Populære videreutdanningsstudier

Greier du å gjette hvilke fagområder som er mest aktuelle når vi snakker om videreutdanning? Foto: Anne Line Bakken/NTNU

Greier du å gjette hvilke fagområder som er mest aktuelle når vi snakker om videreutdanning? Foto: Anne Line Bakken/NTNU

Du har sikkert hørt det du også, i festtaler og ved mange andre anledninger, hvor viktig det er at arbeidstakere i Norge får mulighet til å ta etter- og videreutdanning. Har du tenkt på hva du selv kan ta videreutdanning i?

Tekst: Anne-Gunn Bakken

NTNU står for livslang læring

NTNU er blant de største og viktigste tilbyderne av videreutdanning på universitetsnivå i Norge. Antall personer som får kompetanseheving hos oss øker jevnlig, selv om koronapandemien har medført at noen studietilbud, særlig for helsesektoren, har blitt vanskelig å gjennomføre de to siste årene.

Tabell

Videreutdanningsstudenter studerer på deltid, og mange tar bare noen få studiepoeng. Dersom vi gjør om alle studiepoengene disse studentene har tatt til helårsenheter ser vi jevnt høye tall. Den plutselige økningen i 2016 skyldes at NTNU fusjonerte med høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. 

Mange om beinet

Hva er det folk har lyst til å lære når de bestemmer seg for å ta mer utdanning i voksen alder, og gjerne ved siden av jobb? Greier du å gjette hvilke fagområder som er mest aktuelle når vi snakker om videreutdanning? Nedenfor finner du ei liste med åtte av våre aller mest søkte studietilbud.

 1. Programmering: Dette er et nettstudium for lærere som jobber i ungdomsskolen eller i videregående skole. Som deltaker vil du lære både å programmere selv (Python) og du vil få inspirasjon til hvordan programmering kan brukes som et konstruktivt og kreativt verktøy i forskjellige skolefag. I 2018 tilbød NTNU 100 plasser på dette studiet, i 2019 og 2020 hadde vi 200 plasser og i 2021 hele 300 plasser. Studiet har også blitt omarbeidet og tilpasset olje-, gass- og leverandørindustrien og da fikk ca. 50 av 150 søkere plass. Under koronapandemien ble studiet i tillegg tilbudt nyutdannede, arbeidsledige og permitterte, og 100 av ca. 175 søkere fikk plass. Se også www.viderebloggen.no/kunnskap-om-programmering-lofter-undervisningen
 2. Organisasjon og ledelse er et svært fleksibelt masterprogram for deg som har eller ønsker å ta lederansvar. Det geniale er at du kan velge å ta bare enkeltemner eller fullføre hele masterprogrammet. Høsten 2021 tilbød vi totalt 22 forskjellige kurs innen programmet. Undervisningsformen tilpasses innholdet i emnet som undervises og det varierer hvor mange deltakere vi kan ta opp på de enkelte emnene. Høsten 2021 mottok vi hele 1360 søknader og dessverre måtte vi gi avslag til en del søkere. Vi mottar særlig mange søknader til basisemnene og emnene innen relasjonell ledelse. Se også www.viderebloggen.no/en-fornoyelse-a-studere-som-voksen
 3. Førstetrimester ultralyd for jordmødre: I Norge er det kun NTNU som gir ultralydutdanning til jordmødre. Sommeren 2020 ble det besluttet at alle gravide skal ha mulighet til å få en ekstra ultralydundersøkelse hos jordmor i uke 12. Jordmødre med ultralydutdanning fra før 2021 hadde ikke kompetanse til å gi den nye undersøkelsen. Det førte til umiddelbar utvikling av det nye emnet Førstetrimester ultralyd for jordmødre. Til nå er ca. 141 jordmødre tatt opp på videreutdanningen og 97 har fullført. For mer informasjon om NTNUs videreutdanningstilbud innen fosterdiagnostikk, se www.viderebloggen.no/ultralydmodrene-en-suksesshistorie
 4. Eiendomsutvikling og –forvaltning: Store verdier er bundet i private og offentlige bygg og annen eiendom og det er mye å spare på god forvaltning av disse verdiene. Deltakerne på studiet har svært forskjellig utdanningsbakgrunn. Studentene møtes på samlinger i Trondheim, Oslo og på Røros, og studiet varer i tre år. De lærer å jobbe med utvikling, drift og vedlikehold av bygg og eiendom i et livsløpsperspektiv. Høsten 2021 fikk 27 av 96 søkere studieplass. Se også www.viderebloggen.no/kommunen-trengte-mer-eiendomskompetanse
 5. Avansert sykepleie: Dette er en samlingsbasert videreutdanning på deltid. Studiet går over to år og kvalifiserer sykepleiere til å utøve spesialsykepleie til pasienter med sammensatte, akutte og langvarige sykdomstilstander. Opptak skjer hvert annet år, og det er gjerne tre søkere til hver av de 30 studieplassene. Se også www.viderebloggen.no/ekstra-kunnskap-ga-okt-trygghet-jobben
 6.  Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner: Når Statens vegvesen setter i gang planlegging og bygging av nye vegprosjekter, skal det alltid gjøres en “trafikksikkerhetsrevisjon”. For eksisterende veger gjøres det i tillegg “trafikksikkerhetsinspeksjoner”. I samarbeid med Statens vegvesen og Vegdirektoratet tilbyr NTNU derfor videreutdanningsemnet “Trafikksikkerhetsrevisjoner og –inspeksjoner». Tema i utdanningen er bl.a. ulykkesanalyse, effektanalyse av tiltak og risikovurderinger. Dette er et studietilbud med 25 plasser årlig og i 2022 var det hele 44 søkere.
 7. VDC-Certificate Program Norge gir kunnskap om Virtual Design and Construction (VDC) tilpasset norsk byggenæring. VDC er et helhetlig rammeverk for å jobbe tverrfaglig med prosjektplanlegging og gjennomføring i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Målet er å sikre at prosjektene planlegges og gjennomføres for høyest mulig verdi. Utdanningen tilbys i samarbeid med Stanford Center for Professional Development og har vært svært etterspurt. Hittil har utdanningen vært kjørt to ganger med ca. 200 deltakere pr gang. Les mer om VDC på www.viderebloggen.no/vdc-etterspurt-kunnskap-i-byggenaeringen
 8. Helseinformatikk: IT blir stadig viktigere i alle deler av helsevesenet og med det vokser behovet for økt kompetanse. Det spesielle med dette masterprogrammet er at yrkesutøvere med helsefaglig og IT-faglig bakgrunn studerer helseinformatikk sammen. Hensikten er å øke den gjensidige forståelsen for utfordringene innenfor dette krevende fagområdet. Selv om det er mulig å ta enkeltemner har interessen for å ta hele masterstudiet økt jevnt og trutt over flere år – særlig blant personer med helsefaglig utdanning. Våren 2022 tok vi opp 218 studenter fordelt på 5 emner, og hele 32 studenter søkte opptak til selve masteroppgaven. Vi ønsker likevel flere søkere med IT-faglig bakgrunn til dette studiet. Se www.viderebloggen.no/trenger-informatikere-helsekunnskap

