Skrev master om endring

Studentene prøvde ut metodikken i praksis i Nidelva forrige torsdag. Foto: Atle Harby.

Ronny Nordvik er mye på farten. Her er han hjemme Trondheim, utenfor det nye Abels hus i Teknobyen. Foto: Anne-Line Bakken

I en verden som stadig endres er kompetanse om endring blitt ettertraktet. Ronny Nordvik skrev master i endringsledelse samtidig som arbeidsplassen gikk gjennom en stor omstrukturering.

Tekst: Ingrun Furuhaug

Jonny Nordvik startet på masterprogrammet i organisasjon og ledelse i 2015, samtidig som hans daværende arbeidsplass Mundipharma var i starten av en større endringsprosess. Fra å være fire nordiske organisasjoner, skulle legemiddelselskapet bli til én felles nordisk organisasjon. De ønsket en mer effektiv og økonomisk drift i et krevende marked.

Nordvik har alltid vært interessert i endringsprosesser og da han bestemte seg for faglig påfyll, var det naturlig å ta utgangspunkt i endringen på egen arbeidsplass. Høsten 2017 leverte han masteroppgave i organisasjon og ledelse med spesialisering i Innovasjon og endringsledelse, (Spesialiseringen har endret navn til  Organisasjon, samfunn og endring).

Kommunikasjon

Mens han studerte var Nordvik leder for samfunns- og myndighetskontakt i Mundipharma, satt i den norske ledergruppen og fulgte endringsprosessen på arbeidsplassen tett.

– Jeg brukte helt klart elementer og modeller av det jeg lærte underveis. Det ga meg en lettere forståelse av hva som skulle gjøres og det jeg gjorde ble mer profesjonalisert.

Under omstruktureringen bedriften gikk gjennom var god kommunikasjon svært viktig. Ansatte måtte informeres om endringer som kom og hva det betydde for den enkelte. Han forteller glødende om hvor viktig kommunikasjon er i endringsprosesser.

Det var helt spesielt å sitte og kjenne på kroppen hva kommunikasjon betydde, samtidig som man lært om det akademisk og teoretisk.

– Man må være klar og tydelig på hvor man skal, være åpen og transparent gjennom hele prosessen og sørge for medvirkning. Det var helt spesielt å sitte og kjenne på kroppen hva kommunikasjon betydde, samtidig som jeg lærte om det akademisk og teoretisk, sier Nordvik.

En verden i endring

Edmonia Baker

Edmonia Baker, forsker ved Instituttet for Fremtidsforskning i København. Foto: Lisbet Jære

Dagens ledere og organisasjoner må forholde seg til en verden som preges av kontinuerlig endring. Endring er ikke noe nytt i seg selv, men det nye er hvor raskt det skjer. En av megatrendene i vår tid er akselerasjon og kompleksitet, sier framtidsforsker Edmonia Baker og forteller at telefonen brukte 75 år på å nå 50 millioner brukere, Facebook brukte tre og et halvt år og for Pokemon Go tok det kanskje bare en helg.

– I dag er jo endring noe som skjer hele tiden. Kunnskapen fra studiet, og erfaringen jeg har fått av å ha vært gjennom en større endringsprosess, bruker jeg daglig. I jobbsammenheng spør vi oss kontinuerlig om det er slik vi skal gjøre det – eller om vi kan endre noe slik at det blir enda bedre. Det kan være store eller helt minimale ting, men fokuset på endring er der hele tiden.

Ettertraktet

Nordvik merket at endringskompetansen han tilegnet seg gjorde han ettertraktet på arbeidsmarkedet. Interessen for LinkedIn-profilen hans vokste, og etter hvert kom det flere jobbtilbud, ikke bare fra legemiddelbransjen. Ett år etter at han tok masteren takket han ja til stillingen som Head of value, Access and Pricing, Norway i legemiddelselskapet Allergan.

– Jeg opplever at den erfaringsbaserte kunnskapen jeg har, i tillegg til den formelle kunnskapen jeg har fått gjennom masterløpet mitt, har gitt meg en stor faglig fortrolighet og trygghet for å spille en aktiv rolle i utviklingen av egen organisasjon, forteller Nordvik, som fra før av var utdannet sykepleier med markedsføring på toppen.

Det nye kontoret hans ligger i Stockholm, men han reiser mye rundt i Norge, som er hans ansvarsområde. Her forholder han seg til markedet og myndighetene.

Fleksibelt opplegg

Nordvik påpeker at det fleksible studieopplegget i masterprogrammet passet han godt. Det var korte samlinger på to-tre dager som han kunne kombinere med jobben sin, og programmet var bygd opp av flere mindre kurs med avsluttende eksamen, slik at han kunne konsentrere seg om et begrenset pensum om gangen. 

– Jeg reiste mye og mesteparten av masteroppgaven ble faktisk skrevet på hotellrom i Oslo eller i utlandet, sier han.

Studenter på kurs i Miljødesign i vassdrag jobber ute i elva

Ronny Nordvik sier masterstudiet har gitt han et bredere perspektiv, og at han har bruk for kompetanse om endring daglig i jobben sin. Foto: Anne-Line Bakken

Det var arbeidsplassen som betalte studiet, og han fikk fri til å dra på kurssamlinger. Men etter en samling var det som regel en del å ta igjen på jobben, så da måtte han ta i bruk noen kvelder og helger for å holde tritt. Han forteller at det til tider har vært svært intenst å ha studier ved siden av full jobb, men også veldig givende.

Høyt nivå

– Kursene var så bra – jeg må si at nivået var ekstremt bra! Det var også veldig artig å møte erfarne folk fra andre bransjer og jobber, både fra offentlig og privat. Diskusjonene og den sosiale kontakten under samlinger og middager satte jeg stor pris på, sier Nordvik.

Han var til dels overrasket over hvor høyt nivå det var på undervisningen, for han trodde ikke på forhånd at NTNU brukte de beste foreleserne til dette. Men han merket at foredragsholderne synes det var artig å undervise voksne og tror det kan komme av at voksne med erfaring har perspektiv å sette kunnskapen inn i.

Han understreker at studiet virkelig har løftet ham og gitt han et bredere perspektiv, og han merker at en master fra NTNU har et solid kvalitetsstempel.

Har du lyst til å studere Organisasjon, samfunn og endring? Les mer om studiet!

i

Organisasjon og ledelse

Fleksibelt masterprogram. Undervisningen er samlingsbasert og du tar ett og ett kurs som tilsammen kan settes sammen til en hel mastergrad. Det er sju spesialiseringer å velge mellom:

Studentene kommer både fra privat og offentlig sektor, fra ulike bransjer og fagfelt, og fra små og store virksomheter i hele landet.

Les mer om masterprogrammet i organisasjon og ledelse

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Reisen til ny karriere

Reisen til ny karriere

Stian Vik Birkestrand valgte masterstudiet Teknologiledelse og digital omstilling for å få en karriere hvor han kan være mer hjemme.

Meiningsfull utdanning

Meiningsfull utdanning

Leif og Mari utdannar seg begge til audiopedagogar. Dei er samde om ein ting: Å auke kompetansen om nedsett høyrsel er både spennande og meiningsfullt.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.