU tilbyr videreutdanning som kan avhjelpe problemet. Illustrasjonsfoto: Mostphotoes.

Den enorme satsingen på havvind gjør Nordsjøen til området for et nytt industrieventyr. Men havvind kan fort få en lei motvind på grunn av mangel på kompetanse og folk. Våren 2023 gjennomførte NTNU det første kurset for ansatte i olje- og gassnæringen som ønsker å videreutvikle sin kompetanse mot et av de viktigste satsingsområdene for energi i Norge.

Tekst: Per-Steinar Moen

Allerede i dag omsetter den norske leverandørindustrien innen havvind for rundt 30 milliarder kroner årlig. Men dette blir småpenger sammenlignet med framtidens investeringer: Bare i Norge har regjeringen et ønske om at det skal produseres 30 gigawatt (GW) innen 2040, som er tilnærmet en dobling av dagens vannbaserte energiproduksjon. Storbritannia går enda hardere til verks og ønsker å produsere 50 GW i løpet av åtte år. Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia vil tidoble havvindproduksjon til minst 150 GW innen 2050.

Satsingen de nærmeste tiårene vil kreve store mengder økonomisk kapital, men også menneskelig kapital. Kompetansen vil i stor grad komme fra energisektoren som allerede er godt etablert ute på Nordsjøen.

Mange av de vel 200.000 som blir sysselsatt av olje- og gassnæringen i Norge besitter kompetanse som vil være nyttig også for store havvindparker.

Digitalisering, drift og vedlikehold av styringssystemer for havvindparker er et av områdene som pekes ut hvor norsk industri kan ha et vesentlig fortrinn.

– Leverandørkjeden er flaskehalsen

Nils Petter Lillebø tok introduksjonskurset og fordypningskurset om vedlikehold og digitale løsninger av vindparker før sommeren. Han har stilling som Product & Solutions Manager i Goodtech. Han påpeker at for at Norge skal kunne få et fortrinn, må det store investeringer til. Selv om den norske havvindssatsingen virker å være ambisiøs, er for eksempel investeringene på britisk del av Nordsjøen foreløpig langt større.

– Innen offshore vind vil det bli en stor etterspørsel etter kompetanse, både med tanke på potensielle prosjekter i Norge, men også i resten av Europa og andre deler kommer det til å være veldig stor mangel på folk. Det er leverandørkjeden som egentlig er flaskehalsen, sier ingeniøren.

Nils Petter Lillebø, Foto Trude Brun Wilhelmsen

Han har siden 2003 arbeidet i det skandinaviske teknologiselskapet Goodtech, som
blant annet utvikler programvareløsninger for aktører innen olje og gass, landbasert industri og næringsmiddelindustrien – men også havvind, hvor selskapet var involvert i
Hywind Demo-konseptet allerede i 2009 og senest på Hywind Tampen-prosjektet til Equinor.

– Med dette kurset får du en helt annen oversikt over havvind. Vi var fire fra Goodtech, og målet for oss var å løfte kompetansen og ikke bare være veldig konsentrert på det vi allerede leverer, men å lære om vind generelt – hvordan ting henger sammen, sier Nils Petter Lillebø.

Mye likt, mye forskjellig

Han mener at det kommer til å gå fint å flytte over folk fra olje og gass til havvind, men det krever domenekunnskap, en forståelse av hva havvind er.

Fordi nedbetalingen av investeringene går over langt lengre tid enn tilsvarende installasjoner innen olje og gass, er et av de viktigste utfordringene å få ned drift- og vedlikeholdskostnadene.

– Mange tenker kanskje at havvind bare er noen turbiner der ute – men det er veldig mye mer i miksen enn det. Blant annet må hele næringen arbeide for løsninger som får ned vedlikeholdskostandene. Derfor er slike kurs viktig for å løfte forståelsen for offshore vind, sier han.

Ny innsikt

En annen deltaker var elektroingeniør Goutham Aditya Devaguptapu fra selskapet Aibel i Stavanger. Han har også tidligere erfaring fra havvindprosjekter, blant annet i forbindelse med anbudsprosesser fra sin tidligere jobb. På tross av en del erfaring fra feltet fra før av, gav kurset han mye ny innsikt.

