Per Morten Schiefloe, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap