– Som voksen har en knagger å henge kunnskapen på

Ole Iver Mæhlum er logistikksjef hos Jackon. Foto: Jan Ivar Vik

Planen var å kun ta ett enkeltfag, men Ole Iver Mæhlum endte opp med å ta en master i logistikk- og innkjøpsledelse.

Tekst: Lisbet Jære, frilansjournalist

Behovet for faglig påfyll i jobben som logistikksjef for industrikonsernet Jackon, var grunnen til at Ole Iver Mæhlum begynte å studere Logistikk- og innkjøpsledelse for noen år tilbake.

– Jeg kjente at jeg trengte mer teoretisk kunnskap i jobben som logistikksjef. Det fikk jeg også, i så stor grad at i stedet for å kun ta ett enkeltfag, endte jeg opp med å ta en hel master ved NTNU, sier Mæhlum.

Nyttig med økonomi og ledelsesfag

Mæhlum ble ferdig med masteren i 2016. I en periode forsøkte han å gape over to fag per semester, men han fant fort ut at ett fag i semesteret var nok.

– Undervisningsopplegget er ganske tøft og tidkrevende. Selv om det ikke er mange samlinger en skal på, så er det arbeid å gjøre hjemme mellom samlingene. I stedet for å stresse meg gjennom fagene så raskt som mulig, fant jeg ut at det var bedre å bruke god tid slik at jeg kunne fordype meg i fagene og dermed få mer ut av studiet.  

Fagene som handlet om logistikk var de som raskt ga mest utbytte rent praktisk i jobben. Men det var langt ifra de eneste fagene som ga han påfyll og inspirasjon.

– Økonomi, ledelse og organisasjonsutvikling, dette er fag som er utrolig nyttig å ha med seg uansett hvilken stilling en har.

Veien blir til etterhvert

– Hvilke tips har du til andre som skal studere og jobbe samtidig? ‘

– For min del var det viktig å starte med å ta små biter av kaka. Jeg begynte med å ta ett fag for å se nytteverdien av det og stilte meg spørsmålet; var dette noe jeg og bedriften hadde utbytte av?  Det er viktig å gjøre det gradvis, veien blir til etter hvert.

– Hvordan så bedriften på at du tok en master mens du jobbet?

– Bedriften ser det på som utrolig viktig at de ansatte får faglig påfyll og oppdatert kunnskap innenfor det vi jobber med, også lederne. Jeg var utrolig heldig som fikk betalt hele masterutdanningen.

Ikke minst fikk arbeidsplassen hans utbytte av masteroppgaven han gjorde. Gjennom å intervjue ulike kunder, undersøkte han hvilke utfordringer de hadde og behovene for transporttjenester. Han kom fram til at noe av det viktigste bedriften kunne gjøre var å tilpasse tilbudet til hvert enkelt kundesegment.

Studenter på kurs i Miljødesign i vassdrag jobber ute i elva

I masteroppgaven sin intervjuet Jan Iver Mæhlum ulike kunder for å finne ut hvordan bedriften kunne tilpasse tilbudet til ulike kundesegment. Foto: Jan Ivar Vik

Satte stor pris på samlingene

– Hva vil du trekke fram som du følte du fikk mest utbytte av?
–  Jeg satte spesielt stor pris på å delta på samlingene. Noe av det beste og mest lærerike med hele opplegget var å få møte de andre kursdeltakerne, høre om deres erfaringer. Vi diskuterte forskjellige utfordringer vi hadde, og i fellesskap fant vi mange løsninger.

Det å være del av et godt fagmiljø med dyktige lærere og professorer, gjorde at han både utviklet seg personlig og som leder i jobben.

Som voksen har en knagger å henge kunnskapen på

Han synes NTNU også hadde et bra opplegg for det sosiale, slik at de ble godt kjent og ble trygge på hverandre. I mellom samlingene hadde han stadig kontakt med de andre kursdeltakerne og veilederne.

– Jeg tenker at det å ta utdanningen i voksen alder, og kombinere det med en fulltidsjobb der en bruker det en lærer i praksis, er en utrolig heldig kombinasjon. Som voksen har vi så mange knagger vi kan henge kunnskapen på, sier Ole Iver Mæhlum.

i

Fakta

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

«Bånn gass» etter et halvår ved MIT

«Bånn gass» etter et halvår ved MIT

– IKT-kompetanse er ferskvare! Uansett nivå må man holde seg oppdatert for å være relevant, sier Lasse Gråberg (49). Som IKT-sjef, med en lang yrkeskarriere bak seg innen offentlig forvaltning, hovedsakelig fra Forsvaret, ønsket han å fordype seg innen teknologiledelse. Det opplagte valget for han var Master of Management – MTM-studiet som inkluderte ett lengre opphold ved MIT i Boston.

Har fått nytt syn på hvordan digitaliseringsprosesser bør ledes

Har fått nytt syn på hvordan digitaliseringsprosesser bør ledes

– Skal man henge med, … så må man følge med, sier Else Karine. – Men dersom det skal gjøres skikkelig så må man også sette av tid. En kan alltids høre podcasts og lese artikler, men det å følge et studieprogram som Master of Technology Management – MTM, gir en mulighet til å sette av tid til å sette seg skikkelig inn i tingene slik at man faktisk kan bruke det til noe.

MTM ga nye karrieremuligheter

MTM ga nye karrieremuligheter

– Deltagelsen på Master of Technology Management – MTM har gitt meg mer faglig tyngde og økt kredibilitet, og jeg opplever å ha blitt enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Det åpnet seg raskt en rekke spennende jobbmuligheter både internt og eksternt.

Bedre behandling med ultralyd

Bedre behandling med ultralyd

Ultralyd blir mer og mer brukervennlig og billig, og det brukes i økende grad i primærhelsetjenesten, og andre helsetjenester som fysioterapi, manuellterapi og av kiropraktorer. Fordelene er mange: det er billig i bruk, det er trygt, det er ingen stråling og man får svar der og da. Ulempen er at det er veldig avhengig av brukerens kunnskap og erfaring.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no