Ser nye forretningsmuligheter med digital transformasjon

Portrettfoto utendørs Pål Brennhovd

– Jeg må si at jeg som videreutdanningsstudent virkelig har fått kjenne på verdien av erfaringen min, og det har vært høy gjenkjennbarhet i flere fag, sier Pål Brennhovd som til daglig jobber i i Statens havarikommisjon for transport (SHT). Foto: Fartein Rudjord for NTNU

Da Pål tok videreutdanning skjønte han hvor mye han hadde lært gjennom flere år i arbeidslivet. MTM hjalp ham å systematisere det han kunne fra før og ga ham tro på egne evner til raskt å kunne sette seg inn i nye problemstillinger.

Tekst: Øyvind Bjørgum

Etter over 20 års erfaring i maritim bransje hvor han har jobbet med både private og offentlige organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, kjente Pål Brennhovd (50) behov for å få faglig påfyll og nye utfordringer.

– Jeg har alltid vært interessert i å lære, og nå ønsket jeg å få oppdatert min egen kunnskap samt øke muligheten for å gjøre nye ting.

Selv om jeg har en teknisk utdannelse i bunn, så har jeg gjennom mange år i arbeidslivet opparbeidet meg erfaring og kompetanse innen flere områder. Jeg kjente på et behov for å formalisere denne kunnskapen.

– Jeg må si at jeg som videreutdanningsstudent virkelig har fått kjenne på verdien av erfaringen min, og det har vært høy gjenkjennbarhet i flere fag. Det har vært tilfredsstillende å kunne systematisere denne kunnskapen – finne knagger å henge ting på! Jeg har fått bekreftet at jeg kan sette meg inn i andre problemstillinger enn de jeg vanligvis jobber med, samtidig som jeg har fått tilført enda mer kunnskap, særlig i bredden.

Å lede innovasjon

MTM er et toårig executive masterprogram med vekt på ledelse av teknologi- og kunnskapsdrevet innovasjon. Studiet er et samarbeid mellom NHH i Bergen og NTNU i Trondheim. For Pål, som ønsket å fordype seg i ledelsesfag, og samtidig ønsket en teknologisk forankring, passet MTM-programmets innhold og oppbygning meget godt.

På Brennhovd synes det var fint å få faglig påfyll både fra NTNU, NHH og MIT i en og samme utdanning. Foto: Fartein Rudjord

– Jeg valgte MTM hovedsakelig av tre årsaker:
  • studiet kombinerer fag og kunnskap fra NHH med en teknologivinkling
  • studiets fokus på entreprenørskap og innovasjon
  • muligheten til å ta et semester som fulltidsstudent hos MIT Sloan i Boston
NHH og NTNU har i over 20 år samarbeidet om MTM-programmet. Det første året av MTM er samlingene og undervisningen fordelt mellom NHH i Bergen og NTNU i Trondheim. Ved NHH undervises det i fag som NHH er gode på som endringsledelse, strategisk ledelse, økonomi og finans, mens NTNU har ansvaret for fag som teknologibasert innovasjon og entreprenørskap, produktutvikling og bærekraft. For Pål var dette samarbeidet svært avgjørende når han søkte MTM.
– For meg var kombinasjonen NTNU og NHH attraktiv. Jeg kjente NTNU godt i og med at jeg har sivilingeniørgraden min derfra, og jeg visste at NHH er dyktige på økonomi, finans og strategi som var temaer jeg ville få mer kunnskap om.

– Jeg må særlig fremheve forelesningene om strategi og forretningsmodeller, jeg tenkte bare «Yes, dette er dødskult!»

Autonome skip – nye forretningsmodeller?

MTM-programmet avsluttes med en masteroppgave hvor det legges stor frihet i valg av problemstilling. For Pål var det et sterkt ønske å jobbe med et tema som var relevant for hans bakgrunn samtidig som det utfordret ham til å tenke nytt. Under arbeidet med masteroppgaven får studentene støtte av en faglig veileder som har forskningskompetanse relatert til tematikken.

– I arbeidet med masteroppgaven så ville jeg koble noe som var relevant fra min bakgrunn opp imot et tema som utfordret meg. Jeg valgte å se på fremvekst av en ny teknologi, autonome skip, og hvilke nye forretningsmodeller dette medfører for etablerte selskaper i maritim sektor. I bunn og grunn handler dette om digital transformasjon og hvordan dette påvirker forretningsmuligheter.

– Jeg må også si at jeg er meget fornøyd med veilederen min fra NHH. Hun er meget dyktig og en internasjonalt ledende forsker innenfor tematikken jeg skrev om – det var rett og slett inspirerende og en fornøyelse å samarbeide med henne!

– Jeg kunne så klart valgt en mer teknologisk retning på masteroppgaven, men da jeg fikk muligheten til å jobbe med forretningsmodeller og dermed innsikt i et nytt område så valgte jeg dette. Er ikke poenget med videreutdanninger at man skal lære noe nytt da?

Bra samlinger

– Avslutningsvis så vil jeg også si at samlingene i programmet var kjempefine og artige. Det var bra forelesere og mange gode bidrag fra medstudenter underveis som gjorde at vi fikk veldig mange gode samlinger. Disse diskusjonene fortsatte over middagen på kvelden, over gåturer og også når vi har møttes i etterkant av studiet.

i

FAKTA

Master of Technology Management (MTM) er et executive masterprogram med vekt på teknologi- og kunnskapsdrevet innovasjon. Et internasjonalt semester, på heltid eller deltid, med opphold ved MIT Sloan School of Management, Stanford University, National University of Singapore, IfM University of Cambridge, Syddansk Universitet eller Chalmers, er en integrert del av studiet.

Målgruppen for studiet er sivilingeniører, siviløkonomer og andre med fagutdanning på masternivå som ønsker å nå til topps i nåværende eller annen organisasjon.

Les mer om Master of Technology Management (MTM)

Les også

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.