Studenter på kurset Helseinformatikk sitter rundt et bord, foto: Lisbet Jære