Stort behov for kunnskap om cybersikkerhet

Folk med VR briller i VR-labben

Studentene på dette videreutdanningskurset vil få besøke Norwegian Cyber Range i Gjøvik hvor det er mulig å øve på å bli eksponert for sikkerhetstrusler. Erna Solberg åpnet Norwegian Cyber Range i 2018. Foto: Anders Gimmestad Gule/NTNU

Det har vært en markant økning av cyberangrep de siste årene, og nå senest under korona-situasjonen spesielt. NTNU i Gjøvik tilbyr videreutdanning i informasjonssikkerhetsledelse hvor deltakerne blant annet vil lære å utarbeide risikovurderinger.

Tekst: Lisbet Jære

Informasjonssikkerhet dreier seg om å håndtere risiko relatert til informasjonsverdier og behandling av personopplysninger. Trusselen kan være alt fra identitetstyverier mot enkeltpersoner, til større angrep mot samfunnsviktige institusjoner, slik som data-angrepet mot Helse Sørøst.

NTNU i Gjøvik har et av landets sterkeste fagmiljø innen informasjonssikkerhet og vil fra høsten av tilby videreutdanningsemnet Cybersikkerhet – Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse.

– Kursdeltagerne vil få besøke Norwegian Cyber Range i Gjøvik hvor det er mulig å øve på å bli eksponert for sikkerhetstrusler

Kursdeltagerne vil blant annet få besøke nyåpnede Norwegian Cyber Range i Gjøvik, et senter for testing, trening og øving innen cybersikkerhet hvor det er mulig å øve på å bli eksponert for sikkerhetstrusler.

– Videreutdanningskurset er basert på et mastergradskurs vi tilbyr, men innleveringsoppgaver og øvelser vil bli tilpasset de som ved dette kurset kommer fra arbeidslivet, sier kurskoordinator Grethe Østby.

Portrett av Ekaterina Praslova-Førland med VR-briller

Faglærer Grethe Østby. Foto

Risikovurderinger, beredskapsplanlegging og hendelseshåndtering

Kurset gir en innføring i cyber- og informasjonssikkerhet og passer en bred målgruppe, men er først og fremst rettet mot ledere. De vil lære om sikkerhetsteorier og standarder, hvordan identifisere behovet for sikkerhetstiltak, og hvordan planlegge sikring sammen med eksperter.

– Kursdeltakerne vil få kjennskap til hvordan de kan håndtere trusselen, dersom en uheldig situasjon skulle oppstå

Og dersom en uheldige situasjonen skulle oppstå, vil kursdeltakerne også få kjennskap til hvordan de kan håndtere trusselen.

– De vil få kunnskap til å kunne gjøre risikovurderinger i egen organisasjon samt delta på en øvelse ved Norwegian Cyber Range. Det kan være ulike faktorer som er vesentlig for ulike organisasjoner, varierende innenfor konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet, sier Østby, og legger til at den enkelte organisasjon selv må gjøre gode risikoanalyser av hva som er viktig for nettopp dem, og øve på hvordan de kan beskytte seg.

I tillegg til eksamen, skal deltakerne levere en akademisk artikkel der de tar for seg en utfordring knyttet til informasjonssikkerhet, gjerne relatert til jobben sin.

Mangler kompetanse

Ifølge NIFU-rapporten «Hackerangrep mot norsk sokkel kan få enorme konsekvenser» har Norge stort behov for kompetanse innen informasjonssikkerhet. Rapporten, som kom i 2018, sier landet allerede da manglet 2000 eksperter på hacking og datakriminalitet og at underskuddet vil doble seg det neste tiåret. Østby forteller at korona-situasjonen har synliggjort hvor stort behovet for mer kunnskap om temaet faktisk er.

– En årsak til at det har vært en markant økning i cyberangrep under koronaen kan jo være at folk har jobbet hjemmefra og ikke sittet i trygge informasjons-sikkerhetsområder, og at det dermed har åpnet opp for nye muligheter for crackerne.

Men det er ikke bare koronaen som gjør et slikt kurs høyaktuelt
– Regjeringen satser stort på digitalisering, og ønsker at digitaliseringen skal gå så raskt som mulig. Utfordringen da er at det kan gå litt for fort i svingene, og at informasjonssikkerhet ikke blir godt nok ivaretatt. Dess mer som digitaliseres, jo større behov blir det for flere som kan håndtere informasjonssikkerhetsutfordringen i de nye systemene, sier Østby.

i

Fakta

Emnet Cybersikkerhet – Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse er et frittstående videreutdanningsemne som også kan inngå i det erfaringsbaserte masterprogrammet i teknologiledelse og digital omstilling. Kurset undervises hovedsaklig på nett samt en endags samling i Gjøvik. Masterprogrammet i teknologiledelse og digital omstilling tar opp temaer som ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og økonomi.

i

Nasjonal Sikkerhetsmåned

Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) og Næringslivet sikkerhetsråd (NSR), som har som oppgave å forebygge kriminalitet mot næringslivet, oppfordrer både offentlige og private virksomheter til å være med i Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober.

Nasjonal sikkerhetsmåned gjennomføres i samarbeid med blant annet Justis- og beredskapsdepartementet, og er en årlig kampanje for å øke kunnskapen om digital sikkerhet i alle norske virksomheter og i befolkningen generelt. Målet er at alle virksomheter gir de ansatte opplæring i temaene i oktober. I år er hovedtemaet at virksomhetene må ha en plan dersom de blir rammet av cyberangrep eller andre uforutsette sikkerhetshendelser.

– Under Nasjonal sikkerhetsmåned 2020 vil det også gjennomføres en større nasjonal informasjonssikkerhetsøvelse i regi av DSB, og det vil lanseres en digital plattform – «ovelse.no» hvor de organisasjoner som ikke kan delta på øvelsen, skal kunne gå inn og finne diskusjonsøvelser innenfor informasjonssikkerhet tilpasset sin organisasjon. Dette er fin mulighet å benytte seg av for de som ikke har anledning til å ta videreutdanning innen feltet, sier Østby.

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Bakeren som ble lærer

Bakeren som ble lærer

Da Reid-Are Pedersen var 12 år syntes han det var stas å stå opp klokka tre om natta for å jobbe i bakeriet med faren. Men etter 25 år forsvant gløden for bakeryrket. Han gjorde en helomvending, åpnet sin første Word fil og startet på lærerutdanning.

Ble grunder midt i studieløpet

Ble grunder midt i studieløpet

– Jeg ble gründer midt i MTM-programmet. Det å starte et selskap har likhetstrekk med det jeg har jobbet med tidligere – det krever mye endring og det krever at en er oppdatert. Det er også en av grunnene til at jeg valgte Master of Technology Management – MTM.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no