Lurt å søke tidlig

Hva bestemmer hvem som får studieplass når det er så mange om beinet? Rangeringsreglene varierer, og på nettsidene våre finner du informasjon om rangeringsregler sammen med opptakskravene. På noen videreutdanningsstudier er det slik at dersom søkerne fyller opptakskravene prioriteres de som søkte først. Det kan altså være lurt å søke så tidlig som mulig. Følg oss på Facebook, og registrer deg for nyhetsbrev – da er det lettere å følge med på når studietilbudene åpner for søking.

En ny mulighet

Det hender at vi har ledige plasser på enkeltemner etter søknadsfristen. Det er derfor lurt å følge med på nettsidene våre også etter søknadsfristen, og vi anbefaler å abonnere på våre nyhetsbrev og å følge vår Facebook-kanal facebook.com/videreutdanning 

Alternative studier?

Dersom du for eksempel ønsker å ta lederutdanning tilbyr NTNU hele fire forskjellige masterprogram, se www.ntnu.no/videre/master-i-ledelse. Om du er interessert i prosjektledelse, men ikke får plass på VDC-kurset kan du sjekke ut emner i prosjektledelse tilhørende masterprogrammet i teknologiledelse og digital omstilling: www.ntnu.no/studier/mtdo

i

TIPS

Tips til deg som ønsker å søke på videreutdanning:

 

 1. Les nettsiden til studietilbudet nøye, og merk deg hvilke opptakskrav og anbefalte forkunnskaper som gjelder for studiet.
 2. Sjekk søknadsfristen og pass på at du har dokumentasjon på at du fyller opptakskravene.
 3. Snakk med partner og familie og bli enige om spilleregler for når du kan jobbe med studiene. Det er viktig at de skjønner at dette er noe du må sette av tid til. Se også  www.viderebloggen.no/studere-videre-fa-gode-tips-her
 4. Snakk med arbeidsgiver for å finne ut om du kan bruke deler av arbeidstiden til arbeid knyttet til videreutdanningen.
 5. Sjekk om arbeidsgiver kan betale hele eller deler av utgiftene knyttet til studiet. Se også www.viderebloggen.no/glad-arbeidsgiveren-betaler

 

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Hvordan få til bærekraftig omstilling i praksis

Hvordan få til bærekraftig omstilling i praksis

Bærekraftig omstilling er ikke noe bare en enkelt avdeling på en arbeidsplass kan jobbe med, det må inn i alle ledd, mener Kristine Nørgaard. Hun skriver masteroppgave om bærekraft og innovasjon i Oslobygg.

Videreutdanning ga uante muligheter for både Kristian og arbeidsgiver

Videreutdanning ga uante muligheter for både Kristian og arbeidsgiver

Mange yrkesaktive opplever at behovet for å lære nye ferdigheter øker i takt med endringene i arbeidsmarkedet. Kristian Leversen hadde jobbet i olje- og gassindustrien i flere år, og innså dette behovet samtidig som arbeidsgiveren lyste ut en ny stilling. Videreutdanningsemnet CO2-fangst og hydrogen som energi ga ham mer basiskunnskap og ble også svært verdifullt i hans nye stilling innenfor alternative energikilder og bærekraftige løsninger. 

Videreutdanning kan holde motivasjonen for jobben oppe

Videreutdanning kan holde motivasjonen for jobben oppe

Det at vi har mulighet til å utvikle oss faglig er noe av det viktigste for at vi skal kjenne oss motiverte på jobben. Videreutdanning kan dessuten demme opp for «3-års kløa», mener Henrik Øhrn fra HR Norge.    

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.