3. apr, 2020 | Bloggpost, Skole og utdanning

Stor hjelp til lærere akkurat nå

Knut Husdal tok kurset IKT i læring både fordi han leder IT-utviklingen i en liten bedrift, men også fordi han tenkte det kunne være nyttig for ham som far til tre barn. Foto: Privat

Lurer du på hvordan du kan legge opp fjernundervisningen bedre? Kurset IKT i læring er gratis, åpent for hvem som helst og når som helst. – Akkurat nå kan det være svært nyttig for mange lærere, sier Knut Husdal, som tok første kurs i fjor.

Tekst: Lisbet Jære

Faglærer Svend Andreas Horgen

12. mars kom Regjeringen med de sterkeste tiltakene som er satt inn i fredstid for å hindre spredning av COVID-19, hvorav ett av dem var å stenge alle skolene.

-De fleste lærere som underviser i grunnskole og på videregående er ikke vant til å legge opp undervisningen hjemmefra. I kurset IKT i læring kan de lære om hvordan de både praktisk og teknisk kan strukturere innhold og læringsaktiviteter, og hvordan de kan kommunisere med elever og studenter i en digital setting, sier faglærer Svend Andreas Horgen.

Gratis å lære om videoproduksjon

Det eneste en trenger å gjøre for å få tilgang til læringsrommet og alle ressursene, er å registrere seg. Kurset er en MOOC (Massive Open Online Course), noe som i praksis betyr at det er et gratis og ultrafleksibelt nettbasert studium for de som vil lære om pedagogiske muligheter med IKT.

– Hvem som helst er velkommen, det tar bare ett minutt å registrere seg. Akkurat nå tror jeg mange lærere kjenner på behovet for IKT-læring her og nå. Om de i ettertid vil ta eksamen så kan de det, det er ikke noe press, sier Horgen. Han anbefaler for eksempel Modul 3 og 9 som handler om hvordan læreren kan produsere egne videoer.

En hel nasjon lærere må tenke annerledes

Knut Husdal leder IT-utviklingen i en liten bedrift, og tok første kurset i fjor. Han er godt fornøyd med tidligere kurs han har tatt ved NTNU, syntes akkurat det med IT i læring virket spennende, og tenkte også det kunne være nyttig for han som far til tre barn.

– Jeg anbefaler på det sterkeste lærere å sjekke det ut, det er veldig matnyttig i forhold til hvordan bygge opp fjernundervisning

– Jeg anbefaler på det sterkeste lærere å sjekke det ut. En hel nasjon lærere må akkurat nå tenke nytt og annerledes om undervisning. Det er veldig matnyttig i forhold til hvordan bygge opp fjernundervisning.

I tillegg til teori inkluderer det også praktisk gjennomføring av forskjellige typer online læring, inkludert steg-for-steg beskrivelse av hvordan en teknisk skal lage en online video, forteller han.

Barna synes undervisningen kunne vært bedre

Husdal har tre barn som går på barneskole, ungdomsskole og videregående. De har ikke alltid vært like godt fornøyd med hvordan undervisningen har vært lagt opp i det siste.

– De klaget over 45 minutters videoer med et snakkende hode og PowerPoint, eller å få kastet alt for mange oppgaver i fanget. Hvordan en kan unngå denne formen for undervisning var elementer som ble tatt opp i IKT-kurset, og det gir en mengde tips om hvordan fjernundervisningen kan gjøres mer interessant og interaktiv.

– Noe av det mest nyttige er at digital opplæring gir bedre mulighet til øyeblikkelig feedback

Noe av det mest nyttige tror han er at digital opplæring gir bedre mulighet til øyeblikkelig feedback, noe som lettere kan hindre misforståelse. Elevene vet øyeblikkelig hva de har gjort feil og kan så korrigere det uten å måtte vente ei uke på svar på ei prøve når de ikke husker konteksten like godt.

Gjør undervisningen mer demokratisk

– Denne type undervisning er ikke bare aktuell nå under krisen. Det er nyttig for eksempel i forhold til langtidssyke, eller elever som synes det er vanskelig å få med seg tavleundervisningen på skolen, sier Husdal.

– Denne type undervisning kan være med å utjevne forskjeller

Ikke minst mener ha det kan være med å utjevne forskjeller. De ressurssterke elevene har større mulighet til å få hjelp av foreldrene med leksene om det er noe de ikke har forstått på skolen, mens de fra ressurssvake familier ikke får like god oppfølging hjemme. Dersom leksjonen derimot er tatt opp på video, er ikke eleven like avhengig av ressurssterke foreldre fordi videoen kan ses på nytt hjemme og fungere som en «refresh» til leksene.

– Læreren kan brukes mer effektivt på skolen, og vil få mer tid til å hjelpe den enkelte elev fordi hun eller han slipper å bruke så mye tid på tavleundervisning, sier Husdal.

i

Fakta

IKT i læring passer for lærere og andre som har interesse for læring/undervisning. Kursdeltakeren vil få både konkrete ferdigheter og teoretisk forståelse for bruk av IKT i læring/ undervisning. Studiet består av tre moduler, hvert på 5 studiepoeng. Dersom du ønsker å ta eksamen så må du betale studieavgift, men hvem som helst kan registrere seg gratis og bruke de ressursene en vil.

Studiet ble startet i 2015, og har så langt hatt over 5000 registrerte deltakere. Det er bygd opp etter hovedprinsippet MAKVIS: Motivasjon, Aktivisering, Konkretisering, Variasjon, Individualisering og Samarbeid.

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Tiden vi lever i krever større teknologisk forståelse

Tiden vi lever i krever større teknologisk forståelse

Marit Vuttudal elsker å lære, og mener at kompetanseheving er noe hun som arbeidstager også bør ta ansvar for. Raske endringer i samfunnet krever mer teknologisk forståelse, derfor er studiet i teknologiledelse og digital omstilling akkurat det som trengs nå.

Lær av suksess, ikke av feil

Lær av suksess, ikke av feil

Alle organisasjoner og menneskene som jobber der har sine suksesshistorier. Det er disse historiene som bør danne grunnlaget for positive endringsprosesser, istedenfor å dykke ned i hva som gikk galt.

Håper på en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger

Håper på en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger

Anders Harket synes et år med digital undervisning på masterprogrammet i logopedi har fungert godt. Likevel tror han læringsutbyttet er aller best ved fysiske samlinger. Men med barn og familie og lang reisevei fra Drammen til Trondheim, har det hatt sine fordeler å kunne følge undervisningen hjemmefra.

Tid til videreutdanning

Tid til videreutdanning

Det krever både ro, balanse og utholdenhet å ta videreutdanning i voksen alder. Når det samtidig oppstår en pandemi, påvirkes selvsagt studiemåten og undervisningen.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no