Kultur

Produsentens mange roller

Danser på scene mens instruktør ser på, Yay-Images, foto: Diego Cervo

Produsenten må være sceneproduksjonens stødige anker, femarmede blekksprut og smilende smøremiddel, sier førsteamanuensis i teatervitenskap Vigdis Aune. Illustrasjonsfoto: Diego Cervo / yayimages.com

Produsenter for sceneproduksjon må sjonglere mellom mange ulike oppgaver, fra å jobbe med søknader til å sørge for godt samarbeid, markedsføring, og kanskje nok parkeringsplasser.

Vigdis Aune

Vigdis Aune mener det kreves mye av produsentrollen, og ønsker å vise vei med kurset «Produsentkunnskap».

Vigdis Aune, førsteamanuensis i teatervitenskap, beskriver produsenten som sceneproduksjonens stødige anker, femarmede blekksprut og smilende smøremiddel. På kurset Produsentkunnskap for scenekunstproduksjon vil hun gå produsentens oppgaver, rolle og rolleforståelse etter sømmene.

– Innen for etablerte teaterinstitusjoner har produsenten en tydelig definert stilling. Men i alt fra prosjekter i kulturskolen, museers formidlingsavdeling til spel og festivalarrangementer, blir produsenten lett en oppsamler av ulike funksjoner. Det krever mye, sier Aune.

Produksjonens anker

– Hva betyr det at en produsent bør være et stødig anker?
– Med anker tenker jeg på at en ytre ramme må være på plass før produksjonen starter. Det vil si at en har sikret finansiering og at alle søknader, avtaler og kontrakter er i orden, sier Aune.

Og akkurat det med søknader er ikke enkelt. Aune har fått tilbakemelding på at det å skrive søknader for å få midler, er noe mange synes er svært krevende. Samtidig blir det mer og mer viktig å skrive profesjonelle søknader for å vinne fram i konkurransen om kulturmidlene. 

Produksjonens smilende smøremiddel

– I scenekunstproduksjoner i det frie feltet, i semiprofesjonelle produksjoner og i arbeid med barn og unge, består medarbeiderne ofte av mennesker med ulik kompetanse og erfaring. Det er derfor produsenten må være et «smilende smøremiddel» som sørger for god kommunikasjon, sier Aune.

En produsent må være til stede i stort og smått, arrangere møter, skrive referater, få folk til å snakke sammen og samarbeide, slik at produksjonen glir lett og folk kan gjøre det de har lyst til å gjøre.

Er produksjonen utendørs, må en ha en plan B for mat og kostymeskift i backstageområdet dersom det kommer regn. Transport og parkering, toaletter til publikum og annen publikumshåndtering, ligger også ofte til produsentens rolle.

– Og produksjonens blekksprut

Så var det det siste, blekkspruten. Aune sier at hun bruker betegnelsen blekksprut fordi en blekksprut har flere armer som kan gjøre forskjellige ting, men samtidig så må den trekke i en retning.

– En produsent skal koordinere folk med mye arbeidskapasitet og et glødende engasjement; profesjonelle, de som jobber frivillig og lokale initiativtakere og eiere. Ikke uvanlig er det mange sterke interesser og meninger og produsenten må sørge for at de kommer overens og trekker i samme retning.

Aune sier det kan være utfordrende å ivareta det kunstneriske personalet og framdriften i scenekunstproduksjonen og å koordinere det med frivillighetsarbeidet.

Lærer verktøy for planlegging

Planlegging, koordinering og gjennomføring er viktige stikkord, og her vil faglærerne vise hvilke verktøy produsenter trenger for å gjøre dette på best mulig måte. På samlingene vil deltakerne få jobbe med ulike case.

– Det er viktig å definere produsentens rolle i det konkrete prosjektet. Oppgavene varierer veldig fra prosjekt til prosjekt, alt i fra om det er et lukket arrangement, en teaterfestival eller en performance på et museum. Men de samme verktøyene for planlegging og gjennomføring kan brukes i ulike prosjekter.

Opprettholder lokale engasjement

Kulturskolen er blant de som har etterspurt kurset.

Det er mye frivillig kulturaktivitet rundt omkring, men også ildsjeler kan bli slitne. En slik kompetanse kan sikre prosjektenes levedyktighet og opprettholde engasjementet i lokalmiljøet.

Aune forteller at for mange har kurset hjulpet dem ut i arbeidslivet.  
– Jeg ser det også blant våre drama- og teaterstudenter. Det er ikke alltid enkelt å få jobb, med en slik type tilleggskunnskap vil de få flere bein å stå på.

Les mer om kurset Produsentkunnskap for scenekunst.

Tekst: Lisbet Jære, frilansjournalist 

i

Produsentkunnskap

Kurset Produsentkunnskap for scenekunst er på 7,5 studiepoeng går over et halvår. Det har to samlinger på to dager, og det skal skrives en semesteroppgave der deltakerne får god mulighet til å reflektere over egen praktisk erfaring.

Målgruppen for kurset er kunst- og kulturarbeidere og pedagoger som arbeider med scenekunstproduksjon innen profesjonell scenekunst, lokale scenekunstprosjekter og spel, kulturskole, skole og museer og andre formidlingsarenaer. 

Les mer om kurset Produsentkunnskap for scenekunst.

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Vant innovasjonspris

Vant innovasjonspris

Siden 2021 har Lise Skogstad tatt videreutdanning. Hun tar en master i teknologiledelse og digital omstilling. Nylig gikk hun helt til topps i intern innovasjonskonkurranse.

Studier i skvis mellom jobb og familie

Studier i skvis mellom jobb og familie

Har du vurdert å starte på en videreutdanning, men er usikker på om du fikser det i kombinasjon med familie og jobb? Her får du nyttige tips fra flere av våre videreutdanningsstudenter som har erfaring med nettopp det.

Klar for å gå videre?

Klar for å gå videre?

Er du i en jobb du hvor du trives og ser for deg å være i mange år framover?  Vil jobben du har være slik den er nå i framtida? Fikser du den fremtidige versjonen av jobben din?

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no