Skrev master om endring

Studentene prøvde ut metodikken i praksis i Nidelva forrige torsdag. Foto: Atle Harby.

Ronny Nordvik er mye på farten. Her er han hjemme Trondheim, utenfor det nye Abels hus i Teknobyen. Foto: Anne-Line Bakken

I en verden som stadig endres er kompetanse om endring blitt ettertraktet. Ronny Nordvik skrev master i endringsledelse samtidig som arbeidsplassen gikk gjennom en stor omstrukturering.

Tekst: Ingrun Furuhaug

Ronny Nordvik startet på masterprogrammet i organisasjon og ledelse i 2015, samtidig som arbeidsplassen hans Mundipharma var i starten av en større endringsprosess. Fra å være fire nordiske organisasjoner, skulle legemiddelselskapet bli til én felles nordisk organisasjon. De ønsket en mer effektiv og økonomisk drift i et krevende marked.

Nordvik har alltid vært interessert i endringsprosesser og da han bestemte seg for faglig påfyll, var det naturlig å ta utgangspunkt i endringen på egen arbeidsplass. Høsten 2017 leverte han masteroppgave i organisasjon og ledelse med spesialisering i Innovasjon og endringsledelse.

Kommunikasjon

Til daglig er Nordvik leder for samfunns- og myndighetskontakt i Mundipharma. Han jobber med prising av legemidler, markedsgodkjenninger, anbud og all nødvendig kontakt inn mot norske helsemyndigheter. Han sitter i den norske ledergruppen og har fulgt endringsprosessen på arbeidsplassen tett.

–  Hvilken innvirkning hadde studiene på jobben din?
– Jeg brukte helt klart elementer og modeller av det jeg lærte underveis. Det ga meg en lettere forståelse av hva som skulle gjøres og det jeg gjorde ble mer profesjonalisert.

Under omstruktureringen bedriften gikk gjennom var god kommunikasjon svært viktig. Ansatte måtte informeres om endringer som kom og hva det betydde for den enkelte. Han forteller glødende om hvor viktig kommunikasjon er i endringsprosesser.

Det var helt spesielt å sitte og kjenne på kroppen hva kommunikasjon betydde, samtidig som man lært om det akademisk og teoretisk.

– Man må være klar og tydelig på hvor man skal, være åpen og transparent gjennom hele prosessen og sørge for medvirkning. Det var helt spesielt å sitte og kjenne på kroppen hva kommunikasjon betydde, samtidig som man lært om det akademisk og teoretisk, sier Nordvik.

En verden i endring

Edmonia Baker

Edmonia Baker, forsker ved Instituttet for Fremtidsforskning i København. Foto: Lisbet Jære

Dagens ledere og organisasjoner må forholde seg til en verden som preges av kontinuerlig endring. Endring er ikke noe nytt i seg selv, men det nye er hvor raskt det skjer. En av megatrendene i vår tid er akselerasjon og kompleksitet, sier framtidsforsker Edmonia Baker og forteller at telefonen brukte 75 år på å nå 50 millioner brukere, Facebook brukte tre og et halvt år og for Pokemon Go tok det kanskje bare en helg.

Nordvik sier han merker krav til endring daglig i jobben sin. Hoveddelen av arbeidet med å skape et felles nordisk selskap er nå ferdig, men endringskompetansen han har tilegnet seg har han god bruk for: 

– I dag er jo endring noe som skjer hele tiden. Kunnskapen fra studiet, og erfaringen jeg har fått av å ha vært gjennom en større endringsprosess, bruker jeg daglig. I jobbsammenheng spør vi oss kontinuerlig om det er slik vi skal gjøre det – eller om vi kan endre noe slik at det blir enda bedre. Det kan være store eller helt minimale ting, men fokuset på endring er der hele tiden.

Fleksibelt opplegg

Nordvik påpeker at det fleksible studieopplegget i masterprogrammet passet han godt. Det var korte samlinger på to-tre dager som han kunne kombinere med jobben sin, og programmet var bygd opp av flere mindre kurs med avsluttende eksamen, slik at han kunne konsentrere seg om et begrenset pensum om gangen. Nordvik bor i Trondheim, jobber på Lysaker og reiser mye i jobben sin. Han brukte ofte kvelder på studiene.

– Jeg reiser mye og mesteparten av masteroppgaven ble faktisk skrevet på hotellrom i Oslo eller i utlandet, sier han og ler.

Studenter på kurs i Miljødesign i vassdrag jobber ute i elva

Ronny Nordvik sier masterstudiet har gitt han et bredere perspektiv, og at han har bruk for kompetanse om endring daglig i jobben sin. Foto: Anne-Line Bakken

Det var arbeidsplassen som betalte studiet, og han fikk fri til å dra på kurssamlinger. Men etter en samling var det som regel en del å ta igjen på jobben, så da måtte han ta i bruk noen kvelder og helger for å holde tritt. Han forteller at det til tider har vært svært intenst å ha studier ved siden av full jobb, men også veldig givende.

Høyt nivå

– Kursene var så bra – jeg må si at nivået var ekstremt bra! Det var også veldig artig å møte erfarne folk fra andre bransjer og jobber, både fra offentlig og privat. Diskusjonene og den sosiale kontakten under samlinger og middager satte jeg stor pris på, sier Nordvik.

Han var til dels overrasket over hvor høyt nivå det var på undervisningen, for han trodde ikke på forhånd at NTNU brukte de beste foreleserne til dette. Men han merket at foredragsholderne synes det var artig å undervise voksne og tror det kan komme av at voksne med erfaring har perspektiv å sette kunnskapen inn i.

– Har du råd til andre som ønsker å ta en tilsvarende utdanning?
– Jeg anbefaler det på det sterkeste, man får utvidet horisonten, blir oppdatert på ny kunnskap og ny forskning. Det gir rett og slett et bredere perspektiv på ting. Jeg har for eksempel blitt mer opptatt av kritisk tenking rundt strategier og teorier og stiller flere spørsmål. Det gir en ekstra dybde, avslutter Nordvik.

Har du lyst til å studere Innovasjon og endringsledelse? Les mer om studiet!

i

Organisasjon og ledelse

Fleksibelt masterprogram. Undervisningen er samlingsbasert og du tar ett og ett kurs som tilsammen kan settes sammen til en hel mastergrad. Det er seks spesialiseringer å velge mellom:

Studentene kommer både fra privat og offentlig sektor, fra ulike bransjer og fagfelt, og fra små og store virksomheter i hele landet.

Les mer om masterprogrammet i organisasjon og ledelse

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Lærer å lede digitale prosesser

Lærer å lede digitale prosesser

Tone Gunnersen og Tor A. Isene er skoleledere som tar digitalisering på alvor. I november var de på samling utenfor Oslo, på Digitalisering og ledelse i skolen.

Får oppdatert kunnskap og nytt nettverk

Får oppdatert kunnskap og nytt nettverk

Det hamres og sages i en verkstedhall på Kuben, Oslos største videregående skole med rundt 1800 elever. Her jobber Lars Skaiaa, Trond Berg og Kjetil Hardal som faglærere. Ved siden av tar de videreutdanning ved NTNU.

Take Credit – et heldigitalisert studium

Take Credit – et heldigitalisert studium

Studentene ved det nettbaserte engelskstudiet «Take Credit» får i tillegg til undervisningskompetanse også et digitalt verktøyskrin med seg til bruk i klasserommet.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no