Foto av fysioterapeut Anne Marie Selboskar Selven ved kontorpulten

Goutham Aditya Devaguptapu Foto: Privat

–  Dette kurset har overgått mine forventninger på flere måter. Innholdet var godt strukturert og gav en dyp forståelse for de unike sektorene og emnene, slik som ting man bør ta hensyn til i design-fasen til utfordringer knyttet til drift og vedlikehold. Denne kunnskapen bygger bro mellom min bakgrunn innen olje og gass og den voksende fornybarsektoren. Å kunne følge med på opptak av foredragene, var også komfortabelt og nyttig. Jeg er virkelig takknemlig for muligheten til å delta på dette kurset, sier han.

Han påpeker også nytten av å treffe andre som arbeider med havvind.
– Nettverksbyggingen var en avgjørende del av dette tverrfaglige kurset. Vi fikk innsikt fra ulike perspektiver og andre tekniske disipliner. Vi lærte av hverandre, sier elektroingeniøren.

Teoretisk med praktisk relevans

Strukturingeniør Oda Emilie Nilseng Danielsen var en av to deltakere fra selskapet Sevan SSP, et teknologiselskap med 30 ansatte i Norge som har spesialisert seg på å utvikle flytende plattformer. Selskapet har lang erfaring fra olje og gass, men satser nå på grønnere energi med utviklingen av sitt eget flyterkonsept for havvind, SWACH.

Foto av fysioterapeut Anne Marie Selboskar Selven ved kontorpulten

Oda Emilie Nilseng Danielsen. Foto: Sevan SSP 

– Jeg var spent på hvor lett det var å knytte kurset opp mot det vi faktisk gjør, men ble veldig fornøyd. Vi gikk veldig i dybden i teorien, samtidig som professorene var veldig flinke til å svare på spørsmål på hvordan vi kan bruke dette i arbeidet vårt med utviklingen av løsninger for havvind.

Kurset var helt up-to-date.

Som strukturingeniør ser hun at kunnskapen om byggingen og drift av havvindparker er i konstant utvikling, som gjør det desto viktigere å komme tett på andre som arbeider med havvind.

– Først nå ser vi hvordan de flytende vindparkene oppfører seg over tid, og vi kan bruke denne kunnskapen til å optimalisere designet tidlig i designprosessen, noe som øker muligheten til å spare kostnader på sikt, sier hun.

Kurset bestod av en felles introduksjon til havvind, samt fordypningstemaer som dynamisk konstruksjonsanalyse, elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon, digitale løsninger for drift og vedlikehold, og bærekraftig utvikling.

Les mer om kurstilbudet i havvind

i

FAKTA

Etter- og videreutdanning i havvind

Moduler:

  1. Innføring i offshore vind (UT0 - 3,5 studiepoeng) – samlingsbasert
  2. Fordypning (4 studiepoeng) – digital undervisning – velg en av fire

Velg en av følgende fordypninger:

  • UT1 Dynamisk konstruksjonsanalyse av offshore vindturbiner
  • UT2 Elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon
  • UT3 Digitale løsninger for drift og vedlikehold av offshore vindparker
  • UT4 Bærekraftig utvikling av offshore vindkraft

Oppstart i januar 2024. Ingen kursavgift.

Les mer om kursserien:  https://www.ntnu.no/web/videre/havvind

Her kan du søke opptak til Introduksjonskurset i havvind

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Vant innovasjonspris

Vant innovasjonspris

Siden 2021 har Lise Skogstad tatt videreutdanning. Hun tar en master i teknologiledelse og digital omstilling. Nylig gikk hun helt til topps i intern innovasjonskonkurranse.

Studier i skvis mellom jobb og familie

Studier i skvis mellom jobb og familie

Har du vurdert å starte på en videreutdanning, men er usikker på om du fikser det i kombinasjon med familie og jobb? Her får du nyttige tips fra flere av våre videreutdanningsstudenter som har erfaring med nettopp det.

Klar for å gå videre?

Klar for å gå videre?

Er du i en jobb du hvor du trives og ser for deg å være i mange år framover?  Vil jobben du har være slik den er nå i framtida? Fikser du den fremtidige versjonen av jobben din?

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.