4. okt, 2017 | Bloggpost, Skole og utdanning

Språk utvikler hele mennesket

SOPHIE MARIE VAUCLIN, UNIVERSITETSLEKTOR

Sophie Marie Vauclin ønsker seg flere språkstudenter generelt, og mener at språklærere burde tatt videreutdanning hvert fjerde år. Foto: Anne-Line Bakken

Språk er ikke bare kommunikasjon, det åpner dører både kulturelt, politisk og økonomisk, mener universitetslektor i fransk, Sophie Marie Vauclin.

Tekst: Lisbet Jære, frilansjournalist 

Sophie Marie Vauclin

Sophie Marie Vauclin har bodd i Trondheim i 25 år, og har erfart hvordan det oppleves å lære seg et nytt språk. Hun kaller det en øvelse i ydmykhet og toleranse.


Hvert år tar hun med seg en gruppe videreutdanningsstudenter ned til Det fransk-norsk studiesenteret i Caen i Normandie. I to uker får de fordype seg i fransk språk, kultur og litteratur i Normandie.

– Det kan virke som om trenden er at alle skal studere realfag og engelsk, mens språk som tysk og fransk blir lagt mindre vekt på. Om alle skulle studert realfag og engelsk ville samfunnet blitt farlig ensporet, vi trenger variasjon, sier Vauclin.

Språk åpner dører

Vauclin har bodd i Trondheim i 25 år og snakker flytende norsk, men når hun skal uttale r-en skarrer det på en slik måte at det ikke sås tvil om det franske opphavet. Universitetslektoren er veldig opptatt av at språk ikke bare betyr å kunne gjøre seg forstått. Å kunne språk åpner dører både kulturelt, språklig og økonomisk.

– Om du driver business med Frankrike, kan du kanskje klare deg på businessmøtene med å snakke engelsk. Men når du spiser lunsj og drikker vin til, så vil alle fort begynne å snakke fransk.

Da mister du ikke bare en viktig bit av det kulturelle og sosiale, men kanskje også viktige businessmuligheter, det er mye som skjer utenfor de offisielle møtene, sier Vauclin når vi møtes etter franskundervisningen på Thora Storm videregående skole der hun underviser i tillegg til NTNU.

Marie Sophie Vauclin handler franske varer

Språk er mer enn kommunikasjon, understreker Vauclin. Det åpner også dører på mange felt. Når det kommer til sansen for kvalitetsmat har vi lært mye ikke minst av franskmenn. Foto: Anne-Line Bakken

Blir mer tolerant og ydmyk

Vauclin forteller om en undersøkelse fra USA som viser at folk som snakker et annet språk i tillegg til engelsk blir mer tolerante.
– Når du lærer et nytt språk, så er det som en slags øvelse i ydmykhet og toleranse. Det begrensede ordforrådet gjør at du blir litt som et barn igjen, det er umulig å snakke uten å gjøre feil. Det fører til at du lettere skjønner at også andre kan gjøre feil. Fordi du ikke forstår alt hva som blir sagt, vil du også trene deg opp til å lese kroppsspråk og bli oppmerksom på de som er rundt deg, sier Vauclin engasjert.

Hun tror språkkunnskap kan bidra til å demme opp for fremmedfrykt:

– Lærer du et annet språk, blir du mindre bastant og fordomsfull fordi du ser at din egen kultur ikke er den eneste måten å leve på.

Kulturhistorie

«For ti år siden så politikerne at det var behov for en egen satsing på realfag. Vi ser at situasjonen for fransk og tysk nå er så dramatisk at det også trengs en liknende nasjonal satsing på fremmedspråk, sier dekan Anne Kristine Børresen ved Det humanistiske fakultet, NTNU, i en artikkel i Universitetsavisa.

I artikkelen argumenteres det for at vi trenger et annet perspektiv enn det norske og amerikanske. Språk som tysk og fransk er kulturbærere og nøkkelen til europeisk kulturhistorie og verdenslitteratur.

I en annen artikkel i Universitetsavisa skriver Helle Waahlberg og Nelly Foucher Stenkløv ved Det fransk-norske studiesenteret i Caen, dit Vauclin tar sine videreutdanningsstudenter, at det ikke er uvanlig å få spørsmålet om hva samfunnet skal med fransk? Et svar på det finnes i FNs avdeling for befolkningsstudier. Det anslås at for perioden 2015 til 2065 vil den spansktalende befolkningen øke med 30 prosent, den engelsktalende med 62 prosent, mens den fransktalende vil øke med hele 143 prosent.

Trenger påfyll

Det at få velger å fordype seg i språk på ungdomsskole og videregående skole fører til at færre velger språk på universitetet, og at det dermed utdannes færre kvalifiserte lærere. Dette igjen har en negativ innvirkning på søknadstallene på språkfag i ungdomsskolen og på videregående.

Flere av lærerne som underviser i fransk har kun hatt fransk ett år på universitetet. Vauclin mener det er for lite, og at det blir desto viktigere at de tar videreutdanning.

– Lærerne trenger påfyll i fransk, og den aller beste måten å få det på er å være i landet og oppleve kulturen hvor språket snakkes. Det vil føre til at lærerne blir oppdaterte og motiverte, noe som igjen smitter over på undervisningen og elevene.
– Egentlig burde språklærere tatt videreutdanning hvert fjerde år, sier Sophie Marie Vauclin.

Har du lyst til å bli med på franskkurset til Sophie Marie Vauclin i Caen? Les mer om kurset!

Videreutdanning i språk

 

NTNU tilbyr videreutdanning i engelsk, fransk og nordisk.

Engelsk kan du studere på nettet og det er oppstart hver høst.

Fransk tilbys som to-ukers intensivkurs Caen, Frankrike i februar, med oppfølging på nett før og etter.

Tysk tilbys som en ukes intensivkurs i Berlin i februar, samt en samling i Trondheim i januar og ellers oppfølging på nett.

Nordisk kan du studere på nettet og det er oppstart hvert semester.

Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Lærer å lede digitale prosesser

Lærer å lede digitale prosesser

Tone Gunnersen og Tor A. Isene er skoleledere som tar digitalisering på alvor. I november var de på samling utenfor Oslo, på Digitalisering og ledelse i skolen.

Får oppdatert kunnskap og nytt nettverk

Får oppdatert kunnskap og nytt nettverk

Det hamres og sages i en verkstedhall på Kuben, Oslos største videregående skole med rundt 1800 elever. Her jobber Lars Skaiaa, Trond Berg og Kjetil Hardal som faglærere. Ved siden av tar de videreutdanning ved NTNU.

Take Credit – et heldigitalisert studium

Take Credit – et heldigitalisert studium

Studentene ved det nettbaserte engelskstudiet «Take Credit» får i tillegg til undervisningskompetanse også et digitalt verktøyskrin med seg til bruk i klasserommet.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no