14. feb, 2018 | Bloggpost, Økonomi og ledelse

Strategisk prosjektledelse

Studiesamling i Executive Project Leadership Program

Etter flere år som prosjektleder, valgte Morten Bjerkan å bli elev igjen for å oppdatere seg og lære av andres erfaringer. Foto: Fartein Rudjord.

God prosjektledelse handler om å kunne se prosjekter som en del av bedriftens helhetlige strategi. Dette blir ofte glemt i iveren etter å sette i gang, mener Morten Bjerkan, en erfaren prosjektleder som har satt seg på skolebenken for å lære enda mer om prosjektledelse.

Tekst: Ingrun Furuhaug og Nina Lødøen

En eksklusiv, liten gruppe prosjektledere fra hele landet er samlet i Oslo for å dele erfaringer og lære av Norges fremste eksperter på prosjektledelse. De kommer fra ulike bransjer og fagfelt, og er kommet hit for å delta på studiesamling i Executive Project Leadership Program. Programmet er for ledere på høyt nivå med ansvar for store og komplekse prosjekter og tilbys av NTNU i samarbeid med BI.

Samlingen i Oslo er den femte av i alt seks studiesamlinger som deltagerne skal gjennom, og tema for denne 3-dagers samlingen er «Risiko og usikkerhet, ressursstyring og prosjektporteføljer».

Stemningen i rommet er preget av livlige diskusjoner og meningsutvekslinger og deltakerne deler villig av sine erfaringer og synspunkter på temaene som tas opp. En av kursdeltakerne påpeker hvor viktig dyktige leverandører er for prosjektgjennomføringen. Man må få tak i de riktige folkene og sette sammen det riktige teamet. Det nikkes rundt bordet og kaffekoppene fylles jevnlig opp.

Lang tradisjon

NTNU har lang tradisjon for etter- og videreutdanning i prosjektledelse. De første tilbudene kom til på bakgrunn av enorme kostnadsoverskridelser i oljesektoren på 70-tallet.

NTNU har Europas største utdannings- og fagmiljø i prosjektledelse, her representert ved førsteamanuensis Jan Alexander Langlo (t.v.) og professor Bjørn Andersen, som begge var tilstede på samlingen i Executive Project Leadership Program. Foto: Fartein Rudjord

Oljeselskapene, de fleste utenlandske, ble sterkt kritisert for hvordan de styrte virksomheten på norsk sokkel. Derfor tok Statoil og Hydro initiativ til å opprette et videreutdanningsprogram i prosjektledelse ved daværende NTH. Programmet startet i 1983. Siden den gang har mange store bedrifter, som Statoil, Statens vegvesen, Statsbygg, Skanska, Det digitale Østfold og Norconsult, blitt kurset i prosjektledelse av NTNU

I tillegg til bedriftsinterne kurs, tilbyr programmet åpne kurs for alle som jobber med prosjektledelse. Og et av dem er altså Executive Project Leadership Program.

Egen oppfatning utfordres

En av kursdeltagerne på programmet er Morten Bjerkan, prosjektleder ved NTE Nett AS. Han jobber med ulike typer prosjekter, alt fra IKT til entreprenørprosjekter. Og hvorfor valgte Bjerkan å sette seg på skolebenken igjen?

– Etter mange år med ulike prosjekter hadde jeg behov for å være elev igjen og møte de fremste ekspertene på sine fagfelt for å bli oppdatert. Samtidig hadde jeg en klar oppfatning om hva som fungerte og ikke fungerte i de ulike prosjektene, og jeg ønsket en avklaring på om jeg hadde rett. Ønsket rett og slett å bli utfordret på min oppfatning.

På hvilken måte er studiet relevant for jobben din?

– Det viktigste har vært fokuset på prosjektenes verdiskapning i en strategisk kontekst. Jeg har fått økt forståelse for prosjekt som en del av strategiene og at man må ha et godt sidesyn og ikke bare se på prosjektenes leveranser isolert sett.

Man må ha et godt sidesyn og ikke bare se på prosjektenes leveranser isolert sett, men som en del av virksomhetens strategi.

Bjerkan sier at kurset har gitt han god innblikk i ulike teorier, og hvordan teoriene kan settes inn i en kontekst fra selskapets strategi og ned til selve gjennomføringen av prosjektene.

Arbeidslivsrelevans

Bjerkan forteller videre at studiesamlingene og det å møte likesinnede fra andre bransjer har vært spesielt givende:

– Jeg har virkelig gledet meg til samlingene, med gode forelesere og de mange interessante refleksjonene/drøftingene. Samtidig har gruppen vært sammensatt av utrolig hyggelige deltakere fra ulike bransjer, og det har vært veldig interessant å høre om forskjellige utfordringer og løsningsvalg. Jeg har brukt mye av kunnskapen jeg har ervervet i det daglige arbeidet.

Kaffepause i studieprogrammet Executive Project Leadership Program

Bjerkan sier det har vært givende å møte likesinnede fra andre bransjer: – Jeg har virkelig gledet meg til samlingene. Her er han i livlig prat rundt lunsjbordet på studiesamlingen i Oslo. Foto: Fartein Rudjord

Nær tilknytning til arbeidsliv og næringsliv er noe som kjennetegner fagprogrammet i prosjektledelse. Programmet har i dag 15 professorer engasjert som forelesere, og alle jobber tett med ulike organisasjoner og bransjer, hvor de er involvert i et spekter av prosjekter innen for eksempel olje, vei, energi, bygg og anlegg.

Den nære tilknytningen til arbeidslivet gjør undervisningen praktisk rettet med konkrete problemstillinger. Det som diskuteres på studiesamlingene har derfor ofte direkte overføringsverdi til egen arbeidshverdag.

Å kombinere studier og jobb

Når vi spør hvordan det er å kombinere studier og jobb, svarer Bjerkan at han er heldig som har en forståelsesfull arbeidsgiver som oppfordrer til etterutdanning. Videre trekker han frem at lengden på samlingene, tre dager, er akkurat passe til å enkelt kunne tilpasse jobbsituasjonen, og at det var viktig å få planen for samlingene i god tid, siden han da kan tilpasse arbeidsmengde i disse periodene.

Har du råd til andre som ønsker å ta en tilsvarende utdanning?

– Dette er et godt kurs for de som jobber med prosjekt og prosjektmodeller og ønsker å utvikle seg videre. Sertifiseringer vil kunne gi deg spesifikke verktøy og modeller, men dette kurset gir et langt større helhetsperspektiv.

– Å sette prosjektarbeidet i virksomheten i en riktig strategisk- og verdiskapende kontekst er svært viktig, men det har vi kanskje lett for å glemme i iveren etter å sette i gang, avslutter Bjerkan.

i

FAKTA

NTNU har Europas største utdannings- og forskningsmiljø innen prosjektledelse, og har siden 1983 tilbudt etter- og videreutdanning i prosjektledelse.

Executive Project Leadership Program tilbys av NTNU og BI i samarbeid. Programmet retter seg mot ledere med ansvar for krevende prosjekter og prosjektporteføljer. Gjennom seks samlinger diskuteres følgende tema:

  • Strategi og lederskap
  • Prosjekteierrollen, verdiskaping og forretningsforståelse
  • Innovasjon, endringsledelse og organisasjonsutvikling
  • Prosjektsuksess, governance og kostnadskontroll
  • Risiko og usikkerhet, ressursstyring og prosjektporteføljer
  • Prosjektlederskap i en global kontekst

Les mer om Executive Project Leadership Program.

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.